jan 042011
 

Anton Musquetier heeft op zijn site http://www.altijdstrijdvaardig.nl/ , naast de Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland met ca. 181.800 familienamen, diverse Diaconieboeken uit de kerkarchieven van gemeenten uit o.a. Noordoost Friesland digitaal beschikbaar gesteld. Een daarvan is het Diaconieboek van Birdaard, dat begint bij 1645. Nog in 1832 had de Diaconie van Birdaard aanzienlijke bezittingen in de dorpskern (als rode blokken aangegeven), getuige deze kaart (de makers van Hazadata komen uit Birdaard!).

Een mooi voorbeeld van de steun van de diaconie is bijgaand voorbeeld: Anno 1728 den 8 Jan meesterloon van Doede Pijters gebrooken been betaald volgens quit. van Fransbergen met C. -30-
Den selven dito weegens kostgeld en bedienen van deselve in het geneesen van sijn been volgens quit. van Grietje Groenwolts met D. 20-10-:
Doede Pijters wordt later ook nog aan een kolike geholpen en krijgt allerhande zaken van de diaconie alvorens hij overlijdt. Ook het bier voor bij de leedmaaltijd en zijn doodskist worden betaald. De diaconie krijgt dan wel de inkomsten van zijn boelgoed. Je ziet dit in latere jaren ook gebeuren bij Trijntje Johannes en Laas Douwes.
A. Pivé (uit de oorspronkelijk uit Noord-Frankrijk afkomstige Dokkumer familie) wordt diverse malen genoemd voor leverantie van cramerijen. Ook dominee Duco Folperda komt regelmatig aan de orde.

De familie Fransbergen was een bekende familie uit Dokkum van chirurgijns en medici, die o.a. door sneuper Oebele Bijlsma wordt onderzocht. Zo werd chirurgijn Fransbergen ook door de bekende vroedvrouw Catharina Schrader ingeschakeld als het uit de hand liep.
Een mooie manier dus om je genealogie aan te kleden met informatie uit (online) diaconieboeken!

 Posted by at 13:17

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.