jun 162010
 

In het nieuwe IJstijdenmuseum, bij de Kruidhof te Buitenpost, is onlangs de expositie Oerboeren in de Friese Wouden geopend. Het persbericht vermeld hierover het volgende: In 2010 wordt vanaf 10 april tot 9 oktober de tentoonstelling “Oerboeren yn ’e Fryske Wâlden” gehouden. De tentoonstelling gaat over de eerste boeren die zich in het Nationaal Landschap de Noordelijke Wouden vestigden.
Bodemsporen en vondsten van artefacten hebben aangetoond dat die eerste boeren vanaf ongeveer 6.000 jaar geleden in de Friese Wouden gingen wonen, vee hielden, gewassen teelden en boerderijen bouwden. De sporen van die vroege bewoning worden op veel plaatsen in de Fryske Wâlden teruggevonden op de hogere zandruggen in het gebied. Dat het IJstijdenmuseum met deze speciale tentoonstelling komt is geen toeval. Het wonen van de eerste boeren in de wouden is lang een stukje van Fryslân´s verloren geschiedenis geweest.

In de geschiedenis over de Friese prehistorie is weinig terug te vinden over deze eerste boeren. In het IJstijdenmuseum wordt aandacht geschonken aan de boeren die in de Jonge Steentijd in de wouden leefden en daar hun boerderijen op de hogere zandkoppen hadden gebouwd. Vondsten van amateurarcheologen uit de Friese Wouden en reconstructies van werktuigen laten de bezoekers veel zien over de boeren uit die tijd.

In de Prehistorische hof wordt de tentoonstelling aangevuld door een replica van een prehistorische houten ploeg, eergetouw genoemd, en een tweetal impressies van steengraven uit de Nieuwe Steentijd.

Door Lammert Postma en Jan F. Kloosterman (zie zijn blog via de link) is een boek geschreven over de eerste boeren in de Friese Wouden. In het boek wordt ingegaan op plaatsen waar die eerste boeren zich vestigden, hoe ze leefden en wat voor gereedschappen ze hanteerden. In het verlengde daarvan is er in het IJstijdenmuseum aandacht voor de vele amateur archeologen uit de Wâlden, die op de hogere zandgronden de sporen en werktuigen van de oerboeren hebben gezocht en gevonden.
Ook zijn er twee routes ontworpen, die wandelaars en fietsers langs plaatsen voeren waar duizenden jaren geleden de eerste boeren in de Wouden hebben gewoond. Er is een wandelroute van 10 km met informatie en bijzonderheden over deze plaatsen en een wandel/fietsroute van 25 km, die ook veel bijzonderheden vermeldt over de oerboeren in de Friese Wouden. Interessante boeken over het gebied van de Friese Wouden zijn overigens De Mieden. Een landschap in de Noordelijke Friese Wouden en Boeren in de Friese Wouden. De komst van de landbouw naar het gebied rond Bakkeveen – 3400 v.C.

Met het project Oerboeren in de Friese Wouden wil het stichtingsbestuur van het IJstijdenmuseum in Buitenpost een stukje van Fryslân´s vergeten geschiedenis in de publiciteit brengen en aandacht besteden aan de ontdekkers van de boerencultuur in de Wouden gedurende de Nieuwe Steentijd en Bronstijd. Door aan de tentoonstelling en het boek de wandel en fietsroutes te verbinden verwacht het bestuur een actieve wisselwerking tussen het museum en de natuur, cultuurhistorie en cultuur in het Nationaal Landschap de Noordelijke Wouden.

Fryslâns gedeputeerde van cultuur, Jannewietske de Vries heeft op vrijdag 9 april de tentoonstelling Oerboeren yn e Fryske Wâlden, officieel geopend. Aan haar is het eerste boek met de bijbehorende fiets en wandelroute aangeboden. Volgens burgemeester Tjeerd van der Zwan kan op de activiteiten in zowel het IJstijdenmuseum als de Kruidhof een verdere ontwikkeling volgen in de vorm van een informatiepunt over het Nationaal Landschap de noordelijke wouden.
De ligging van deze beide musea en de aanwezigheid van het NS station vormen ingrediënten voor een verdere uitbouw. Jan Kloosterman van het IJstijdenmuseum sloot zich bij deze suggestie aan temeer daar het IJstijdenmuseum ook vanuit haar positie regelmatig het wouden landschap er bij betrekt door fiets en wandelroutes.
De tentoonstelling Oerboeren yn e Fryske Walden duurt tot eind oktober 2010.

 Posted by at 09:59

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.