nov 292009
 

Sneupers Gerard de Weger en Paul Hillebrand ontdekten op het streekarchief in Dokkum, in een doos met nog te inventariseren stukken uit de Franse tijd, enige lijsten uit 1808 met namen van de schippers en bemanningen van de vloot van Moddergat, zowel geregistreerd in Westdongeradeel (registratie-teken WL) als Oostdongeradeel (OL). Blijkbaar nummeren ze wel mooi door want OL gaat tot en met 2 en WL nummert door vanaf 3. Zelf hebben de onderzoekers de onderlinge familierelaties en het locatienummer van hun woningen toegevoegd. Als u aanvulingen of vragen heeft horen we het graag. Reacties naar Gerard de Weger.

Schippers
naam
jr. Schip relatie Bemanning Jr. Familie Huis
Ca 1808 opgesteld tot naam ca 1808
Oost Dongeradeel schipper na 1811
Marten Martens 45 OL 1 4 Lieuwe Sijtzes 33 Wieringa 368
(Post) broer Jitze Martens 49 Post 377
Sjoerd Johannes
neef Marten Jitzes 19 Post 442
Douwe Benjamins 68 OL 2 5 Klaas Botes 60 Groen 390
(Visser) zoon Jurjen Douwes 36 Visser 432
zoon Jan Douwes 33 Visser 382 383
Bote Klazes 22 Groen 390
Ca 1808 opgesteld kl zn Sipke Jans 15 Visser 348
West Dongeradeel
Gerlof Foppes 52 WL 3 5 Freek Sipkes 38 de Jong 421
(Hoekstra) Sjoerd Douwes 34 de Vries
huis 370 434 zoon Monte Gerlofs 25 Hoekstra
zoon Foppe Gerlofs 23 Hoekstra 370
zoon Andries Gerlofs 14 Hoekstra 353
Willem Nuttes 32 WL 4 neef 4 Tjeerd Willems 58 Visser
(de Jong) broer Andries Nuttes 33 de Jong
broer Pieter Nuttes 22 Visser
broer Aage Nuttes 15 de Jong
Minne Martens 28 WL 5 4 Wijtze Nuttes 40 Visser
(Zeilinga) Andries Goitzens 53 Botstra 408
361 Oere 20 Goitzen Andries 25 Botstra 408
broer Monte Martens 21 v/d Lei
Tjeerd Sijtzes 43 WL 6 broer 4 Gerlof Sijtzes 41 Wieringa 378
(Wieringa) broer Willem Sijtzes 33 Wieringa 376
huis 427 428 Foppe Johannes 35
Kornelis Johannes 22 Koning 379
Aalze Botes 48 WL 7 zoon 4 Bote Aalzes 20 Koudenburg
(Koudenburg) Tiete Aukes 18 Visser
Auke Kornelis 48 Visser
Taeke Jacobs 34 de Vries 380
Pieter
Pieters
48 WL 8 5 Gerlof Douwes Douwma 439
(Dijkstra) neef Andries Eesges 30 Adema 438
huis 429 Gerlof Johannes 30 Visser
zoon Pieter Pieters 18 Dijkstra 429
zoon Sijberen Pieters 14 Dijkstra
Aant
Kornelis
65 WL 9 zoon 5 Weeltje Aants 33 Post 370
(Post) zoon Jan Aants 30 Post 358
huis 373 Monte Sijtzes
Jan Sijtzes
oom Jenne Kornelis 62 Post
Frederik Eelzes 55 WL 10 vader 5 Eelze Jans 88 Schregardus
(Schregardus) broer Johannes Jans Visser 351
huis 411 412 Age Lieuwes 36 Vanger 448
zwager Willem Douwes 62
zoon Tjerk Frederiks 20 Schregardus 420
Sjolle Aukes 66 WL 11 5 Hendrik Lieuwes 32 Vanger 361
(Dijkstra) Pieter Kornelis 53 Visser 359
Douwe Jitzes 31 van Dijk
Kornelis Pieters 24 Visser 359
Folkert Pieters 14 Visser
Dirk Douwes 58 WL 12 zoon 4 Jacob Dirks 28 Visser 399
(Visser) Taeke Eelzes 36 Visser 349
Eelze Taekes 20 Visser 349
Louw Ates 28 de Jong 375
Bote Tietes 41 WL13 broer 4 Gerlof Tietes 37 Groen/Visser 391
(Groen) Snik Tijs Hajes 58 de Boer 431
huis 372 Oere 34 1/2 Gerlof Jacobs 39 de Haan
Hendrik Lieuwes 32 Vanger 361
Gerben Doedes 58 WL 14 zoon 4 Doede Gerbens 28 de Vries 381
(de Vries) zwager Taede Andries 52 Botstra
huis 364 Taeke Montes 28 Visser 426
zoon Douwe Gerbens 18 de Vries 433
Wijtze Jans 58 WL 15 4 Makke Jacobs 34 Makkes
(Visser) Marten Sijtzes 28 Buurmans
huis 355 Age Wijtzes 38 Boersma
Klaas Jans 22 Visser
Riemeren Willems 40 WL 16 zoon 4 Willem Riemerens 18 Mans 388
(Mans) Haje Hendriks
huis 350 Jimke Lieuwes 28 Boschakker
Sijtse Harmens
Hendrik Pieters 48 WL 17 5 Jan Jans 43 Visser
(Dijkstra) Ate Jans 30 Visser
zoon Pieter Hendriks Dijkstra
Dirk Tijssens 28 de Boer
Pieter Jans 19 Visser 376
Goitzen Jelles 55 WL 18 zoon 3 Jelle Goitzens 29 Basteleur 367
(Basteleur) sch zoon Sape Eintes 30 v/d Zee 366
huis 366 zoon Douwe Goitzens 22 Basteleur
Monte Alberts 58 WL 19 4 Klaas Aukes 63 Visser 386
(Visser) Auke Aukes 51 Visser 362
huis 452 Albert Jacobs 38 de Vries
zoon Jan Montes 18 Visser 452
 Posted by at 12:59

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.