jul 172011
 

Gedigitaliseerde boeken zijn vaak een interessante bron voor het aankleden van een stamboom of zelfs voor het vinden van nieuwe genealogische gegevens. Om enigszins gericht te kunnen zoeken is het prettig als er een goede index op persoonsnamen of geografische namen in het boek is opgenomen.
Zelfs als u zelf een boek heeft geschreven maar die niet integraal online wilt zetten is het aan te bevelen op zijn minst deze index online te zetten. Genealogen die aanknopingspunten zien kunnen dan contact met u opnemen of gewoon het boek aanschaffen.
Een mooi voorbeeld van een gedigitaliseerde boekenbron is Gloria parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649, 1651-1654, in 1995 uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag.

Willem Frederik van Nassau-Dietz was ogenschijnlijk de hele dag bezig mensen te ontvangen die iets van hem nodig hadden, vooral de gunst van een lucratieve baan. En daar zaten verrassend genoeg niet alleen edelmannen maar ook relatief veel eenvoudige luiden tussen.
En omdat het stadhouderlijk hof in Leeuwarden zetelde kwamen er natuurlijk veel Friezen op bezoek
Als we gewoon eens kijken in de Index van persoonsnamen en instellingen dan zien we bij de J zo een heel rijtje nijsgjirriche Friezen:

Jan Gabbes; boer te Leeuwarden: I 117
Jan Geerts; volmacht namens Dokkum in de Staten van Friesland: V 49, 53
Jan Gerckes; Dokkumer regent: V 66, 278
Jan Hendrickx; lid der gezworen gemeente van Dokkum: IV 252
Jan Merks (Janne Merckx): VII 28
Jan Sijtses (Jan Cijtses) († 1668); lakenkoper te Leeuwarden: VII 108
Jan Simons; lid van de vroedschap van Stavoren: II 110

In 1647 kwam bovengenoemde Jan Geerts uit Dokkum op audiëntie en die had een bijzondere ontboezeming: 29 januarii/8 februarii vriedach in de kerck geweest. – Gauma iss volmacht, bij mij geweest, recomandeert sijn persoon tot een ampt. – Jongstal, om mij de stemming op Het Bildt te laeten sien, daer Boschuysen groote ongelijck heeft. – Mit eenighe officiren gegeten. – Jan Geertz van Dockum bij mij geweest, volmacht, begeerde een ampt, vertelde mij hoe hij op de galeye had geseten en hoe hij ontkomen wass geweest door een storm, dat de galeye strande.
Niet alleen is Jan Geerts dus gevangene op de galeien geweest (slachtoffer van Barbarijse kapers of soms ook wel als gevangenisstraf), hij heeft ook heelhuids kunnen ontkomen na een stranding en is te Dokkum volmacht in de Staten van Friesland geworden.
Ook in 1647: 20 februari/2 meert saterdach Jan Gerckes gesproocken, die mij seide dat het niet profitelijck solde sijn voor het landtschap, dat het slijck van Dockum verkoft en bedijckt wierde, omdat veul landt in drie griteniën solde onder water lopen en dat de vaert nae Dockum heel soude mit slijck gevult worden. Oock iss het landt binnen leger als buyten, soodat men de sluysen niet wel kan maecken, omdat se te hooch moeten sijn, alsoock de deuren van de sluys niet bestant kunnen sijn, omdat men se te groot en hooch moet maecken, om de schepen mit opstaende masten daerdoor te vaeren. – Ick seide dit alles aen Marcelis Govertz, die der niet tegens wiste te seggen; hij woude andere luyden soucken, die daerop wel souden antwoorden en wederleggen die reedenen.

Kijkt u zelf ook eens in deze mooie bron, eventueel via de Index op aardrijkskundige namen.

 Posted by at 16:24

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.