nov 292011
 

Cover boek

De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
Herma M. van den Berg, 1983, 484 bl. groot formaat.

Inhoud:

Deze geïllustreerde beschrijving, uitgegeven vanwege de Rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving, is zeer belangrijk voor de kennis van de monumenten in de voormalige gemeenten Oost- en Westdongeradeel. Van elk dorp in deze beide gemeenten wordt eerst een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis gegeven aan de hand van oude kaarten waarbij de kadastrale kaart van 1832 de leidraad vormt. Daarna komen alle monumenten aan beurt voor een uitvoerige beschrijving waarbij het kerkgebouw als eerste aan beurt komt en ook de uitvoerigste (bouwkundige) beschrijving krijgt. Daarna komen States en Stinsen aan beurt, overige terpen, overige bebouwing, oude schoolgebouwen en molens. Een aantal kenmerkende foto’s en (oude) tekeningen sluit elk dorpsgedeelte af. De uitvoerige literatuur en verantwoording is voor een goede documentatie van belang. Dit boek is alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

In deze serie zijn, ook van de hand van Herma van der Berg en op dezelfde manier vormgegeven, verschenen:
Ferwerderadeel, 1981, 329 bl
Dantumadeel, 1984, 254 bl.
Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1989, 255 bl.

 Posted by at 20:50

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.