sep 232010
 

Door het toenemend aantal leden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland is besloten vanaf het Septembernummer 98 de oplage van de Sneuper te verhogen van 450 naar 480. Het illustreert de bloei van de vereniging in een tijd dat vele verenigingen moeite hebben hun ledental op peil te houden.
Opvallend is dat de laatste jaren de meeste nieuwe leden niet in de regio wonen, maar er uiteraard wel genealogische en historische banden mee hebben. De goede mix van beeld en tekst en verhouding tussen regionale historie en genealogie maken het blijkbaar een interessante publicatie. Bovendien is het aantal pagina’s de laatste jaren ook gegroeid tot minimaal 68 per nummer!
Veel van deze ontwikkelingen zijn door Reinder Tolsma, een van de oprichters van blad en vereniging 20 jaar geleden, in goede banen geleid. En aangezien hij 20 jaar het maximum voor een functie vindt houdt hij er helaas per 2011 en Sneuper 100 mee op. Op het hoogtepunt stoppen noemen ze dat. Namens de gehele redactie alvast bedankt voor alles!

De inhoudsopgave van Sneuper 98, September 2010:
Genealogie

142, Groeten uit Amerika (deel 10: groep Scholte, 11 predikanten), K. Postma
153, Rosier: van Amsterdam naar NO-Friesland, K. Janssen
154, Kwartierstaat Kanke Alles Klaver, R. Keizer
164, Stamreeks Eelke Dijkstra, E. Dijkstra
Streekgeschiedenis
169, De Posthoorn te Dokkum, E. Smits
176, Moddergat de Oere, van boerenplaats tot vissersdorp, P. Hillebrand
180, De bende van Jan Hut (Jan Hendriks van der Wijk), K. Pera
184, Kozakken in Noordoost Friesland, 1813, H. Zijlstra (zie ook Geschiedenis VPRO radio)
192, Dokkum en de koloniën, deel 2, W.Schackmann/R.Tolsma
Bronnenpublicatie
198, De tol aan het Gerben Allesverlaat, A. Musquetier
Varia
163, De stembonen van Dokkum, een reactie, Redactie
165, Grafsteen moeder van Pieter Stuyvesant, Redactie
166, De afkomst van Dedtie Ypes, van Kooten, L. Heins
168, Aanbod Genealogyske Jierboeken, R.H. Postma
172, Een bijzondere plaats voor een grafsteen (van Aebe Hiddes van Hantumhuizen, gebruikt als stoep in Dokkum), H. de Walle
174, Jacob Folkerts Dijk, horologiemaker te Dokkum, J. de Jager
175, Ingeboekt, diverse
183, Errata artikel ”Familie Edelman, Klaver…” R. Keizer
189, Zoektocht naar Gerrit Sakes (de Vries), F. de Vries
191, Weer toevoegingen op website A. Musquetier
196, Hessel de Walle over website Friezen uit Vroeger Eeuwen,(extra toegangen voor kopers van het boek via uw IP-adres, te checken via http://www.ipee.nl/ ), H. de Walle
199, Reliwiki, R. van Tatenhove

Noteer ook de komende ledenvergadering op zaterdag 9 oktober in Dokkum. Om ook lid te worden kunt u zich eenvoudig online aanmelden, het kost slechts 15 euro per jaar waarbij u bovendien de dubbel-cd met Sneuper 1 t/m 75 er gratis bij krijgt! En nog steeds is kopij altijd welkom via ons email-adres.

 Posted by at 13:32

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.