okt 022011
 

Op zaterdag 15 oktober 2011 vindt in Ternaard weer een ledendag plaats van onze vereniging.
Naast de leden willen we ook de plaatselijke bevolking meer betrekken bij onze activiteiten. Daarom is een ieder uit Ternaard en omgeving welkom om, zonder extra verplichtingen, aan te schuiven in het dorpshuis. Het programma begint om 10 uur ’s ochtends.

We zouden het leuk vinden als u zelf ook oude foto’s, boeken of onderzoeksresultaten meeneemt om te laten zien en mogelijk zelfs te laten scannen. Uiteraard kunt u ook vragen stellen over uw familiestamboom. Misschien is deze bijvoorbeeld al eens uitgezocht door een van onze leden!

Na een aantal korte presentaties van bestuursleden en redactie zal Hans Zijlstra een lezing geven over de Drie mysteries van Ternaard. Hierin zal het publiek worden meegenomen op een speurtocht naar de achtergronden van enkele opvallende cultuurhistorische zaken die een band met Ternaard hebben. O.a. de bekende familie Van Aylva speelt hierbij een belangrijke rol.
Zaterdagochtend 15 oktober vanaf 10.00 uur is dus iedereen welkom in dorpshuis Tunawerth  in Ternaard. U kunt tot 12.30 uur naar de lezing luisteren en tevens de boekenbeurs en uitstalling van lopende onderzoeken van leden bekijken.
Na de lunch is er gelegenheid tot het uitwisselen van informatie en het stellen van vragen en wordt er een bezoek aan de Grote kerk van Ternaard gebracht.

Vrijwilligers gezocht voor indexeren en digitaliseren Archief Mairieën bij Streekarchief!
Op dinsdag 4 oktober ’s avonds half acht zal Tjeerd Jongsma in de studiezaal van het streekarchief in Dokkum ons inwijden in de geheimen van het indexeren van archieven.
Het is de bedoeling dat we naast het indexeren ook gaan digitaliseren zodat ook leden op grote afstand van Dokkum aan het project mee kunnen werken.
Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst op 4 oktober in de studiezaal van het streekarchief. Het zou mooi zijn dat iedereen de eerste avond kan. Daarna is het mogelijk om als koppel of individueel verder te werken op een tijdstip welke uw voorkeur heeft.

Nadat het Nederlandse grondgebied in 1810 werd ingelijfd bij Frankrijk werd ook hier de Franse bestuurlijke indeling van departementen en mairiën ingevoerd. De voormalige grietenijen werden verdeeld in kleinere mairiën en hebben gefunctioneerd vanaf 1811 tot en met 1816. De verdeling was als volgt:
Westdongeradeel mairie Holwerd
mairie Nes
mairie Ternaard

Oostdongeradeel mairie Anjum
mairie Ee
mairie Metslawier
Dokkum blijft hierna buiten beschouwing. De hoeveelheid stukken uit deze periode is meer dan in Oost- en
Westdongeradeel en was bovendien een voortzetting van de bestaande archieven. Het blijft wel een mogelijkheid voor ‘een tweede ronde’.

De archieven van de mairiën zijn niet groot, maar wel interessant. De nieuwe indeling betekende als het ware een toename van de bureaucratie en daarmee een toename van het aantal archiefstukken, zeker in vergelijking met de archieven van de voorgaande grietenijen.
De archiefstukken vormen daarmee ook het begin van de (huidige) gemeentelijke archiefvorming.
Met name de correspondentie van de maire vormt het belangrijkste en meest interessante onderdeel van deze archieven.

Verschijningsvorm is divers :
Ingebonden
Los in een omslag

Toegankelijkheid:
Alleen beschreven vanuit een archivistisch standpunt.
Niet toegankelijk op onderwerp of naam/namen.
Alleen bekend via een eigentijdse chronologische index

Voor het zoeken van specifieke stukken nu is eigenlijk doorbladeren en doornemen noodzakelijk.
Indien het bovengenoemde toegankelijker gemaakt kan worden door indexeren op naam/namen, onderwerp/trefwoorden, korte beschrijving, dan vergemakkelijkt het zoeken naar specifieke onderwerpen en krijgen we gedetailleerdere kennis over dit tijdvak

WESTDONGERADEEL
Mairie Holwerd
270-211 indices op de ingekomen stukken
270 1812-1814
271 1814-1816(ontbreekt)
272-273 registers met afschriften van verzonden stukken
272 1811-1815
273 1815-1816
Mairie Nes
276 Ingekomen stukken (voornamelijk betreffende militaire zaken) 1811-1813
276a Agenda op de ingekomen stukken,1812-1816
277 Register met afschriften van verzonden stukken aan de prefect,1812-1816
Mairie Ternaard
279-280 Agenda’s op de ingekomen stukken
279 1811-1814
280 1815-1816
281-282 Registers met afschriften van verzonden stukken
281 1812-1814
282 1814-1816

OOSTDONGERADEEL
Mairie Anjum
195-198 Ingekomen stukken,1811-1815
195 1811-1812
196 1813
197 1814
198 1815
200 Register van door maire en schout verzonden stukken,1812-1816
Mairie Ee
216 Notulen van de municipale-later gemeenteraad, 1812-1816
217- 221 Ingekomen stukken,1811-1816
217 1811-1812
218 1813
219 1814
220 1814-1815
221 1815-1816
222-223 Agenda’s op de ingekomen stukken, 1811-1816
222 1811-1812
223 1813-1814
224 Register van ingekomen aanschrijvingen van de hogere overheid, 1812-1815
225-226 Register van ingekomen stukken van prefect en gouverneur, 1813-1816
225 1813-1814
226 1814-1816
227- 229 Registers van door maire en schout verzonden stukken,1812-1816
227 1812-1814
228 1814-1816
229 1815-1816
Mairie Metslawier
Agenda op ingekomen stukken, 1811-1816
Register van door maire en schout verzonden stukken,1812-1816

 Posted by at 09:31