apr 042010
 

Op 12 december 2009 gaf Andries Koornstra voor de NGV afdeling Friesland een lezing over de Collaterale Successie. Deze voorloper van de Memorie van Successie bestrijkt de periode 1716-1805. Dit archief heeft geen Nadere Toegang en is dan ook bij de gemiddelde genealoog weinig bekend en gebruikt. Terwijl in deze bron, die betrekking heeft op boedels ter waarde van minimaal 500 caroliguldens, vele interessante vondsten gedaan kunnen worden.
Voor onze regio zijn van Westdongeradeel en Dantumadeel vanaf 1716 gegevens beschikbaar in Tresoar maar van Oostdongeradeel pas vanaf 1776 en Kollumerland vanaf 1725. Andries Koornstra gaf in zijn lezing diverse voorbeelden van mogelijke vondsten en heeft hem voor het Sneuper blog beschikbaar gesteld. Een mooi initiatief dat navolging verdient!
Over de opbrengsten van de Collaterale Successie in Friesland over de jaren 1742-1795 geeft het boek Eén grote familie: doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850, door Cor Trompetter, enig inzicht.
Wie heeft er trouwens zelf nog interessante voorbeelden van de collaterale successie in (Noordoost) Friesland?
Hieronder kunt u door de powerpoint-presentatie van Andries Koornstra klikken (linksonder op Menu klikken voor beeldvullend scherm en Esc gebruiken om naar normale scherm terug te keren).

Collaterale Successie Frieslandhttp://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=collateralesuccessie-100326054815-phpapp01&stripped_title=collaterale-successie-friesland

 Posted by at 15:50

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.