mrt 022011
 
Tresoar meldt in een tweetalig persbericht de lancering van de website http://www.fryslan1811.nl/ , een initiatief naar aanleiding van o.a. het 200-jarig jubileum van de invoering van de Burgerlijke Stand door keizer Napoleon in 1811.

Vandaag, dinsdag 1 maart 2011, is het precies tweehonderd jaar geleden dat de burgerlijke stand is ingevoerd. Op die dag werden alle inwoners van Nederland verplicht om geboorten, huwelijken en sterfgevallen te melden op het gemeentehuis. Het was het begin van een persoonsregistratie die, met wijzigingen, tot op de dag van vandaag stand heeft gehouden.

Daarnaast is 1811 ook het jaar van de verplichte registratie van een familienaam en werd de Universiteit in Franeker opgeheven. Een bijzonder jaar dus.

Om deze gebeurtenissen te belichten organiseert Tresoar een aantal activiteiten zoals een studiedag en middag voor Buitengewoon Ambtenaren van de burgerlijke stand, de trouwambtenaren.
Tresoar heeft voor 1811 een speciale website gemaakt: http://www.fryslan1811.nl/ . Deze is met ingang van 1 maart 2011 online.

De site bevat informatie over De Franse Tijd, Friese familienamen, bijzondere akten van de burgerlijke stand zoals die van Pieter Jelles Troelstra en die van Mata Hari.

Op de site ook fragmenten van het bijzondere verslag dat de jonge Franse ambtenaar P.-J. Gauthier-Stirum schreef over zijn tijd in Friesland en over de Friezen; hij illustreerde zijn verhaal met prachtige tekeningen.

Op de site is ook informatie te vinden over de activiteiten die georganiseerd zullen worden.

Binnenkort komt er een interactief gedeelte waar bezoekers informatie kunnen toevoegen over voorouders die in 1811 geboren zijn.
———————————-Fryske Tekst ————————————————
Webside http://www.fryslan1811.nl/ hjoed online, besjoch de berteäkte fan Mata Hari.

Hjoed, tiisdei 1 maart 2011 is, it krekt twahûndert jier lyn dat de boargerlike stân ynfierd is . Op dy dei waarden alle ynwenners fan Nederlân ferplichte om berten, houliken en stjergefallen te melden op it gemeentehûs. It wie it begjin fan in persoansregistraasje dy’t, mei wizigings, oant op de dei fan hjoed stân hâlden hat.

Dêrnjonken is 1811 ek it jier fan de ferplichte registraasje fan in famyljenamme en kaam der in ein oan it bestean fan de Universiteit yn Frjentsjer. In bysûnder jier dus.
Om dizze barrens te beljochtsjen organisearret Tresoar in oantal aktiviteiten lykas in stúdzjedei en middei foar Bûtengewoan Amtners fan de boargerlike stân, de trou-amtners.

Tresoar hat foar 1811 in spesjale webside makke: http://www.fryslan1811.nl/ . Dizze is mei yngong fan 1 maart 2011 online.
De side befettet ynformaasje oer De Frânske Tiid, Fryske famyljenammen, bysûndere akten fan de boargerlike stân lykas dy fan Pieter Jelles Troelstra en dy fan Mata Hari.
Op de site ek fragminten fan it bysûndere ferslach dat de jonge Frânske amtner P.-J. Gauthier-Stirum skreau oer syn tiid yn Fryslân en oer de Friezen; hy yllustrearre syn ferhaal mei prachtige tekeningen.
Op de side is ek ynformaasje te finen oer de aktiviteiten dy’t organisearre wurde sille .

Meikoarten komt der in ynteraktyf diel dêr’t besikers ynformaasje taheakje kinne oer foarâlders dy’t yn 1811 berne binne.

 Posted by at 00:30

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.