sep 292010
 

U kent ze vast nog wel uit uw eigen schoolklas op de Lagere school (basisschool). De wandkaarten van de Groninger Cornelis Jetses, waarop in een beeld een heel historisch verhaal gevangen werd. Je kon er prachtig bij wegdromen als je even niet op de meester of juf wilde letten.
Het zijn mooie voorbeelden van de historische beleving die de verhalen je geven.
Deze wandkaarten zijn nu in een Europees project online gezet. Het aardige is dat hiermee ook culturele verschillen bekeken kunnen worden, zoals Vikingen die bij ons als woeste krijgers worden geportretteerd en in andere landen als vreedzaam. Ook Bonifatius komt 3 keer in de database voor.
Neem eens rustig een kijkje op http://www.historywallcharts.eu/

 Posted by at 11:08
sep 282010
 

Het blad Noorderbreedte, dat zichzelf een Breed Tijdschrift over Noord-Nederland noemt, heeft vaak hele interessante artikelen. Thema’s zijn: landschap, natuur, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, architectuur, wonen werken en verpozen, stad en platteland, kunst en fotografie. En van elk nummer zetten ze er ook wel een paar online, om even kennis te maken.

Zo is van jaargang 34, nummer 3, 2010, een artikel van Abe de Vries, Ooit geest te zijn van blad en water… te lezen. Het beschrijft een reis van Dokkum naar een groot landhuis in het Groningse Leens, ‘Oosterhouw’ van de overleden dichter Cornelis Onno Jellema. Voor mensen die wat verder kijken dan hun genealogie of voorouders verspreid over het noorden hebben geeft het een mooie mix van historie en toekomstige ontwikkelingen. En dat ook nog in een grafisch mooi opgezet full-colour blad.

 Posted by at 11:08
sep 232010
 

Door het toenemend aantal leden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland is besloten vanaf het Septembernummer 98 de oplage van de Sneuper te verhogen van 450 naar 480. Het illustreert de bloei van de vereniging in een tijd dat vele verenigingen moeite hebben hun ledental op peil te houden.
Opvallend is dat de laatste jaren de meeste nieuwe leden niet in de regio wonen, maar er uiteraard wel genealogische en historische banden mee hebben. De goede mix van beeld en tekst en verhouding tussen regionale historie en genealogie maken het blijkbaar een interessante publicatie. Bovendien is het aantal pagina’s de laatste jaren ook gegroeid tot minimaal 68 per nummer!
Veel van deze ontwikkelingen zijn door Reinder Tolsma, een van de oprichters van blad en vereniging 20 jaar geleden, in goede banen geleid. En aangezien hij 20 jaar het maximum voor een functie vindt houdt hij er helaas per 2011 en Sneuper 100 mee op. Op het hoogtepunt stoppen noemen ze dat. Namens de gehele redactie alvast bedankt voor alles!

De inhoudsopgave van Sneuper 98, September 2010:
Genealogie

142, Groeten uit Amerika (deel 10: groep Scholte, 11 predikanten), K. Postma
153, Rosier: van Amsterdam naar NO-Friesland, K. Janssen
154, Kwartierstaat Kanke Alles Klaver, R. Keizer
164, Stamreeks Eelke Dijkstra, E. Dijkstra
Streekgeschiedenis
169, De Posthoorn te Dokkum, E. Smits
176, Moddergat de Oere, van boerenplaats tot vissersdorp, P. Hillebrand
180, De bende van Jan Hut (Jan Hendriks van der Wijk), K. Pera
184, Kozakken in Noordoost Friesland, 1813, H. Zijlstra (zie ook Geschiedenis VPRO radio)
192, Dokkum en de koloniën, deel 2, W.Schackmann/R.Tolsma
Bronnenpublicatie
198, De tol aan het Gerben Allesverlaat, A. Musquetier
Varia
163, De stembonen van Dokkum, een reactie, Redactie
165, Grafsteen moeder van Pieter Stuyvesant, Redactie
166, De afkomst van Dedtie Ypes, van Kooten, L. Heins
168, Aanbod Genealogyske Jierboeken, R.H. Postma
172, Een bijzondere plaats voor een grafsteen (van Aebe Hiddes van Hantumhuizen, gebruikt als stoep in Dokkum), H. de Walle
174, Jacob Folkerts Dijk, horologiemaker te Dokkum, J. de Jager
175, Ingeboekt, diverse
183, Errata artikel ”Familie Edelman, Klaver…” R. Keizer
189, Zoektocht naar Gerrit Sakes (de Vries), F. de Vries
191, Weer toevoegingen op website A. Musquetier
196, Hessel de Walle over website Friezen uit Vroeger Eeuwen,(extra toegangen voor kopers van het boek via uw IP-adres, te checken via http://www.ipee.nl/ ), H. de Walle
199, Reliwiki, R. van Tatenhove

Noteer ook de komende ledenvergadering op zaterdag 9 oktober in Dokkum. Om ook lid te worden kunt u zich eenvoudig online aanmelden, het kost slechts 15 euro per jaar waarbij u bovendien de dubbel-cd met Sneuper 1 t/m 75 er gratis bij krijgt! En nog steeds is kopij altijd welkom via ons email-adres.

 Posted by at 11:08
sep 222010
 

Aanstaande zaterdag 25 september organiseert NGV Friesland in het Historisch Centrum Leeuwarden een lezing over Friezen als slaven in Turkije en Noord-Afrika. Deze gebieden werden in de 17e en 18e eeuw doorgaans Barbarije genoemd. De lezing wordt gegeven door mevrouw J. Krijnen-Holzhaus, die de nodige verhalen over Friese slaven verzameld heeft. Aanvang 13.30 uur.
Specifiek voor Noordoost Friesland ben ik ook al enige tijd bezig met het verzamelen van verhalen die in ons blad De Sneuper gepubliceerd zullen worden.
In november komt bij de Walburg Pers, in samenwerking met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Maritiem Museum Rotterdam, een boek uit, gelieerd aan dit onderwerp, Kapers & Piraten, Schurken of Helden?
Met name de Diaconieboeken geven regelmatig bericht van collectes ter lossing van slaven die ‘bij den Turck gevangen’ zijn, of zelfs in ‘Tartarije’. Helaas worden vaak geen namen genoemd en zijn de collectes ook regelmatig voor anonieme mensen die uit een geheel ander gebied van Friesland of zelfs daarbuiten komen. Heeft u zelf nog vondsten of suggesties op dit gebied, laat het me weten via de mail.

 Posted by at 11:08
sep 202010
 

Zaterdag 16 oktober 2010, Lezing door de heer P. Duijff:

Toegegeven, onze vereniging heeft er voor gekozen om lezingen aan andere organisaties (zoals Historia Doccumensis ) over te laten, maar ik was toch wat verbaasd over de aankondiging van deze lezing op zaterdag 16 oktober in het Historisch Centrum Leeuwarden voor NGV Friesland. Vreemd genoeg niet ook even aangekondigd via de mail bij de Historische Vereniging Noordoost Friesland.

Enfin, spreker Pieter Duijff is lexicograaf bij de Fryske Akademy. Marten Posthumus, geboortig van Rinsumageest, ooit de belangrijkste plaats in Dantumadeel, is naar Noord-Amerika geëmigreerd. Daar heeft hij herinneringen aan zijn geboortedorp aan het papier toevertrouwd. De heer Duijff heeft deze in boekvorm uitgegeven. Voor mensen met interesse voor de familie- en streekgeschiedenis van Noordoost Friesland een prachtige gelegenheid om kennis te maken met de leefcultuur in de tijd van onze voorouders.

 Posted by at 11:08
sep 172010
 

Vandaag kreeg ik hem in de bus: het blad voor leden van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, in een nieuw jasje: Historisch tijdschrift Fryslân. Leden krijgen dit blad naast het jaarboek De Vrije Fries.

In mei 2009 schreef ik al eens een blogartikel met als vraag Moet Fries Genootschap investeren in papier? Het was toen namelijk bekend geworden dat het Genootschap een groot legaat had gekregen waarvan de besteding aan de leden werd voorgelegd. Een verbetering van het blad en een hogere frequentie heb ik vanaf het begin toegejuicht. Ik vroeg me echter af waarom er zo weinig aandacht was voor de online presentatie van het Fries Genootschap zelf. De website wordt zelden bijgewerkt en nodigt niet uit tot betrokkenheid.
Deze leemte moet nu opgevuld worden door het blad en een presentatie daarvan op het web.
En het moet gezegd: het is een fris ogend blad. Veel beeldgebruik en een ruim aantal, vrij korte, verhalen. Wat ik vreemd vind is dat op de cover pontificaal (niet te zien op de foto bij dit artikel) een groot blok met barcode en prijs staat. Had dat niet op de achterkant gekund?
Het eerste nummer heeft een focus op de luchtvaart in Friesland, een relatief onbekend historisch fenomeen. Zo zijn er artikelen over Clement van Maasdijk die in 1910 het luchtruim koos bij Heerenveen, de geschiedenis van vliegveld Leeuwarden en Koninklijk vlieger Gerben Sonderman. Het artikel Zwanenzang vond ik persoonlijk interessant maar deed me wel heel erg denken aan het blogartikel dat ik in juni 2008 publiceerde over het Recht van Zwanenjacht in Friesland. Het verbaasde me dat de zwanenring van de familie Fogelsangh een zwanenhalsband zou zijn geweest. Het lijkt me wat vreemd. maar ik ken de omvang ervan niet. Maar als het veel te groot is voor een pootring zou het kunnen. Bij de huwelijkdis in 1610 van Jel van Liauckema met Eraert van Pipenpoy in Liauckemastate, afgebeeld op een schilderij in het bezit van het Fries Museum, stond ook zwaan op het menu.
Interessant voor de Noordoost Friezen is het artikel over de Dam van Holwerd naar Ameland. Deze werd in augustus 1872 voltooid maar al in de nacht van 14 op 15 oktober 1881 werd een gat van 50 meter geslagen, die het einde van de vaste verbinding betekende. Het idee erachter was om door aanslibbend zand een nieuwe polder te creëren, maar dat is er dus nooit van gekomen. Wel is het postschipper Evert Cornelis Kolmer ooit eens gelukt met een kruiwagen vol postzakken de oversteek over de dam te maken (Geboorteakte Ameland, Aangiftedatum 16 november 1841, blad nr. 25, Evert Colmer, geboren 15 november 1841, Zoon van Cornelis Cornelis Colmer en Aaltje Liekeles de Vries). Op luchtfoto’s en in oude atlassen is de dam nog goed te zien. Overigens meldt de Leeuwarder Courant van 6 augustus 1852 hoe C.C. Colmer, die ook postschipper was, op dramatische wijze verdronk toen hij zijn overboord geslagen negenjarig zoontje probeerde te redden. Hij liet een weduwe met 10 jonge kinderen achter.
Verder o.a. nog een verhaal over uitvinder en pionier Van Motman, Friese Frits en zijn Rin-Ollinne, een rubriek Kort Nieuws, een activiteitenkalender, Boeken en de rubriek Uitgelicht, met de tentoonstelling Luchtvaartpioniers in Museum Willem van Haren in Heerenveen.
Al met al een mooi blad die het extra interessant maakt om lid te worden van het Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur!
P.S. Ik ben wel benieuwd hoe de genoemde 6 nummers per jaar nu in 2010 ingevuld gaan worden. Het nieuwe blad, half september 2010, is nog maar de tweede publicatie van het jaar. Gaan we nu tot 1 januari nog 4 nummers ontvangen?
Update: Zie ook de nieuwsartikelen op de websites van Liwadders en Friesch Dagblad.

 Posted by at 11:08
sep 162010
 

Tresoar meldt het volgende: Donderdag 16 september wordt het project Erfgoed van de Oorlog in Amsterdam afgesloten. Tijdens de slotconferentie wordt onder meer de landelijke website met dagboeken uit de oorlogsjaren gepresenteerd. Het Verzetsmuseum Friesland en Tresoar in Leeuwarden hebben voor dit project hun collecties en archieven doorgespit waarbij bijna honderd dagboeken te voorschijn zijn gekomen. Meer dan vijftig van deze ‘Friese’ dagboeken zijn vanaf aanstaande donderdag te zien en te lezen op de website http://www.hetgeheugenvannederland.nl/ .

De dagboeken geven een beeld van de oorlogsjaren, van de verschrikkingen, maar ook van het alledaagse leven. Zo schrijft de twaalfjarige Adri Meindersma uit Huizum over zijn verblijf in Rotterdam in de meidagen van 1940 en over het bombardement dat hij in de verte ziet. De Sneker Anne Zijlstra houdt een dagboek bij van zijn tewerkstelling in het Duitse Kassel en de schrijver Eelke Simens de Jong beschrijft in het Fries onder meer zijn vele bezoeken aan familie en vrienden. De dagboeken brengen de tijd van toen op een aansprekende manier dichterbij. Daarom is het ook een bron die bijzonder geschikt is voor gebruik in het onderwijs.

De ontsluiting van de dagboeken is een van de resultaten van het subsidieprogramma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS. Het project als geheel is van grote waarde geweest voor het Friese erfgoed van de oorlog. De collecties en archieven van het Verzetsmuseum en Tresoar hebben een face-lift gekregen en zijn voor belangstellenden nu gemakkelijker toegankelijk door middel van verschillende websites. Tal van activiteiten zijn de afgelopen periode door het Verzetsmuseum en Tresoar uitgevoerd. Zo zijn foto’s, affiches, topografische kaarten en tekeningen uit de jaren 1940-1945 gescand, zuurvrij verpakt en voor een groot deel nu online te bekijken. Archieven uit dezelfde periode zijn beter toegankelijk gemaakt. Het Verzetsmuseum heeft interviews gehouden met Friese oorlogskinderen en doet onderzoek naar de manier waarop de oorlog in musea wordt verbeeld.

De komende jaren blijven Tresoar en het Verzetsmuseum werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van hun oorlogscollectie. Dat betekent dat beide instellingen inzetten op een actieve en passieve conservering, beschrijving en digitalisering van het bijzondere oorlogsmateriaal, het vastleggen van verhalen en het doen van onderzoek.

De diverse projecten in Friesland zijn naast het ministerie van VWS mede mogelijk gemaakt door het VSB-fonds, het Je Maintiendrai-Fonds, de Stichting Friesland 1940-1945 en de Stichting Sneek 1940-1945.

HZ: Zie ook http://www.tweedewereldoorlog.nl/ voor veel digitale informatie over de Tweede Wereldoorlog!

 Posted by at 11:08
sep 152010
 
Afgelopen vrijdag is het boek van Warner Banga gelanceerd: Jim mutte komme, ut waait!, molens en molenaars in Dongeradeel.
Zo’n 100 personen waren aanwezig in en om de (nieuwe) raadszaal van Dokkum. De presentatie ging uit van Historia Doccumensis, met als voorzitter Ihno Dragt, bekend als directeur van het Museum Admiraliteitshuis.
Ook de voorzitter van de Fryske Molen gaf uitleg over: wanneer is een molen nou een (rijks)monument. Oud-Dongeradichter Akke Brouwer droeg haar gedicht ‘Ode aan de molen’ voor.
Auteur Warner Banga hield een presentatie over de bronnen die hij voor het boek gebruikt heeft en het duo Eddy en Ingrid zong enkele (molen)liederen, begeleid door een accordeon.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt door Warner en zijn kleinzoon aan burgemeester Waanders van Dongeradeel en een tweede exemplaar aan de kinderburgemeester Jacob Lei. Het boek kan online besteld worden via Historia Doccumensis voor 46,50 of via de reguliere boekhandel.
Tijdens de Open Monumentendag hield Warner ook nog diverse presentaties voor belangstellenden.
 Posted by at 11:08
sep 132010
 

Sneuper Wil Schackmann, auteur van het boek De Proefkolonie en kenner van de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid houdt komende tijd enige lezingen in Friesland. In De Sneuper heeft hij samen met redacteur Reinder Tolsma over Dokkumers in de Koloniën gepubliceerd.
In oktober is hij twee keer in de provincie om een verhaal te houden:

Dinsdagavond 19 oktober bij de bibliotheek in Drachten, Museumplein 1, Drachten, aanvang 19:30 uur, zie hier voor de aankondiging en voor algemene info als routebeschrijving.

Woensdagavond 20 oktober bij de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o., zalencentrum De Ark, Kerkstraat 13, Wolvega, aanvang 20:30 uur.
(deze laatste avond is ook openbaar)

Een keertje in Heerenveen is in bespreking, maar heeft nog geen datum.

 Posted by at 11:08
sep 092010
 

Vandaag was het uitgebreid in het nieuws. Een Utrechtse student geschiedenis heeft in het Westfries Archief in Hoorn het oudste aandeel ter wereld ontdekt. Mediatechnisch was het handig aangepakt. Er stond een tentoonstelling klaar in het Westfries museum, met speciale aandacht voor de geschiedenis van de twee West-Friese Kamers van de VOC, Enkhuizen en Hoorn.
En enkele dagen van tevoren waren de media al gewaarschuwd dat er een bijzondere vondst rond de VOC zou worden onthuld. En vandaag was het dan zover. De burgemeester van Enkhuizen, de student en de directeur van het Westfries Archief, Dirk Dekema, presenteerden de vondst van een VOC-aandeel dat dateert van 9 september 1606. Er was tot enkele jaren geleden een aandeel van enkele weken latere datering in het Stadsarchief Amsterdam maar dat werd gestolen en wordt nu door een groep Duitse beleggers voor een groot bedrag te koop aangeboden.

Het archief heeft de vondst aangegrepen om, o.a. door een leuk filmpje en een prachtige website, http://www.oudsteaandeel.nl/ , het leuke van archiefonderzoek onder de aandacht te brengen. Een mooie aansporing om ook eens achter uw computer vandaan te komen en in echte oude papieren in een echt archief te zoeken. Ben benieuwd wanneer er weer eens iets in het Streekarchief te Dokkum ontdekt wordt!

 Posted by at 11:08
  1. Veroordeeld in Friesland
  2. Fries in India in Martena museum
  3. Gouden ring van Friese jongen uit Harlingen in Enkhuizen
  4. StamboomNederland en Verborgen Verleden in Genealogie
  5. Gens Nostra met kwartierstaat Wytske van Dijk-Meindersma