mei 082010
 

Diverse keren heb ik al over de interessante dossiers van de Criminele Sententies van het Hof van Friesland gepubliceerd op dit blog. Uit ervaring weet ik dat er soms nog bewijsmateriaal in de papieren dossiers zit. Zo kwam ik eens in het dossier over de valse tovenaar Hendrik Jansen Roodrok uit Surhuisterveen de in de aanklacht genoemde ‘briefjes beschreven met kalverbloed’ tegen. Ook moest hij na zijn veroordeling op het schavot te pronk staan met een papier voor zich waarop geschreven stond ‘de gewaande waarzegger’. Dit papier zit nog in het dossier.
Op het forum van Tresoar heb ik enige tijd geleden de vraag gesteld waar de bewijsmaterialen zich inmiddels bevinden omdat ik wel eens gehoord had dat ze uit de dossiers verwijderd waren. Van medewerker Otto Kuipers van Tresoar kreeg ik alvast onderstaande lijst, die ik een beetje heb aangevuld met plaatsnamen die o.a. via http://www.archieven.nl/ te achterhalen zijn. Een deel van de bewijsmaterialen komt uit de Civiele Sententies van het Hof van Friesland.
Hierbij dan een eerste aanzet voor een lijst van bewijsstukken in de dossiers van de archieven van het Hof van Friesland.

Per bewijsstuk worden de volgende gegevens vermeld:
1. soort bewijsstuk
2. inventarisnummer in het archief van het Hof van Friesland
3. datum
4. soort vonnis (crimineel of civiel)
5. naam van de gedaagde, c.q. beklaagde
6. bewijsstuk in dossier of opgenomen in collectie Topstukken

1. haak
2. 394
3. 26 februari 1707
4. crimineel
5. Trijn Clases, Drachten
6. in dossier

1. twee gespen
2. 1935
3. 21 maart 1741

4. crimineel
5. Peter Egberts, Wolvega
6. opgenomen in Collectie Topstukken

1. twee koordjes
2. 3282
3. 23 februari 1771
4. crimineel
5. Gooijke Aukes, dienstmeid uit NieuweBilldtzijl
6. in dossier

1. mes
2. 4329
3. 18 juni 1788

4. crimineel
5. Minke Simons, Morra
6. opgenomen in Collectie Topstukken

1. oranje lint
2. 5199
3. 29 april 1797
4. crimineel

5. Obe Sijbrens van Gaast. Hij werd veroordeeld tot 5 jaar verbanning uit Friesland wegens het dragen van een oranje lint op zijn hoed, als aanhanger van de Prins van Oranje.
6. opgenomen in Collectie Topstukken

1. kerfstok
2. 7842
3. 27 oktober 1701
4. civiel
5. Watse Douwes, 7842 Eiser: Wybe Pytters, appellant; Gedaagde: Watse Douwes, appelleerde definitieve sententie nr. 26 , Met kerfstok 1697
6. in dossier

1. stuk hout met merk Chr. Heineken, zie ook het artikel Heerlijk, helder, Heineken?
2. 11741
3. 15 juli 1726

4. civiel

5. Aucke Gerbens, 11741 Eiser: Beern Frederick Fredricks Bacharach, appellant; Gedaagde: Aucke Gerbens, appelleerde definitieve sententie nr. 1. Aucke Gerbens, biersteker te Harlingen versus Bacharach, herbergier van In de drie kronen te Franeker over bier van Christian Heineken.

6. opgenomen in Collectie Topstukken

1. kerfstok

2. 11977

3. 2 maart 1728

4. civiel

5. Johannes Sjoerds, Eiser: Aafke Reins, pro se en in kwaliteit, impetrante; Gedaagde: Johannes Sjoerds, gedaagde intendit. Geplaatst na de sententies van 16 maart 1728.

6. opgenomen in Collectie Topstukken

1. zweep

2. 14541
3. 27 oktober 1760
4. civiel
5. Limke Popkes, 14541 Eiser: Procureur-generaal, r.o., aanklager; Gedaagde: Limke Popkes, beklaagde definitieve sententie nr. 4
6. opgenomen in Collectie Topstukken

De 2 gespen, het mes, het oranje lint en de kerfstok staan afgebeeld op blz. 32 t/m 35 van het boekje Schatten van Tresoar, 45 Topstukken, eindredactie Jelle Krol/ Baukje Wytsma en in de periode 1700-1800 van de Schatkamer van Tresoar.
Overigens een aardige aanvulling op de Criminele Sententies zijn de Rolboeken van de Arrondissementsrechtbanken van Leeuwarden, Heerenveen en Sneek over de periode 1833-1934. Ik vond er zo maar mijn voorvader in die in 1842 wegens mishandeling werd aangeklaagd!

 Posted by at 17:09

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.