okt 042011
 

Afgelopen zaterdag vond in Tresoar te Leeuwarden de 13e Friese Genealogische Contactdag plaats. Verschillende verenigingen en individuen presenteerden zich aan het publiek.Ondanks het schitterende weer waren er toch nog vele mensen op het evenement afgekomen. De bezoekers werden allerhartelijkst ontvangen door o.a. monsieur B. Dumoulin, voor velen ook bekend als de heer Bouwe van der Meulen, NGV Friesland-bestuurslid en ook lid van onze vereniging.
De Historische Vereniging Noordoost Friesland was op volle oorlogssterkte aanwezig. Piet de Haan, Jan de Jager, Warner Banga en Eimert Smits bemanden de stand. Voorzitter Haije Talsma, Hans Zijlstra en Gerard de Weger kwamen langs, evenals vele belangstellenden. Er waren gratis exemplaren van de Sneuper beschikbaar en we mochten wederom enkele nieuwe leden noteren. Ook werden diverse boeken verkocht, waaronder het kloeke molenboek van Warner Banga, het Dokkumer kadasterboek van Eimert Smits, Sneuper 100 met vele oude foto’s van de Dongeradelen en de boeken van de Hellinga’s en Wierum van Jan de Jager.
Naast de stand van onze vereniging, stonden er ook mede-Sneuper Paul Rouing en Wibo Boswijk met hun stand ‘Fries DNA’.
Door middel van DNA-onderzoek kunnen relaties worden aangetoond tussen verschillende families in Friesland. Relaties die via archiefonderzoek niet altijd te achterhalen zijn. Bovendien geeft het ook zicht op de prehistorische herkomst van de geteste personen.
DNA-onderzoek is een mooie aanvulling op het klassieke genealogische onderzoek. De resultaten van de onderzoeken kunnen elkaar versterken.

Het project kent tot tot nu toe 75 deelnemers, maar Wibo en Paul hopen naar aanleiding van deze contactdag op een nog grotere deelname. Veel bezoekers lieten zich voorlichten. De vragen waren heel divers.
Twee vragen hadden betrekking op familieoverleveringen. In één familie gaat het gerucht dat men afstamt van zigeuners: “kan dat via DNA-onderzoek worden aangetoond”?

In een andere familie gaat het verhaal dat men afstamt van een onecht kind van koning Willem de Derde! Middels DNA-onderzoek zou men deze theorie kunnen ondersteunen. Het probleem is alleen: hoe vind ik een telg van de mannelijke lijn van de familie van Nassau die bereid is om DNA af te staan!
Bij één bezoeker werd ter plekke wangslijm afgenomen en dat zal komende weken in Amerika worden onderzocht.

Men kan meer lezen over het Fries DNA project op de website van Wibo en Paul: http://www.familytreedna.com/public/friesewadden .

Andere stands die ik bezocht: Geert van de Veer met o.a een boek over de familie Haersma de With. Jan de With trouwde met Wikjen Minnema uit Dokkum en volgens Geert zijn er nog brieven van hen bewaard gebleven waarin het zoeken van kievitseieren en de zwaarlijvigheid van de dame des huizes genoemd worden. Zou een mooi artikel in de Sneuper kunnen worden.
Anton Musquetier was weer druk in de weer met zijn digitaliseringsproject Altijdstrijdvaardig.nl
De heren van de Duitse werkgroep WGOD konden we blij maken met de Sneuper special over Katholieke linnenweversfamilies (met name uit Duitsland) en de vlasteelt in Noordoost Friesland (migranten dus, zoals families Bary, Rouing, Beckers, Demes: oprichters van de Dokkumer Vlaggencentrale).

Bij de NGV kocht ik een paar boekjes van de enthousiaste Antonia Veldhuis uit Veenwouden.
Voorts was Reid van der Leij actief om op zijn laptop namen van mogelijke familieconnecties op te zoeken in het Fries-Groningse grensgebied. En bij buurman Fryske Akademy/ Genealogysk Wurkferban sprak ik Ype Brouwers over een onderzoek dat hij doet naar een familie uit Ezumazijl (ook de bakermat van mijn familie).
Als laatste sprak ik Maikel Galama die veel boeken in de aanbieding had en er zelf ook diverse kocht. Leuk om ook enkele virtuele Sneup-vrienden in het echt te moeten.
Al met al was het een geslaagde dag met een gezellige drukte!
Update: Zie voor een verslag in foto’s de Facebook-pagina van Tresoar.

 Posted by at 10:09