sep 282009
 

In het gemeentehuis van Nijefurd heette burgemeester Boekhoven op vrijdag 25 september de Werkgroep Maritieme Historie van de Fryske Akademy welkom. Voorzitter Jan de Vries gaf na een korte inleiding het woord aan Frits Janssen van de Stichting Foar de Neiteam (Voor het nageslacht). Deze stichting heeft als doel het vastleggen en verbreiden van kennis over de historie van het Skutsjesilen.

Een belangrijke communicatiemiddel hierbij is de website www.skutsjehistorie.nl , die inmiddels door Tresoar wordt onderhouden. Janssen liet aan de hand van een aantal voorbeelden, waaronder die van het schip waarop hijzelf meevaart, de Jonge Rein, zien wat er zoal over de historie van een skutsje boven water te halen is.
Van een van de andere leden van de werkgroep, de voormalig bibliothecaris van het Maritiem Museum in Rotterdam, kreeg hij de tip de oude indexen op de Schuttevaer te raadplegen. Hierin staan berichten van tewaterlating, vaak met belangrijke namen van betrokkenen. Deze staan overigens niet online, in tegenstelling tot recente jaargangen. Ook bijlbrieven kunnen de nodige interessante informatie opleveren. Al met al een mooi initiatief. Voor mensen die zelf een skutsje hebben of er een weten te liggen: informeer de stichting!

Na de presentatie werd bij de rondvraag gewezen op een online database van de Stichting Maritiem Historische Databank, www.Marhisdata.nl. De stichting is bezig met de opbouw van een bestand met alle zeeschepen die sinds 1813 onder Nederlandse vlag gevaren hebben, inclusief de schepen met thuishaven in de (voormalige) overzeese gebiedsdelen. Gezocht kan worden op scheepsnaam, naam gezagvoerder (zeilvaart), IMO-nummer en Roepletters.

Vervolgens was het tijd voor een vaartochtje, onder leiding van Gerben Groenhof. We monsterden aan op de TX11 (zie filmpje), een replica van een blazer uit 1894. Het schip is na ernstige verwaarlozing (het was zelfs gezonken) weer opgeknapt en vaart vanuit Workum. Groenhof vertelde over de historie van Workum als zeestad en de activiteiten die ondernomen worden om de historie levendig te houden. De tocht eindigde bij de sluis, waar we aan wal gingen en via de teerhuisjes en het Joodse kerkhof naar een loods van scheepswerf De Hoop liepen, waar een oud Engels scheepje werd gerestaureerd.
De dag werd afgesloten met een bezoek aan de Waag in Workum, waar op zolder een prachtige vertelling over de avonturen van kapitein Hoyte Fookles wordt geillustreerd met beeld en geluid. Van Hoyte zijn vele brieven bewaard gebleven waarover in het Jaarboek 2006 van het Fries Scheepvaartmuseum is gepubliceerd.

Vermeldenswaard is nog dat vanuit Workum van 16 t/m 24 oktober a.s. de traditionele Strontrace/ Beurtveer/ Visserijdagen gehouden worden. Tjalk Pallieter doet aan de Beurtveer mee, nadat ik afgelopen zondag meevoer tijdens de Tjalkenrace 2009.

 Posted by at 14:59

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.