nov 092011
 

In het Stadsarchief Amsterdam werd afgelopen donderdag een bijeenkomst gehouden over het project Vele Handen. Dit project beoogd het publiek te betrekken bij het toegankelijk maken van archiefbronnen. In dit geval het indexeren van de Militieregisters op naam, geboortedatum en geboorteplaats (inclusief die van Friesland). Dat wordt tegenwoordig met een mooi woord crowdsourcing genoemd.
Steeds vaker wordt het bij het financieren van projecten ingezet, hoewel het dan eigenlijk crowdfunding heet. Zo kon je recent, eveneens in Amsterdam, een stukje van het weer tevoorschijn gekomen mega-schilderij met de intocht van Napoleon adopteren. De bij elkaar gebrachte gelden financieren dan de restauratie door het Amsterdam (Historisch) Museum.

Ook bij het Streekarchief in Dokkum wordt aan crowdsourcing gedaan, hoewel nog een beetje op een wat ouderwetsere manier. Om de archieven van de mairiën te ontsluiten (de Franse tijd 1811-1816, zie tweede deel van gelinkte artikel voor wat geïndexeerd wordt) is op uitnodiging van de streekarchivaris een werkgroep geformeerd uit met name leden van onze vereniging. Zij hebben een bijeenkomst gehad op het streekarchief voor nadere uitleg over het project. In de komende tijd zullen met name indexen gemaakt worden van de beschikbare stukken, deels door gedigitaliseerde bestanden die vanuit huis bekeken kunnen worden. Daardoor kunnen ook vrijwilligers die wat verder van Dokkum af wonen aan het project deelnemen. De resultaten zullen via de website van het streekarchief te raadplegen zijn. Zelf heb ik nog niet zo lang geleden deze mooie archiefbron gebruikt om een artikel te schrijven over Kozakken in Noordoost Friesland in 1813 (Sneuper 98, September 2010). Dat gaf een mooi inkijkje in hun bewegingen en verteringen (veel drank!) die ze onderweg namen. Toen nog zonder index maar met behulp van ons erelid Reinder Tolsma.
En dat, beste sneupers, allemaal vrijwillig om het u vanuit de luie stoel makkelijker te maken om interessante zaken in het archief te vinden! Een applausje waard!

Update: Het blijkt dat er op dit moment (13 november 2011) nog geen Friese Militieregisters zijn verwerkt. De Friezen die u wel vindt zijn merendeels ooit verhuisd naar Amsterdam en daardoor al wel zichtbaar.

 Posted by at 10:10