dec 082010
 

Het is lekker grasduinen in de database van de online Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Zo vond ik o.a. een bericht omtrent de Dokkumer Jan Hendrick Jarichs van der Leij:
No. 716. Verklaring betreffende een uitvinding op het gebied der zeevaartkunde
1621 September 17.
Not. arch. 287 f. 213. Not. Fr. van Banchem.

Jacob Ysbrantsz. Bontekoe (broer van de bekende Willem Ysbrantsz Bontekoe ?) en mr. Abraham Verniers, leermeester der groote zeevaart te Enkhuizen, verklaren ten verzoeke van Jan Hendrick Jarichsz., ontvanger-generaal ter Admiraliteit van Dokkum, dat sy, getuygen, op gisteren, wesende den 16en September, geweest sijn in de vergaderinge van de Camer der Compagnie van Oost-Indiën binnen deser stede Amsterdamme, omme aldaer haer onpertydige gevoelen ende verclaringe te doen over ’t fondament van de generale regel van ’t Gesicht des grooten Zevaarts), geinventeert by den producent, twelck hen, getuygen, door dispuyt van Cornelis Jansz., leermeester van de voors. Compagnie, tegen den voors. ontfanger, producent, belet wert te doen, nyet-tegenstaende de gemèlte ontfanger tot verscheyden maelen vermaende ende versochte, dat d’ voorn. Cornelis Jansz. met hem wilde uuytstaen, soo heeft Cornelis Jansz. daer nyet op geantwoort van toestemminge. Ende alsoo d’ voors. ontfanger, producent, hen, getuygen, gevoele by regel van geschrifte versochte, soo hebben sy, getuygen, sulcx nyet connen weygeren.

Als u nog wat geld los in de zak heeft zitten kunt u voor 50.000 euro deze 2 zeldzame boeken van Jan Hendrick Jarichs van der Leij aanschaffen: LEY, Jan Hendrick Jarichs van der. ’t Ghesicht des grooten zeevaerts: beginselen ende fondamenten der generale regel, van ’t ghesicht des groten zee-vaerts: dienstich tot afmeten, soo wel des weerelts lenghde als brete, inde groote zee. Franeker, Jan Lamrinck, 1619. Oblong 4to (170 x 227 mm). Eighteenth century sprinkled calf, spine gilt in compartments with red morocco title-label lettered in gold, red sprinkled edges. Engraved allegorical frontispiece with in centre Moses above a drawing of a navigational instrument, flanked at the right by Euclid and at the left Pythagoras on pedestals by P. Feddes Har(lingensis), engraved portrait of the author by P. Feddes Har(lingensis), over 25 woodcuts in text, woodcut initials and headpieces. (34), 125, (7) pp. (x1, *6-1, 3*2, x(portrait), (2nd series) 3*2, x (laudatory poem), 4*4, 5*2, A-Q4, R2).

Deel 2: Voyage van’t experiment vanden generalen regul des gesichts van de groote zeevaert ghedaen door ordre van de … Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden, by Carel Nijs, provoost generael vanden legher, Capiteyn superintendent, neffens Iohan Buys, commijs ende meester Joris Carolus, schipper ende opper-stuyr-man, mede superintendenten: waer door volkomentllijck blijckt, dat soo wel de longitude als de latitude ghemeten is. Beschreven en uyt-ghegheven door Jan Henrick Jarichs vander Ley….1620. The Hague, Hillebrant Jacobssz. van Wouw (I), 1620. Engraved vignette on title with compass, engraved portrait of the author on recto B1 by P. Feddes Har(lingensis), folding engraved plate (295 x 405 mm) pasted on leaf D2, 7 woodcuts in text. (18), 52, (2) pp. (A-I4).

Meer informatie over Jan Hendrick Jarichs van der Ley ook in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.

En natuurlijk zijn we nog steeds benieuwd of en wat de link is tussen de Braziliaanse familie Wanderley en de Friese familie Van der Leij.

De graveur Pieter Feddes van Harlingen was trouwens vrij actief in de jaren 1610-1620 , getuige de diverse pamfletten en prenten van hem in de collectie van het Rijksmuseum.

 Posted by at 18:22

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.