mrt 312010
 

Als je, net als ik, ook lid bent van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) ontvang je tien keer per jaar het blad Gens Nostra. Een lidmaatschap kost 36 euro per jaar. Nu staat er in Gens Nostra zelden een artikel dat betrekking heeft op Friese families maar het aardige is dat elke provincie apart ook nog een blaadje uitgeeft. Voor NGV Friesland is dit het 28 pagina’s tellende 11en30, dat vier keer per jaar uitkomt en zonder extra kosten wordt geleverd. Het is gevuld met mededelingen en korte artikeltjes over families met roots in geheel Friesland. Door zijn bredere insteek en dunnere omvang heeft het nauwelijks enige overlap met ons blad De Sneuper (64 pagina’s en een focus op Noordoost Friesland). In het maartnummmer 2010 van 11en30 staat een vondst uit het Poorterboek van Amsterdam, 1733, deel 17, blad 351-683: 29 april: Sietze Eebes van Ternaat, schoenmaker, getr. Anna de Groot, dochter van Jacob Jansz de Groot. gouddraatstikker en poorter. De doop van Sietze in DTB 761: Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1704. Dopeling: Sijtse. Gedoopt op 13 april 1704 in Ternaard. Kind van Aebe Dirks en niet genoemde moeder. Sietze had nog gedoopte broers en zussen: Dirk (1689), Antje (1694), Adzar (1701). De naam Adzar(t) lijkt voor 1811 alleen in Westdongeradeel voor te komen. In 1674 nog als zoon van Hendrick Bootes (Brantgum) en in 1696 als zoon van Nanne Simens (Ternaard). En in 1663 trouwt een Adsart Bootes (Brantgum) met Claaske Symens. De variant Adser(d) komt veel vaker voor.

Hoewel ik er zelf nog nooit geweest ben is NGV Friesland erg actief met lezingen, welke bijna maandelijks plaatsvinden in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), het voormalige Gemeente-archief, aan de Groeneweg 1 bij de Prinsentuin. Zo vindt er zaterdag 10 april een lezing plaats over Het ontwerpen van wapens en de betekenis van de symbolen, door de heer Terluin van de Fryske Rie foar Heraldiek.

En op zaterdag 8 mei kunnen de NGV-leden zelfs op excursie naar Dokkum, waar ’s middags een bezoek aan het Admiraliteitshuis en Hellinghus op het programma staat. Het Admiraliteitshuis doet trouwens nog een oproep: Museum het Admiraliteitshuis is druk bezig met de voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling over badpakken en de geschiedenis van het zwembad in Dokkum.

Graag willen we beide exposities aanvullen met inbrengen van bewoners van Dokkum en omstreken.
We zijn dan op zoek naar een badpak van voor 1970, het liefst zo oud mogelijk. en bij het deel over de geschiedenis van het zwembad in Dokkum zoeken we zwemdiploma’s van mensen die in Dokkum het zwemdiploma behaald hebben. Het liefst met een foto van het afzwemmen erbij.

Hebt u een badpak of zwemdiploma in bezit die u gedurende de periode van de expositie aan het museum wilt uitlenen? Neem dan contact op met Jacob Bosma van het Admiraliteitshuis via email of telefoon: 0519 – 293 134.

 Posted by at 21:19

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.