jan 142011
 

Tresoar meldt vandaag op zijn forum dat de Registres Civiques van Friesland online zijn gezet. Met dank aan de FAF, de vrienden van de archieven in Friesland (met als voorzitter ons lid P.F. Visser)!
Registres civiques zijn registers van stemgerechtigden, samengesteld in 1811 en 1812. U zult hier dus alleen namen van mannen boven de 21 jaar tegenkomen. Ze bevatten de voornamen, patroniemen en achternamen, beroepen, geboortedata (soms alleen het jaar), een inschrijfnummer van de stemgerechtigden, soms woonplaatsen en adressen en een enkele keer een overlijdensdatum.
Deze database is aan de hand van de op de studiezaal aanwezige nadere toegangen 8.29 en 8.30 door vrijwilligers van de FAF samengesteld. Naast de inhoud van de registres civiques bevatten deze nadere toegangen tevens een bewerking van een lijst van stemgerechtigden van Minnertsga en een bewerking van een lijst van inwoners van het kanton Dronrijp. De volledige inhoud van de nadere toegangen is in de database opgenomen (zie toegang halverwege deze pagina). Dit is een mooi voorbeeld uit Dokkum, met een adres en geboortedatum: Registre civique Dokkum, Mairie: Dokkum, Woonpl.: Dokkum, Lageweg nr. C26, Inschrijfnr.: 5266, Naam: Andries Oedzes Brouwer, Beroep: brasseur, bierbrouwer, Geboren: 13 mei 1742, Bron: Archieven gewestelijke besturen 1795-1813, Origineel: Tresoar, BRF (toegang 8) nr. 3631. Piet de Haan vult aan: Andries noemde zich eerst Feenstra omdat hij afkomstig was uit Veenwouden of misschien omdat hij daar vervener geweest was. In Dokkum werd hij brouwer maar noemde zich in het brouwersgilde eerst wel Feenstra maar later werd de familienaam toch Brouwer. De laatste boer van de bekende Dokkumer IJsherberg was Siebe Brouwer, de nazaat van Andries Oedses.
De stemgerechtigden van de mairie Leeuwarden zijn niet in deze klappers opgenomen dus komt u hen ook niet in deze database tegen. Deze stemgerechtigden kunt u terugvinden op de website van het Historisch Centrum Leeuwarden http://www.historischcentrumleeuwarden.nl/.

De registres civiques van Friesland zijn lang niet allemaal bewaard gebleven. Slechts van het arrondissement Leeuwarden is een deel bewaard gebleven. Het gaat hierbij om de volgende (soms incomplete) kantons:

* Bergum (mairieën Bergum, Dantumawoude, Hardegarijp, Oenkerk, Oostermeer, Rinsumageest en Veenwouden)

* Buitenpost (mairieën Augustinusga, Buitenpost en Burum)

* Dokkum (incompleet)

* Dronrijp * (mairieën Berlikum, Marssum, Menaldum, Oosterend en Wommels)

* Franeker (mairieën Almenum, Franeker en Minnertsga **)

* Hallum (mairieën Blija, Ferwerd, Hallum, St. Annaparochie, St. Jacobiparochie en Vrouwenparochie)

* Leeuwarden (mairieën Leeuwarden, Huizum, Jelsum, Stiens en Wirdum)

De originelen zijn te vinden in de archieven van de gewestelijke besturen 1795-1813 (BRF). Het op de studiezaal aanvragen van de originelen heeft weinig zin daar de gegevens integraal zijn overgenomen.

* Lijst van inwoners.
** Lijst van stemgerechtigden.

Helaas woonde mijn familie rond 1811 in Niawier en Anjum, welke blijkbaar niet bewaard zijn gebleven. Wel is het leuk om te zien dat geboortedata van voor 1811 vermeld worden en de beroepsnaam ook in het Frans, zoals boulanger voor bakker, journalier voor dagloner en paysan voor boer.
Al met al weer een leuke bron voor genealogen dankzij die kleine grote man uit Frankrijk, Napoleon.

De directe link naar de database.

 Posted by at 11:55

  One Response to “Registres Civiques Friesland online”

  1. =

     

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.