dec 042010
 

Weer eens een paar boeken aangeschaft voor mijn collectie maritieme historie/ walvisvaart/ Spitsbergen. Het boek van Joost Schokkenbroek van Scheepvaartmuseum Amsterdam getiteld Harpoeniers en Robbenjagers leek me in eerste instantie wat te modern maar bij nader inzien ben ik er toch enthousiast over. Vooral door de illustraties en lijsten met namen van opvarenden. En de trouwe lezer weet dat ik van lijstjes houd. Daarom dus even de Noordoost Friezen uit die lijsten (er staan nog veel meer Friezen in, vooral Harlingers). Ook heb ik wat genealogische gegevens van de opvarenden opgezocht. Het boek is trouwens in de aanbieding voor slechts 8,95.

Bijlage 1 geeft een Overzicht van reizen ter walvisvaart en robbenslag naar de Arctis onder Nederlandse vlag 1815-1885:
Bijlage 2, Bemanningslijsten Groenland 1815-1825 (bron: StadsArchief Amsterdam Waterschout 38, Nr.95, 5 april 1815. Pink Groenland, 43 koppen, bestemming Groenland):
Lichtmatroos, Hendrik Pieters (Boodsman), Ameland
Nr. 113, 22 maart 1820:
Matroos, Klaas Pitersen (Kerschau), Ameland
Hendrik Janse Spleet, Ameland
Nr. 116, 23 februari 1821:
Matroos, Tierk Piters, Ameland
Nr. 120, 7 maart 1823:
Matroos, Hendrik Jans Spleet, Ameland
Bijlage 3, Bemanningslijsten Dirkje Adema, 1858-1863:
Gemeente-archief Harlingen, WS 15a, 1858, no 23 en WS2, fos 23-24
Harpoenier, (onleesbaar maar waarschijnlijk:) Tiete Sjordema, Anjum
Partvaarder, Hette Walda, Paesens
Onbevaren, K. Bolt, Ternaard (Boltje?)
1859, fos 87-88
Harpoenier, (onleesbaar maar waarschijnlijk:) Tiete Sjordema, Anjum
Partvaarder, Hette Walda, Paesens, 35 jaar
Onbevaren, H. Hamstra, Anjum, 24 jaar
Onbevaren, F. Visser, Anjum, 29 jaar
1860, fos 10-11
Harpoenier, Tiete Sjordema (er staat Fieke, waarschijnlijk een leesfout), Anjum, 38 jaar
Maandvaarder, Jacob Machiela, Holwerd, 21 jaar
1861, BXX
Harpoenier, Tiete Sjordema, Anjum, 41 jaar
1862
Harpoenier, Tiete Sjordema, Anjum, 42 jaar
Maandvaarder, Pieter van Dijk, Anjum, 21 jaar
Maandvaarder, Lieuwe P. Hovinga, Anjum, 19 jaar
1863
Harpoenier, Tiete Sjordema, Anjum, 43 jaar
Partvaarder, Lieuwe P. Hovinga, Anjum, 20 jaar

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1821
Aangiftedatum 24 maart 1821, akte nr. 31
Tiete Sjoordema, geboren 22 maart 1821
Zoon van Lieuwe Jans Sjoordema en Baukjen Tietes

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1842
Aangiftedatum 16 juli 1842, blad nr. 70
Lieuwe Hovinga, geboren 15 juli 1842
Zoon van Pieter Johannes Hovinga en Martje Jans Steiger

Geboorteakte Westdongeradeel, 1838
Aangiftedatum 23 juni 1838, akte nr. 94
Jacob Machiela, geboren 22 juni 1838
Zoon van Anne Heerts Machiela en Dirkje Johannes Faber

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1823
Aangiftedatum 3 november 1823, akte nr. 177
Hette Walda, geboren 3 november 1823
Zoon van Anne Annes Walda en Jeltje Rientzes Wytsma

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1834
Aangiftedatum 11 december 1834, blad nr. 100
Hendrik Hamstra, geboren 8 december 1834
Zoon van Meint Fokkes Hamstra en Baukjen Tjerks Velda
Wonende te Anjum

Bijlage 4, Overzicht van kwekelingen ter walvisvaart aan de School voor Wis- en Zeevaartkunde in Harlingen 1842-1864
1855-1856
Klaas Visser, Dokkum, 27 jaar, 17 jaar ervaring (!), 1 winter les, 2e stuurman naar Groenland
Meindert Meinsma, 23 jaar, 8 jaar ervaring, 1 winter les, Bootsman naar Groenland
1856-1857
Klaas Visser staat nu met 5 winters les en 2e stuurman bij O. Mehlen
Meindert Meinsma nu als Bootsman bij O. Mehlen

Geboorteakte Dokkum, 1828
Aangiftedatum 27 september 1828, blad nr. 46
Klaas Visser, geboren 27 september 1828
Zoon van Rindert Klases Visser en Johanna Hotzes Boom

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1832
Aangiftedatum 16 januari 1832, akte nr. 13
Meindert Meinsma, geboren 15 januari 1832
Zoon van Bendert Meinderts Meinsma en Dedtje Lubberts Meinsma

 Posted by at 16:32

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.