nov 062011
 

Via onze actieve sneuper Paul Hillebrand kregen we bericht over een nieuwe tentoonstelling in het Streekarchief te Dokkum: 200 jaar familienamen in Noordoost Fryslân.

In 1811 besloot Napoleon dat iedereen een familienaam moest hebben. Sommigen hadden die wel, maar de meeste mensen in Fryslân waren alleen bekend en gekend met hun voornaam in combinatie met de voornaam van zijn of haar vader. Na bekendmaking van het besluit werden de gezinshoofden zich geacht te melden bij de maire, die hun gekozen familienaam noteerde. De invoering van deze Franse maatregel leidde soms tot merkwaardige keuzes en gevolgen.
De tentoonstelling in het Streekarchief geeft aandacht aan die opvallende keuzes en gevolgen aan de hand van een aantal voorbeelden uit de Burgerlijke Standregisters en bevolkingsadministratie. Getoond worden voorbeelden van protestnamen, wensnamen, dubbele namen (aan de hand van de echte naam van Nynke van Hichtum: Bokma de Boer) en enkele andere opmerkelijke zaken uit de Burgerlijke Stand, zoals naamgeving van een kind door een alleenstaande moeder.
De tentoonstelling is in de studiezaal van het Streekarchief aan de Brokmui te Dokkum en tijdens openingsuren van archief en bibliotheek gratis toegankelijk.
Online kunt u alvast de Beeldbank bekijken, nu met nieuwe oude foto’s uit Achtkarspelen en Ferwerderadeel.

 Posted by at 18:01