jun 292009
 

Op dinsdag 30 juni 2009 (morgen dus) vindt er in It Aljemint (Doelenstraat 2-4, Leeuwarden, de Fryske Akademy) de Gemma Frisius lezing plaats.

Frisius, die in 1508 in Dokkum werd geboren, was de lijfarts van Karel de Vijfde en studeerde medicijnen aan de Universiteit van Leuven. Hij was een voorloper in de theoretische wiskunde en was daarnaast professor in de medische wetenschap en wiskunde aan de Leuvense Universiteit. In feite was hij de grondlegger van de moderne wetenschap.
De Gemma Frisius lezing is een initiatief van 2 groepen wetenschappelijke instituten:
de eerste groep bestaat uit Fries Museum, Fryske Akademy, Tresoar en Wetsus.

De tweede groep bestaat uit Cartesius Institute, LIMIS/Poli Chirugie/MCL, Waddenacademie, Natuurmuseum Fryslân,IMARES en Shared Space Instituut. Met de lezing wordt het einde van het academiejaar ingeluid, met als doel een informeel en nijsgjirrich netwerktreffen. Diverse Friese onderwerpen komen aan de orde, met o.a. een lezing over Gemma Frisius en zijn uitvindingen door drs. A. Dijkstra (Universiteit Twente).
De algemene ledenvergadering van het Fries Genootschap vindt plaats op 30 juni 2009 om 20.00 uur in Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden. Belangrijk agendapunt is de voorgenomen investering in het ledenblad Fryslan (zie het eerdere artikel hierover op dit blog).
Na afloop van de vergadering zal drs. Paul Noomen van de Fryske Akademy een lezing houden over het onderwerp De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners.
P.S. Op vrijdag 16 oktober is er een symposium “Friese adelshuizen en hun bewoners in vergelijkend perspectief” in It Aljemint van de Fryske Akademy, naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Paul Noomen.
Update (10 juli): Tot mijn verbazing zijn er online nog niet of nauwelijks verslagen van bovenstaande lezingen te vinden. Wietse Elzinga doet op zijn blog kort verslag van de Gemma Frisius lezingen, met name over het gebrek aan goede PR vanuit de organisaties. Ik ben het met hem eens.
 Posted by at 16:16

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.