feb 262011
 

Afgelopen donderdag ontving ik de nieuwste editie van De Vrije Fries, het Jaarboek 2010, deel 90, van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy.

Het Bildt krijgt extra aandacht middels 2 artikelen: Memoriecultuur in Het Bildt 1566-2006, door Kees Kuiken en een artikel getiteld Drie aantekeningen bij het huwelijk van Rembrandt door Herman Th. Colenbrander, waarin een verrassende conclusie wordt getrokken over de precieze datum van het huwelijk met de Friese Saskia van Uylenburgh.

Welstand van grondwerkers in Schoterland door Merijn Knibbe behandeld de armoede in de periode 1700-1920 vanuit een sociaal-economisch perspectief.
Jan de Kater schreef een artikel over Albert ten Broecke Hoekstra (1765-1828), een 18e eeuwse orangistische grietman die later als taalgeleerde in opdracht van Willem I een hertaling van Reinaert de Vos maakte. Albert Hoekstra werd geboren op 8 februari 1765 te Holwerd als zoon van Jan Hoekstra en Anna Telting en zat waarschijnlijk op de Latijnse School te Dokkum voordat hij naar de Universiteit van Franeker ging.

Over de 17e eeuwse boekdrukker en -verkoper Dirck Alberts schreef oud-archivaris W.Dolk Een Leeuwarder boekhandelaar timmerde aan de weg. Hierin wordt boekgeschiedenis gecombineerd met bewoningsgeschiedenis (Sint Jacobsstraat 13), op basis van een grote rijkdom aan archiefbronnen.

Boer en dichter in de Friese taal Klaas Cornelis Nijdam (1774-1845) uit Irnsum wordt onder de loep genomen door Symen Schoustra (zijn site http://www.irnsum.nl/ ) en Han Nijdam. Op zaterdag 19 maart geven Schoustra en Nijdam een lezing over Klaas Cornelis Nijdam. Gratis toegang voor belangstellenden, zie http://www.ngvfriesland.nl/index.php?page_id=13  voor meer info.

Pier Pander en de constructie van het zelf is een artikel van Marcel Broersma over de autobiografie uit 1909, Een jongetje op een schip.

Een essay van Goffe Jensma stelt hoe conservatief-historisch de Friese cultuur is onder de gewaagde titel Friesland als trauma.
Ernst Taayke van het Noordelijk Archeologisch Depot schreef weer de Archeologische kroniek van Fryslan, met recente vondsten.
Het Jaarverslag Koninklijk Fries Genootschap 2009 completeert deze 90e editie.

N.B. Dit blogartikel is al weer de 400e sinds de start van het blog voor de Historische Vereniging Noordoost Friesland, begin 2008!

 Posted by at 14:57

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.