jun 152011
 
Als Vriend van het CBG ontving ik weer het informatieve blad Genealogie. Uiteraard heeft het een landelijke dekking, maar daar zitten vaak toch ook voor Friezen interessante zaken bij. Hieronder een korte beschrijving van de artikelen met relevante links naar databases en sites en mijn commentaar.
Kermisreizigers, marskramers en liedjeszangers

Rondtrekkende voorouders zijn een stuk minder makkelijk terug te vinden dan hun meer honkvaste soortgenoten. Sjors Zanoli, opgegroeid en mog altijd wonend op een woonwagenkamp, stamt af van kermisreizigers, marskramers en liedjeszangers. Lilian de Bruijn sprak met hem over zijn genealogische onderzoek. Het viel mij op dat Zanoli, zelf werkzaam bij een archief, op zo’n 12-jarige leeftijd enthousiast werd over genealogie/familiegeschiedenis door verhalen van oudere familieleden. Zelf had ik dat ook rond die leeftijd, toen mijn vader me meenam naar de eerste bijeenkomsten in de Flevohof van de Stichting Geslachten Zijlstra. Iets voor archieven om wat mee te doen voor die leeftijdsgroep?

De Sonttolregisters online
De Sonttolregisters uit de Deense Statens Arkiver behoren een van de belangrijkste seriële bronnen voor de economische geschiedenis van Europa. Zij komen nu online in een database beschikbaar. Richard Keijzer zet hun genealogische mogelijkheden op een rij. Op dit blog hebben we al veel over de Sonttolregisters gepubliceerd en de vele Friese schippers die erin voorkomen. Interessante toevoeging van Keijzer is het aanvullende gebruik van de online database met kranten van de KB, omdat vaak melding gemaakt werd van passages van schepen in kleine krantenartikelen. Let wel op dat Sont vaak als Zond of Sond werd gespeld.
Stamboomonderzoek leren aan de Open Universiteit
Het Centraal Bureau voor Genealogie ontwikkelde voor de Open Universiteit een gratis zelfstudiecursus stamboomonderzoek. De cursus leert hoe stamboomonderzoek in zijn werk gaat aan de hand van online informatie en bronnen. Rob van Drie, auteur van de cursus, vertelt over de achtergronden van deze nieuwe manier om genealogische vaardigheden te ontwikkelen en te toetsen.
De vele gezichten van de PTT
De PTT was een aansprekend bedrijf waar veel mensen voor wilden werken en dat duizenden werknemers in dienst had. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie komen nu twee belangrijke bronnen beschikbaar die informatie verschaffen over PTTpersoneelsleden: de zogenaamde ‘Dienststaten’ en het bedrijfsblad PTT-Bedrijfsbanden. Jean Niewenhuijse en Saskia Spiekman vertellen over het genealogische nut van deze veelzijdige bronnen.
StamboomNederland als depot voor digitale bronbewerkingen

Een van de vele mogelijkheden van het nieuwe genealogische programma StamboomNederland is het invoeren van een bronbewerkingen die niet rechtstreeks zijn gekoppeld aan een feit of een persoon. Maarten van Bourgondiën, zelf nauw betrokken bij de ontwikkeling van het programma, laat zien hoe een en ander in zijn werk gaat. Mijns inziens is dit inderdaad prima online software om uw genealogische gegevens aan toe te vertrouwen (en voor de ‘eeuwigheid’ te bewaren), evenals de services van Bob Coret met Genealogie Online. Des te onbegrijpelijker vond ik dat een CD-ROM met gratis (Amerikaanse) software van MyFamilytree Builder bij het blad was meegezonden. Ik begrijp wel dat daar voor betaald is maar het CBG geeft hiermee niet het goede voorbeeld. Het wekt toch de indruk dat het CBG hiermee een soort voorkeur/kwaliteitsmerk geeft die niet terecht is.

De soldaten van de Van Bijlandt brigade
De soldaten van de Van Bijlandt brigade stonden in de voorste linies tijdens de Slag bij Waterloo. Een van hen was de Amsterdamse winkelierszoon Evert Roelof Bijl. Nazaat Marco Bijl trad in zijn voetsporen en maakte een lange reis langs archieven, bibliotheken en slagvelden. De soldaten van de brigade zijn ingevoerd in een online bestand op http://www.8militia.net . Het deed me er weer aan herinneren dat ik nodig eens de Pyramide van Austerlitz moet bezoeken. In het artikel wordt de Friese tweede luitenant Frisius Cornelis Hylckama (1793, Sondel) genoemd. Ook kwam ik een voor mij bekende naam tegen: Koenraad Boltjes. Hij was eerste luitenant van de 5e Militie dat tegen de Fransen vocht bij Quatre Bras. Hij was al 48 jaar toen hij sneuvelde op 16 juni 1815, maar toch onervaren als voormalige burgerwacht. Het artikel meldde dat hij afkomstig was uit Terwerd maar dit moet een leesfout zijn voor het Friese Ferwerd. Zie zijn doopakte:
Ferwerderadeel, dopen, doopjaar 1766
Dopeling: Coenraad
Gedoopt op 31 augustus 1766 in Ferwerd
Zoon van Jan Boltjes en Maria Daalmans
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : KOENRAAD
Vader : JAN
Moeder : MARIA
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Ferwerd, doop 1656-1772
Inventarisnr. : DTB 229

Verder zoals gebruikelijk de rubriek Nieuws, de bijlage Gesignaleerd over boeken en andere publicaties, de colums Favo en Memo (met de grafsteen van de slechts 1 dag oud geworden Alle Metzlar (9-10 augustus 1947, Westerland, Wieringen), zoon van Reinder Metzlar en Geertje Rotgans) en de lezerscolumn Familiekroniek, deze keer met het aantekeningenboek van de Limburgse landmeter Theodoor Diederen uit Puth uit 1786.

Het kwartaalblad Genealogie wordt gratis bezorgd bij Vrienden van het CBG. Losse nummers kunnen per email worden besteld.

 Posted by at 12:09

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.