sep 222011
 

In het wereldje van online genealogen heerst de nodige onrust over de activiteiten van Wiewaswie.nl, een opvolger van het bij velen bekende Genlias.nl. Gedigitaliseerde akten, met name Burgerlijke Stand (dus na 1811) die bij diverse sites van individuele archieven gratis te downloaden zijn, dreigen achter een betaalpoort te verdwijnen. Nu is best te begrijpen dat niet alles in het leven gratis kan zijn maar in dit geval doet het bizarre feit zich voor dat reeds vrij beschikbare scans van o.a. de mormonen (http://www.familysearch.org/ ) dan minder toegankelijk worden.
Als we nu eens specifiek naar de situatie voor Noordoost Friesland kijken dan komt daar nog iets bijzonders bij, namelijk dat de meeste gemeenten in onze regio (Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland, Smallingerland) als uitzondering niet toegankelijk zijn via www.allefriezen.nl, de provinciale site met digitale scans van Burgerlijke stand akten (dus documenten na 1811). 
Mijns inziens is dat allemaal echter niet zo’n probleem, zolang je maar weet waar je wel je genealogisch gerief kunt halen op de digitale snelweg.
Er is al veel digitaal beschikbaar over onze regio, en nog extra veel over de stad Dokkum. Aannemende dat de gemiddelde genealoog al het nodige voorwerk heeft gedaan door in de familie informatie te verzamelen bij de ouderen, dan is er al een basis tot begin 20e eeuw. En vanaf dat punt terug in de tijd helpen vele online bronnen.

– Start altijd bij Tresoar, het provinciale archief van Friesland, via de zoekpagina en voor aanvullende zaken de subsite.

– Kijk voor specifieke zaken, zoals familie-archieven en bijzondere collecties, bij het Streekarchief in Dokkum (Archieven en Collecties). Dan weet u ook zeker dat u niet voor niets een bezoekje brengt aan dit mooie nieuwe gebouw.

– Ga voor scans van originelen van Burgerlijke Stand akten, inclusief Huwelijkse Bijlagen (na 1811), naar Familysearch van de Mormonen, via de overzichtspagina’s van Genver.nl
Besef dus wel dat hier de komende tijd een wijziging kan plaatsvinden, dus wees snel met het downloaden van relevante bestanden.

– Kerkarchieven/DTB akten (scans van documenten voor 1811) van Dokkum (nieuw!) en diverse andere plaatsen via Anton Musquetier, Altijdstrijdvaardig.nl
Anton verdient veel waardering voor het belangeloos fotograferen van duizenden pagina’s uit oude kerkboeken die niet of nauwelijks meer worden uitgeleend.

– De Indexen op de oude Sneuper website. Van oudsher de pagina waarmee we bijzondere bronnen ontsluiten als transcripties uit Weesboeken, Hypotheekboeken, Rentmeestersrekeningen, Proclamatieboeken, Buurplichtigen, Lijsten met inwoners en stemgerechtigden, Burgerboek Dokkum, werknemers van de Friese Admiraliteit, oude kerkregisters en andere pareltjes.

– De Indexen bij Geneaknowhow.net ofwel Digitale Bronbewerkingen Friesland. Weliswaar grotendeels overgenomen van onze eigen Indexen maar soms ook een verrassende link over een gerelateerd gebied zoals het Groninger Westerkwartier.

– De bronnen die genoemd worden in de linkerkolom van dit Sneuper blog onder Interessante blogs en Andere relevante sites. En uiteraard de artikelen op dit blog zelf, met vele verwijzingen!

Doe ook eens iets terug voor degenen die uw genealogische zoekwerk zo vergemakkelijkt hebben. Stuur bv eens een leuk verhaal dat u op basis van online gevonden materiaal hebt kunnen reconstrueren. Of voeg een online aanvulling toe bij oude foto’s. Gewoon eens een complimentje over hoe blij u bent met de service wordt ook altijd gewaardeerd. Maak eens een transcriptie van een gefotografeerd oud document en deel dat weer met de online gemeenschap. Deel uw eigen onderzoeksgegevens en oude foto’s (of stuur het naar onze email)! U wordt er zelf ook weer beter van als u aanvullingen en correcties krijgt. Delen is vermenigvuldigen!

 Posted by at 09:02