dec 042011
 

K. Postma

Beschrijving:

Op 15 maart 2001 werd het boek 400 jaar Postma in woord en beeld aangeboden aan burgemeester J.L. Eggens van de gemeente Dantumadeel. De oudste nog in leven zijnde Postma Mevr. Folkje de Vries – Postma (89 jaar) en Judith Postma (8 jaar) dochter van de auteur mochten dit onder grote belangstelling van familie en pers verrichtten.
Het boek beschrijft het nageslacht van Gabe Doedes en Martien Lourens over 14 generaties.
Er is ruim 15 jaar aan het verzamelen van alle gegevens gewerkt. Vele bezoeken aan Gemeente-archieven en het Rijksarchief in Leeuwarden zijn hieraan vooraf gegaan. Het boek op A4 formaat bevat 200 pagina’s en ruim 130 foto’s. Ook bevat het talrijke akten uit de burgerlijke stand van geboorte, huwelijk en overlijden. Tevens zijn akten uit de Doop-Trouw en Begraafboeken toegevoegd en uit de huwelijksbijlagen. Bovendien is het boek van veel eigen materiaal voorzien zoals geboorte- huwelijk en overlijdensadvertenties, persoonskaarten, kwartierstaat enz. Er is ook aandacht geschonken aan de Postma’s die ons land hebben verlaten en emigreerden naar Amerika en Canada. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om al deze gegevens te achterhalen. Met behulp van vele mensen is dit toch uiteindelijk gelukt.
Informatie over hoe het hun is vergaan en foto’s geven een beeld van de Postma’s overzee.
Lief en Leed vermeldde de krant, want ook tragische momenten kwamen in onze familie voor. Het overlijden van Hiltje Postma en Bruin Postma die beide door een ernstig ongeval om het leven kwamen wordt hierin dan ook uitvoerig besproken.
Kortom een familieboek wat voor nu en voor later een kostbaar bezit is geworden en waarvan al ruim 100 familieleden en andere belangstellenden hebben genoten. De auteur:
Kor Postma
van Aernsmastraat 14
9104 HG Damwoude.
Tel: 0511 – 422640

 Posted by at 13:59