sep 132011
 

Op zaterdag 1 oktober a.s. zal de Historische Vereniging Noordoost Friesland acte de presence geven tijdens de 13e Friese Genealogische Contactdag. In het gebouw van Tresoar in Leeuwarden zal een tafel bemand worden door diverse leden van de vereniging.
Naast recente nummers van ons verenigingsblad De Sneuper zullen voor een zacht prijsje de DVD met nummers 1 t/m 75 van De Sneuper en het jubileumboek Sneuper 100 met oude foto’s van alle plaatsen in de Dongeradelen te koop zijn. U kunt natuurlijk ook ter plekke lid worden voor slechts 15 euro per jaar en dan krijgt u ook nog direct een kadootje!

Mocht u alleen even willen weten met welke families/genealogie onze leden zich bezighouden dan kunt u dat ook ter plekke checken. Op een laptop zullen daarnaast gescande oude foto’s van de regio Noordoost Friesland en zijn inwoners getoond worden. Neemt u gerust ook zelf oude foto’s of documenten mee om te scannen of om te laten opnemen in ons verenigingsarchief als u het voor het nageslacht wilt bewaren.
Diverse boeken die door leden van de vereniging zijn gemaakt zullen ook ter plekke te koop zijn en ingekeken kunnen worden.

De genealogische dag staat in het teken van de viering van 200 jaar Burgerlijke Stand. Van tien tot vier uur is iedereen welkom om een gratis bezoek te brengen aan dit evenement, dat eenmaal in de drie jaar plaatsvindt. Tientallen organisaties en particulieren stellen u in de gelegenheid een kijkje te nemen in het leven van uw voorouders.

Bent u geïnteresseerd in de herkomst van uw familienaam? Aan de hand van de bewaard gebleven registers is het ontstaan ervan vaak terug te voeren op deze tijd. In de database “Familienamen 1811” van Tresoar kunt u de gedigitaliseerde akte van naams-aanneming zelfs thuis al inzien. Daarnaast heeft Tresoar de website http://www.fryslan1811.nl/ met veel informatie over deze tijd in het algemeen en familienamen in het bijzonder geopend. De Contactdag is een ideale gelegenheid om u de weg te wijzen en zo mogelijk te achterhalen wie van uw voorouders een familienaam heeft aangenomen, of wanneer deze voor het eerst in de Burgerlijke Stand voorkomt. Kinderen mogen die dag hun eigen akte schrijven met een kroontjespen en krijgen uitleg over hun achternaam.

Bent u op zoek naar uw Friese DNA-sporen, familiewapen, geëmigreerde familie, katholieke roots, Duitse verwanten, of wilt u weten hoe u uw stamboom op de computer kunt invoeren? Uit diverse delen van Nederland en Duitsland komen organisaties om in stands informatie te geven. Bezoekers kunnen onder het genot van koffie/thee en een lekker broodje contacten leggen. Daarbij kan blijken dat de toevallige medebezoeker nog eens familie is ook! Bovendien zullen in de zalen van TRESOAR een aantal boeiende lezingen worden gehouden. Deze zijn ook vrij toegankelijk.
Update: Via Tjerk Tigchelaar, Maikel Galama en het Tresoar forum ook een lijst van aanwezige exposanten:
Zaal A nr. 2 NGV/Afdeling Groningen.
Zaal A nr. 3 NGV/Afdeling Drenthe.
Zaal A nr. 4 De heer Rienk de Boer.Is (bestuurs)lid van de NGV/Afdeling Familieorganisaties – tot stand gekomen op 1 januari 1994. De standhouder beschikt over bestanden van verschillende families uit Noordoost Friesland en informatie over Schokland en Urk.
Zaal A nr. 5 Familiestichting Uit Welke Beker & NGV/Afdeling Familie-organisaties.
Zaal A nr. 6 Project HISGIS van Tresoar.
Zaal A nr. 7 Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).
Zaal A nr. 8 Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) / Afdeling Friesland CALS = contactdienst.
Zaal A nr. 9 NGV / Afdeling Friesland.
Zaal A nr. 10 De heer Reid van der Leij. De standhouder beschikt over een genealogische database met 350.000 namen van personen, voor het grootste deel afkomstig uit het Fries-Gronings grensgebied.
Zaal A nr. 11 Mevrouw Anny Bokkinga & de heer Jarich Renema.
Zaal A nr. 12 De heer Anton Musquetier.
Zaal A nr. 13 Stichting Fries Documentatiecentrum voor Genealogie en Geschiedenis (Friedoc).
Zaal A nr. 14 Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF).
Zaal A nr. 15 Fryske Rie foar Heraldyk.
Zaal A nr. 16 De heer Geert van der Veer. Exposeert met boeken over de familie Van Haersma (de With), Van Boelens uit Opsterland en genealogie gegevens van de familie Van der Veer.

Zaal A nr. 17 Vereniging Historie Weststellingwerf en omstreken.
Zaal A nr. 18 De heer Dirk Swierstra. Een verzamelaar van foto’s, prentbriefkaarten en informatie van en over bewoners van (oud) Leeuwarden. Op zijn website vindt u naast artikelen over Leeuwarden, ook een fotogalerij en een ‘zoekplaatjes’ rubriek. Tevens maker van de ‘Genealogie familie Swierstra’.
Zaal A nr. 19 De heer Hans van der Meulen. Beschikt over een uitgebreide database met Rooms-Katholieke familienamen.

Zaal A nr. 20 De heer Rinse Spits. Beschikt over genealogien van Terschellinger en Vlielander families en de genealogie van de familie Spits, Buren, Keuning, Hilverda, Herrema en Jepma.

Zaal A nr. 21 De heer Wytse Tjoelker. Heeft inmiddels verschillende genealogische publicaties op zijn naam staan, waaronder de ‘Turfmakkersskiednis’, een publicatie uit 2000 – het is ook te koop. Beschikt tevens over een laptop met bestanden in Hazadata; naast verwante families heeft hij ook een algemeen bestand ‘Pommeranten Friesland’ (= de bobo’s van Friesland). In voorbereiding ‘Van der Meij FRL 1811’.
Zaal A nr. 22 HCC!Genealogie.
Zaal A nr. 23 PRO-GEN.
Zaal A nr. 24 Netwerk Streekarchief Zuidwest Fryslân (NSZF).
Zaal A nr. 25 Historische Vereniging Noordoost Friesland. De vereniging richt zich op het doen van archief onderzoek naar (familie)geschiedenis in de omgeving van Dokkum en Dongeradelen. De resultaten van hun onderzoek publiceren zij sinds 1986 in een kwartaalblad ‘De Sneuper’ en sinds 1999 ook gedeeltelijk op hun website. De standhouder beschikt over foto’s, boeken, het clubblad en een presentatie op de laptop. De heer Jan de Jager, secretaris tel: 0519 – 220 135
Zaal A nr. 26 Upstalsboom-Gesellschaft (UG). Dit is een Duitse vereniging die zich bezighoudt met historisch personenonderzoek en bevolkingsgeschiedenis in en van Oost-Friesland. De standhouder exposeert met publicaties van de vereniging, daarnaast beschikt men over boeken, tijdschriften, e.d. Upstalsboom-Gesellschaft (UG) De heer Klaas-Dieter Voss, http://www.genealogienetz.de/vereine/UG
Zaal B nr. 27 Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD). Deze werkgroep is in 1968 opgericht en heeft tot doel de vergemakkelijking van het genealogisch onderzoek in Duitsland. Hiertoe ontplooit men diverse activiteiten, zoals de uitgave van het blad ‘Gens Germana’, en onderhoudt men contacten met verwante verenigingen in Duitsland. De werkgroep beschikt over foldermateriaal en boeken. Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD) De heer S.J. (Bas) Lems, http://wgod.student.utwente.nl/
Zaal B nr. 28 GP-software.
Zaal B nr. 29 Telapas Software.
Zaal B nr. 30 Meijerink Heraldiek. Grote collectie boeken te koop betreffende de heraldiek, zowel nieuwe als oude boeken; niet alleen uit Nederland, maar onder andere ook uit: België, Duitsland, Engeland en voormalige Oostbloklanden. Nog een kleine voorraad handgeschilderde gemeentewapens uit Nederland, Nederlands Indië en Nederlandse Antillen.
Zaal B nr. 31 Stichting Geslachten Faber.
Zaal B nr. 32 FamilySearch, onderdeel van The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormonen), Friese scans online.
Zaal B nr. 33 Fries DNA Project De standhouder hoopt hiermee relaties aan te tonen tussen verschillende families in dit gebied. Het betreft hier niet alleen het Ychromosoom DNA (die van vader op zoon wordt doorgegeven), maar ook het Mitochondriaal DNA (mtDNA) – de vrouwelijke lijn die van moeder op dochter wordt doorgegeven. Dit project maakt onderdeel uit van het ‘Family Tree DNA’, onderdeel van Genealogy by Genetics uit Houston, Texas, Verenigde Staten.
De eerste standhouder publiceerde over mogelijkheden van DNA en genealogie in het tijdschrijft “Genealogie” van het CGB en “11 en 30” van de NGV/Afdeling Friesland. In 1996 heeft hij zijn familieboek “Boswijk” uitgebracht en is tevens samensteller van het boek “Sjoerd Wartena c.s.”
De tweede standhouder is tevens administrator van het Twents DNA Project en publiceerde hierover in “Twente Genealogisch”. Hij is onder andere lid van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Hij heeft ook deelgenomen aan het DNA-project van de NGV. Fries DNA Project: De heren W.G. (Wibo) Boswijk en P.J. (Paul) Rouing.
Lezingen:
11.00-12.00 uur
in de Gysbert Japicxzaal op de 1e etage Lezing in de Nederlandse taal over het onderwerp: “Familienamen in Friesland”.
13.00-14.00 uur
in de Gysbert Japicxzaal op de 1e etage Lezing in Friese taal over het onderwerp: “Famyljerelaasjes yn de Fryske skriuwerswrâld”.
14.30-15.30 uur
in de Gysbert Japicxzaal op de 1e etage Lezing in de Nederlandse taal over het onderwerp: “Namen in de Burgerlijke Stand in Friesland vanaf 1811”.

 Posted by at 14:34

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.