apr 082011
 

Zaterdag 9 april neemt hij officieel afscheid als redacteur van het blad van de Historische Vereniging Noordoost Friesland, de Sneuper. Reinder Tolsma is mede-oprichter van de vereniging en Sneuper maar vindt het na 25 jaar welletjes. Het Nieuwsblad van Noordoost Friesland/ Nieuwe Dockumer Courant heeft vandaag een mooi artikel over zijn loopbaan bij de vereniging. Overigens moet u niet denken dat onze ‘Foeke Sjoerds’ (schoolmeester en geschiedschrijver) ook stopt met het schrijven van artikelen. Daar kunnen we hem nog niet bij missen.
Op de ledendag in Dokkum wordt ook het jubileumnummer Sneuper 100 uitgereikt, een bijzonder fotonummer met harde kaft, een gratis extraatje voor onze leden.

Uit het artikel in het Nieuwsblad voor Noordoost Friesland: In het Streekarchief Noordoost Friesland in Dokkum is zaterdag de presentatie van de honderdste Sneuper. Dit jubileumnummer van het orgaan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland staat vol met historische, niet eerder gepubliceerde foto’s uit Dongeradeel.
Reinder Tolsma (60) uit Oosternijkerk is een van de redacteuren van De Sneuper. Hij was er vanaf het begin bij, maar vindt het nu welletjes. Wie mocht denken dat geschiedenis zijn favoriete vak was, heeft het
mis. Dat was namelijk natuurkunde.

Tolsma is dan ook bij toeval met historisch onderzoek in aanraking gekomen.
,,Yn 1977 wie der in aksje Geef om de natuur. Sa kaam ik by de bakker en dy syn soan fertoande dia’s fan doarpsgesichten. Dat fûn ik nijsgjirrich. In jier letter wie der in doarpsreuny. Se fregen my om in skiednisboek
oer it doarp te meitsjen, en dêrnei bin ik skriuwen bleaun. Oer famyljes, pleatsen, skoallen, tsjerken en ‘e muzykferiening.’’
In datzelfde jaar meldde Tolsma zich aan voor de cursus oud schrift, die werd gegeven door streekarchivaris
Wim Keune. Elke dinsdagavond kwam het clubje bijeen in het archief, dat toen nog boven de brandweerkazerne aan de Rondweg was gevestigd. Toen de cursus afgelopen was zat de gang naar het archief er in. De een zocht iets over zijn familie, de ander was meer geïnteresseerd in de kerken van zijn dorp en een derde wilde meer weten over de huisvesting van de voorouders. Allemaal deden ze hun eigen onderzoeken, maar op voorstel van Keune bundelden zij hun krachten in de Vereniging van Amateur Archief Onderzoekers. Het woord amateur verdween overigens al gauw uit de naam.
Volgens de statuten is de vereniging in 1988 opgericht, maar volgens Tolsma werd de basis al twee jaar eerder gelegd. Hij vormde samen met Jaap Heeringa en Eimert Smits het eerste bestuur en dat trio was ook de redactie van De Sneuper. Het blad verscheen in 1987 op A4-formaat en de dertien pagina’s werden gevuld met bestuursmededelingen. In het volgende nummer stond een overzicht van de leden en de onderzoeken waarmee ze zich bezig hielden. De vereniging veranderde in de loop der jaren van samenstelling.
De club herbergde niet meer alleen archiefonderzoekers, vandaar dat de naam in 2004 werd gewijzigd in Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Er zijn op dit moment 450 leden en nog steeds wordt bijgehouden welke onderzoeken door wie worden verricht, nu aangevuld met emailadressen!

De Sneuper ontwikkelde zich tot een podium voor vraag en antwoord, zegt Tolsma. Lees verder het gehele artikel (pdf) in het Nieuwsblad van Noordoost Friesland.

 Posted by at 17:45

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.