dec 232009
 

Vlak voor Kerst zijn 2 nummers van ons verenigingsblad De Sneuper verschenen. Nummer 94 is een regulier decembernummer en nummer 95 is een extra (gratis) nummer, gevuld met lijsten van Onderwerp van Onderzoek van de leden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.
De vereniging heeft als doelstelling het contact tussen de ruim 400 leden onderling te bevorderen. Met deze laatste uitgave wordt weer eens voor het voetlicht gebracht met welke familienamen en onderwerpen de regionale historici en genealogen bezig zijn. Ondanks de herhaalde oproepen hebben echter lang niet alle leden hun emailadres doorgegeven of ge-update, zodat er ongetwijfeld foutieve of ontbrekende gegevens zijn. Geen paniek, geef deze dan alsnog even door aan de redactie via ons emailadres. Ook als van een medelid blijkt dat zijn email niet werkt, laat het ons dan even weten! Nog beter is als u uw onderzoek middels een artikel bij ons publiceert, want dan staat meteen uw goede emailadres erbij en kunnen aanvullingen door andere leden makkelijk naar u gestuurd worden.

Het reguliere decembernummer staat weer bol van interessante artikelen en vele historische foto’s. Hierbij in het kort de inhoudsopgave:
206 Redactioneel – R. Tolsma
206 Bestuurlijk – J. de Jager
207 Ledennieuws – J. Dijkstra

Genealogie
208 Kwartierstaat Nyncke Margriet Riemersma (met oa Kramer, Jansma, Spijkerman, Poortinga, Harders)- A. Glas
219 Groeten uit Amerika (deel 8: Gerrit G. vd Weit, Abraham P. Buwalda, Roorda)- K. Postma
230 Reactie grafsteen Wytse Folckerts – M.O. Koopmans
269 Stamlijn Douwes Isema (Ezumazijl) – J. Douwes Isema

Streekgeschiedenis
234 Twee eeuwen posthistorie van Dokkum – P. Danz, http://www.danz.nl/
249 Sybrandus en Sjoerd Huisinga – S. Wagenaar, http://www.sakewagenaar.nl/
253 Oude dakbedekkingen in NOF (riet, diverse types pannen)- P. de Haan
260 Een bijzondere stranding (Moddergatster vissers op Schiermonnikoog, 1819) – P.F. Visser
262 J.H. Haverschmidt: Een winterse oversteek (met broer Cornelis & Nicolaas vd Werff, Ameland, 1850) – A. Staal

Varia
229 Ingeboekt: Ontstaan Openbaar Vervoer NOF – H. Aartsma
264 Tseard Aaltjes en dochter Christina (Tjeerd Aaltjes de Vries, Wierum, Geert Meindertsma)- F. Duinstra
266 Verhalen over Opa (Gerit Boonstra, Marrum)- Fr. Schaaper
267 Munnekezijl, beeld van een dorp – R.H. Postma
270 Een naam is een naam……(deel 10: slot) – E. Smits

U ontvangt zelf de Sneuper al voor slechts 15 euro per jaar ( 4 dikke nummers en regelmatig een extra) en als welkomstgeschenk een DVD met de eerste 75 Sneupers digitaal kado (waarde 15 euro). Lid worden kan gemakkelijk online. En nog steeds is kopij altijd welkom via ons email-adres

 Posted by at 15:53

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.