apr 142011
 

Binnen het interessegebied van de Historische Vereniging Noordoost Friesland en haar leden vallen ook twee waddeneilanden: Schiermonnikoog en Ameland. Op beide eilanden zijn historici actief.
Ook de streekarchivaris in Dokkum heeft een directe link met genoemde eilanden. Het Streekarchief beheert de archiefbewaarplaatsen van de drie gemeenten in respectievelijk Dokkum, Ballum (Ameland) en Schiermonnikoog. In elk van de drie bewaarplaatsen worden in hoofdzaak de oude gemeentelijke archieven bewaard. Deze keer aandacht voor Ameland (Wikipedia).

Jan Bleeker beheert twee mooie websites over Ameland. Uit de historie van Ameland omvat een rijke schakering aan verhalen die een overzicht geven van de Amelander historie. Een aparte website betreft de cartografie van Ameland door de eeuwen heen, ook in een boek genaamd Ameland te kaart gepubliceerd begin 2011. Persoonlijk vind ik vooral het oude kaartje van het gebied rond Ameland en Schiermonnikoog, van 1715, erg mooi. Zie http://amelandtekaart.webklik.nl/page/1715 en de tekst, verwijzend naar een rode ton boven Ameland: A is den plaets waar den Edele Heer Ernst van Aylua en Den Heer S. B..naght nevens den Heer A. Pinterman anvangh genoomen hebben en d’titteltjes (stippellijn, red.) de Wegh waar de Heeren Uyt en in hebben geseijlt.
In het veelgeprezen boek over Elisabeth de Flines wordt in het hoofdstuk over haar Dokkumer periode uiteraard melding gemaakt van haar man Adriaan Penterman. Ze woonden in het Dokkumer Admiraliteitshuis en Adriaan had zich ingekocht als tonneboeier (de verantwoordelijke voor de betonning van de Friese vaarwegen op oa het Wad).

Hoewel online nauwelijks informatie bevattend (je kunt eventueel tegen betaling een stamboom ‘bestellen’) is de site van de familie Borsch over Amelander genealogie relevant.
Op Ameland komen diverse katholieke families voor en zelfs de Kardinaal De Jong is een Amelander. De genealogie van de bekende familie Metz staat niet meer live online maar kan nog wel via het internet archief bekeken worden.

Ameland heeft ook diverse mooie musea, waarvan ik persoonlijk Museum Sorgdrager de meest interessante vind.

Jammer genoeg zijn er geen exemplaren van het blad over de Amelander historie, Pollepraat, online. Het zou aardig zijn als iemand de oude jaargangen eens zou scannen en online beschikbaar stellen.

In ons verenigingsblad De Sneuper publiceren we ook regelmatig over de Amelander historie. Ons lid en expert op het gebied van winterse oversteken van het vasteland naar Ameland, André Staal, schrijft regelmatig een interessant artikel.

 Posted by at 22:45

  One Response to “Amelander historie online”

  1. Ik heb voor u nog 66 boekjes Pollepraat waarvan de oudste uit 1988.

     

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.