dec 202009
 

Op vrijdag 29 januari 2010 organiseert de Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy een symposium in It Aljemint , Doelestraat 2‐4, Leeuwarden.
Het onderwerp is deze keer: Steden, Schippers en Sontvaart, Friesland en de Hanze, Ca. 1300 ‐ 1550.

De uitnodiging aan de leden en aspirant-leden (onderzoekers die zich met de maritieme geschiedenis van Friesland bezighouden) meldt het volgende:
De Friese handelsvaart op de Oostzee gaat al terug tot de 11de eeuw. Als opvolgers van de Vikingen, die tot rond het jaar 1000 de handelscontacten beheersten , hadden Friese kooplui tot aan het einde van de 13de eeuw een belangrijk aandeel in de Oostzeehandel. De Friese invloed in deze periode wordt weerspiegeld in het Staverse zeerecht dat van grote invloed was op het zeerecht van deze regio in de middeleeuwen. De Friese koopvaardij op de Oostzee was zo omvangrijk dat de opkomende Hanzesteden in Noord‐Duitsland deze rond 1294 aan banden trachtten te leggen.
Sedertdien was er in de betrekkingen met de Hanze enerzijds sprake van concurrentie en anderzijds van partnerschap.
Friese kooplieden en schippers bleven actief in de vaart door de Sont, hadden vaste markten in Zuid‐Zweden, deelden in de Hanzeprivileges en de steden Bolsward en Staveren waren in de 15e en 16e eeuw lid van de Hanze. Na 1550 verloor het Hanzeverbond aan betekenis. Antwerpen en later Amsterdam werden de belangrijkste handelscentra. Friesland profiteerde van de opkomst van Amsterdam en wist wederom een groot aandeel in de koopvaardij op de Oostzee te verwerven. Dit symposium richt zich op de vroegste geschiedenis van de vaart op de Oostzee en de handelsbetrekkingen met de Hanze.
Programma:
13.30h. Ontvangst met koffie en thee
13.50h. Opening van de bijeenkomst door Dr. J.W. Veluwenkamp, leider van het Sonttolproject
14.00h. Dr. Hanno Brand (Fryske Akademy), Op gespannen voet. Friese steden en schippers in de Hanze.
14.40h. Drs. Bert Looper (Tresoar), Friese handel in Hanzeverband : kenmerken en organisatie
15.15h. Pauze
16.10h. Dr. Job Weststrate (RUG), Aan de rand van de Hanze. De positie van Westerlauwers Friesland in de laatmiddeleeuwse handelsnetwerken rond de Noordzee.
16.50h. Dr. Edda Frankot (Universiteit Aberdeen), De ‘Ordinancie van Staveren’ en het Hanzeatisch zeerecht
17.30h. Afsluiting
Na afloop is er tijd voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een hapje en een drankje
De bijdragen aan dit symposium worden gepubliceerd in een themanummer van het tijdschrift It Beaken.
Over de Hanze is, onder redactie van Hanno Brand en Egge Knol, onlangs een mooi boek gepubliceerd bij Uitgeverij Verloren: Koggen, Kooplieden en Kantoren.
Ook in het decembernummer van de nieuwsbrief van de Fryske Akademy, Ut de Smidte, wordt aandacht aan dit boek geschonken. Ook worden weer nieuwe leden en diverse lezingen aangekondigd.
 Posted by at 20:44

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.