apr 192010
 

Zaterdag 17 april 2010 kwam de Historische Vereniging Noordoost Friesland bijeen voor de voorjaarsvergadering. Gastheer was ons lid Oege Jan Leegstra, als voorzitter van De Sukerei, het thematisch openluchtmuseum in Damwoude dat gewijd is aan de historie van de Cichorei en het leven in de Friese Wouden.

Ongeveer 50 leden vanuit het gehele land waren aanwezig. Secretaris Jan de Jager begon met een korte terugblik op de start en doelstellingen van de vereniging. Hij refereerde aan het belang van het goed beschrijven van oude familie-foto’s, zoals de onlangs geheel gescande verzameling van de familie Alberda, met banden naar Meindersma, Jousma, Idsardi en Hartmans.
Penningmeester Johannes Dijkstra schetste de goede financiële positie van de vereniging met momenteel rond de 425 leden. Leden die nog niet voor dit jaar betaald hebben: maak a.u.b. spoedig de contributie van slechts 15 euro over !
Reinder Tolsma schetste namens de redactie van De Sneuper de activiteiten rond het samenstellen van de nummers. Het blad is inmiddels gegroeid tot gemiddeld 68 pagina’s, wat ruimte biedt voor langere verhalen. Ook wordt al gewerkt aan een boek voor het volgende lustrum (2013), Op de Praatstoel 2 en het jubileumnummer Sneuper 100, die maart 2011 uitkomt.
Webmaster Hans Zijlstra wees op het belang van delen van informatie: laat je historische papieren en foto’s scannen, leg een kopie bij het archief en wacht niet tot 100% perfectie. Publiceren levert vaak onverwachte aanvullingen van medeleden op! En het is zeker niet noodzakelijk om alles via internet te doen, want papier is nog steeds een betrouwbaar bewaar-medium.
Rond 11.45 uur kondigde onze eminente voorzitter Jan Walda aan dat hij als voorzitter de hamer neerlegt. Haije Talsma werd tijdens de vergadering benoemd tot de nieuwe voorzitter. In het dagelijkse leven is hij wethouder van de gemeente Ferwerderadeel. Op genealogisch gebied heeft hij een grote verzameling met mensen uit de families Talsma en Tolsma.

Tijdens de rondvraag werd meegedeeld dat de vereniging ook de ANBI-status zal aanvragen, waardoor leden in de toekomst schenkingen van de belasting kunnen aftrekken.

Het is inmiddels een traditie om het middagprogramma te gebruiken voor rondleidingen. Deze keer dus op de interessante Sukerei. Zelf ging ik in de groep onder leiding van Anne van der Zwaag (Aone Klep) mee. Hij is een mooie verteller, die zijn humoristische verhalen lardeerde met vele anekdotes en leuke weetfeitjes.

Zoals het feit dat de armere bevolking vaak een kwart koffie combineerde met driekwart cichorei. Hedentendage wordt cichorei vooral nog vooral in Frankrijk/ Belgie gemaakt, in langwerpige pakken die duidelijk van de koffiepakken afwijken. Op zolder werd een film vertoond en kon je aanschouwen hoe de cichoreiwortels fijngemalen werden. Een ongezond en stoffig werkje waar veel ratten op afkwamen. Maar daar werden mooie vallen voor bedacht, zoals het rattenklooster. Gevangen ratten werden meestal verbrand om met de geur daarvan weer andere ratten te verjagen. Buiten zijn 3 vanuit andere locaties weer opgebouwde Waldhuskes.
Huisjes uit de Valom, Westerein (Zwaagwesteinde) en de Geast (Rinsumageest). De vaak rode vloer werd geverfd met ossebloed, dat goedkoper was dan verf! Er werd ook om het vloerkleed heen geverfd. Op het puntdak zorgde mos voor een betere afwatering. Maar bij grote hitte vielen de mossen van het dak, dus niet mussen! Oude kleding werd uitgerafeld en opnieuw gebreid. Allerlei slimmigheden zag je ook in en om de huisjes, zoals deursluitingen die niet dicht konden vallen of voor kinderen te hoog zaten.
Na de rondleidingen werd nog even nagepraat onder het genot van een kop koffie in de grote zaal. Een geslaagde en zonnige dag!
In het najaar zal de ledenvergadering in Dokkum zijn, mogelijk in de Posthoorn.
Korte filmpjes van de rondleiding door Anne vd Zwaag vindt u hier van binnen en hier van buiten.
Hieronder een door Henk Aartsma gemaakte compilatie van de dag.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Rr7sKBrgzxw]

 Posted by at 21:44

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.