sep 012009
 

Af en toe kijk ik eens op de site van de Fryske Akademy en zowaar zag ik vandaag een recent nummer van het merendeels Friestalige Akademy-blad Ut de Smidte online staan.

In dit nummer 2 van de 43e jaargang wordt verslag gedaan van weer een aantal nijsgjirriche zaken.

Op de voorpagina de uitreiking van de scriptie-prijs van de Fryske Akademy aan Arjen Dijkstra uit Glimmen. De titel van zijn scriptie was ‘Het vinden van Oost en West in het Friesland van de zeventiende eeuw. De polemiek tussen Lieuwe Willemsz Graaf (1652-1704) en Bernhardus Fullenius Jr. (1640-1707).’ Hierin wordt de rol van de sociale en politieke achtergronden van de Harlinger schipper en Franeker hoogleraar belicht.

Verder een boekbespreking van De Mieden: Een landschap in de Noordelijke Friese Wouden, auteurs dr. Otto Brinkkemper en prof. dr. Theo Spek (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), drs. Marion Brongers (Bureau Altenburg & Wymenga), drs. Sake Jager (RAAP, earder RACM), ir. Yolt IJzerman (Staatsbosbeheer) en dr. Jacob van der Vaart (Fryske Akademy).

Van de nieuwe traditie, de Gemma Frisius lezing, wordt verslag gedaan, begeleid met foto’s.
Ook het op dit blog reeds meerdere malen genoemde boek De stinzen in het middeleeuwse Friesland en hun bewoners, van Paul Noomen, wordt besproken.

De Fryske Akademy heeft verder een lezersonderzoek gedaan, waaruit blijkt dat het blad wordt gewaardeerd maar dat er nog wel de nodige wensen zijn, o.a. over onderwerpen als regionale geschiedenis, beta-wetenschappen en de samenwerking met andere instituten.

Lees u het allemaal zelf maar uitgebreid in de online versie van Ut de Smidte.

 Posted by at 10:58

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.