jul 242010
 

Nadat ik onlangs Vriend van het Centraal Bureau voor Genealogie werd kreeg ik niet alleen het kwartaalblad Genealogie maar ook het Jaarboek van het CBG. Thema in 2010 is Rampspoed en Tegenslag, een ideale bron voor genealogen. Ik was met name nieuwsgierig naar het artikel over de Christenslaven, een onderwerp waar ik voor Noordoost Friesland ook al tijden onderzoek naar doe en waarover op zaterdag 25 september een Lezing wordt gehouden door de NGV afdeling Friesland in Leeuwarden.
Dit zijn de artikelen in het Jaarboek 2010 van het CBG:
Christen geef uw goed!De Algerijnse kaapvaart en slavenhandel in het begin van de negentiende eeuw, door Maarten van Bourgondiën en Peter Hollander. Het betreft met name een inventarisatie van de publicaties die tot nu toe in Nederland verschenen zijn over zeevarenden die door Barbarijse kapers werden gegijzeld en meestal na jaren door losgeld vrijkwamen. Speciale aandacht krijgt het Dagverhaal van mijne lotgevallen gedurende eene gevangenis en slavernij van twee jaar en zeven maanden te Algiers van schipper Gerrit Metzon die vanaf 1814 gevangen zat. Zijn buisschip De Twee Gebroeders werd vrijwel tegelijkertijd gekaapt als het kofschip De Vigilantie van de Friezen Andries (de) Rijk en Reindert Sytzes de Jong uit Woudsend en de Amelander Sybrand Obbes Bakker, stuurman en logementhouder van De Goede Visserij.
De dood van een jong meisje. Verslag van het sterfbed van Arnolda Alexandrina Bols, door Nikolaj Bijleveld
Naamloze doden. Een tyfusepidemie onder soldaten van Napoleon, door Joost Welten. Een interessant onderwerp dat mooi kan aansluiten op de inventarisaties van wijlen Jan Paasman over Soldaten in het Leger van Napoleon. Het militair hospitaal in Maastricht blijkt uitgebreide registers van verpleegde soldaten te hebben bijgehouden. Mogelijk ook met diverse Friezen?
Watersnood in Waterland. Dijkdoorbraken van de Zuiderzee in 1825 en 1916, door Margriet de Roever. Ook in Friesland braken in 1825 de dijken massaal door en brak malaria en cholera uit. In het Noordhollandse Waterland, vlak boven Amsterdam, was het ook ernstig mis.
Een windvlaag des doods. De Spaanse griep van 1918, door Lilian de Bruijn. Een onderschatte ziekte met heel veel doden in het vrij recente verleden, vooral in Drenthe en onder jonge mensen.
Meeuwen: Verloren en gevonden. Een reconstructie van de verloren gegane dtb’s van Meeuwen (Brabant), dankzij transcripties van een genealoog. Léon van der Hoeven
‘Zoo moet Rotterdam gebrand hebben’.Het bombardement op Bezuidenhout, door Martin Spaans en Ruud Straatman.
Een aardig overzicht van Rampen in de Noordelijke Provincies vindt u hier.

 Posted by at 18:19

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.