dec 012011
 

Van lezer Peter de Reijke ontvingen we de volgende aanvullingen:

Aan JanJaap Luijt, de redacteur en medeauteur van de catalogus, schreef ik dat ik het niet eens ben met de toeschrijving van het kleine bekertje op p. 70; mijns inziens is het meesterteken geen huismerk, maar heel gewoon een samenstelling van twee initialen ! Om dat in te zien moet men dezelfde truc toepassen als Jan Schipper deed met het meesterteken IHC = Jan Carelsz. Heixan, zie zijn artikel in de catalogus op p. 29 e.v.: het meesterteken op zijn kop zetten !
Als je datzelfde doet met het bekertje (de heldere foto op p. 70 maakt dat goed mogelijk), dan zie je een letter W, met daardoorheen gevlochten een wat stijf getekende S; het onderste krulletje van de S valt samen met de linkerpoot van de W, etc.. Derhalve: de initialen SW, hetgeen gegeven de jaarletter van 1658 vrijwel dwingt tot de toeschrijving aan Sake Willems.
In de Friese Voet staat Sake Willems wel genoemd, met enige biografische gegevens, echter van hem is geen werk gekend, en evenmin zijn meesterteken. Ik ben van mening dat dit bekertje is gemaakt door Sake Willems, en dat het zeer helder zijn meesterteken toont – als we maar bereid zijn het op zijn kop te draaien. Dat het meesterteken enerzijds en het stadskeur en de jaarletter anderzijds omgedraaid zijn ten opzichte van elkaar, kan heel goed verklaard worden uit het feit dat de meester zijn eigen meesterteken afsloeg en vervolgens de gildekeurmeester, iemand anders dus, de twee overige merken.
De heer Luijt heeft inmiddels op dit verhaal gereageerd met de mededeling dat hij van de juistheid ervan overtuigd is; hij zal deze informatie alsnog aan het Admiraliteitshuis doorgeven. Ook Jan Schipper heeft deze toeschrijving bevestigd.

Aanvullingen door determinatie van initialen op de zilveren voorwerpen:

De gildenlepel op pag 118 die mogelijk met het kleermakersgilde verband zou houden en de inscriptie IPE/1726 draagt is zeer vermoedelijk van: Jelle Pijtters Engwerda, meester kleermaker te Dokkum, die op 29 september 1726 huwt met Aaltje Jans te Dokkum.

De eetlepel op pag. 213 met initialen GvK en TS behoorde zeer vermoedelijk aan Gerardus van Kleffens, predikant te Wierum en Nes, die op 17 augustus 1777 te Nes, met attestatie van Dokkum, trouwt met Trijntje Smedema uit Dokkum. Beide komen uit gegoede families.

Verder is bij Antiquariaat Van der Linden in Amersfoort een zilveren groglepeltje uit 1813 van Gerrit Lieuwes Sinia aangeboden. Zie daarvoor http://www.vanderlinden-antiquairs.nl/zilver.htm.

Heeft u zelf nog aanvullingen of digitale foto’s email dan naar de redactie (zie rubriek Contact). 

 Posted by at 19:57

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.