jun 012009
 

Tresoar heeft weer een nieuwe aflevering van Friesland Zoals het Was gepubliceerd, met nieuwsberichten uit juni 1789. En dat is weer smullen. Artikelen over een vergadering op de kaatsbaan, de slavenhandel, een verdwene gele langharige hazewindhond van Wybe Alles uit Kuikhorne, een Lijst van 59 personen (voornamelijk uit Noordwest Friesland) welke bij de omwending van 1787 in Vriesland gevangen genomen zijn, een reglement van de Baardscheerders, en de strenge geseling op het schavot te Leeuwarden van Baukje Baukes, die zich had laten bezwangeren door een vreemde terwijl haar man Rijk Tymens, een matroos op de Pallas, een schip van de Friese Admiraliteit, ter zee was. Via de site van Tresoar kunt u zich gratis abonneren op deze serie.

Ook de Fryske Akademy heeft weer eens een Ut de Smidte gepubliceerd. Deze nummer 1 van 2009 meldt de aanbieding van het Frysk Hânwurdboek aan minister Plasterk, het bezoek van de president van de KNAW, Robert Dijkgraaf aan de Fryske Akademy en de publicatie van Genealogysk Jierboek 2008. Hierin schrijft Andries Koornstra over de Tjebbinga’s, die afstammen van Romcke Gerlofs (overleden 1618 te Hichtum). Rindertje Bouma schrijft over de familie Boelens/Boeles en Reitze Jonkman komt met een genealogie Posthuma. Pieter Nieuwland beschrijft het levensverhaal van Albert Hendriks Maneveld (1803-1861) en uiteraard krijgt ook de Fryske Rie foar Heraldyk weer de nodige ruimte voor haar wapenbeschrijvingen.
Aardig om te lezen is ook dat het project HISGIS nu eveneens het Groninger kustgebied beschreven heeft.

Er wordt aangekondigd dat op 26 juni het boek van Paul Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, gepresenteerd zal worden in It Aljemint. En als laatste, maar zeker niet minste, wil ik nog even noemen dat op de Akademy-dei, op 12 september 2008, acht nieuwe leden van de Fryske Akademy benoemd zijn, waaronder de schrijver van streekromans Durk van der Ploeg en Professor Goffe Jensma.
 Posted by at 20:24

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.