apr 072009
 

De digitale activiteiten voor de genealogen met interesse in (Noordoost) Friesland blijven zich maar uitbreiden.

De actieve Anton Musquetier meldt dat hij van Hallum vrijwel alle kerkboeken gefotografeerd heeft en online heeft gezet op zijn site http://www.altijdstrijdvaardig.nl/
Het betreft o.a.:
Invt. nr. 1
Sloten van rekeningen 1617-1652.
Lidmaten 1617-1630 en 1689.
Overledenen 1617-1626, 1629, 1630 en 1634.
Gedoopten 1617-1643, 1646-1653 en 1655.
Getrouwden 1617-1639.
Huwelijksgeboden 1617-1643.
Kopie van een Koopakte en reversaal van het Armhuis jaar 1617.
Handelingen en Lidmaten 1630-1643, 1646-1689
Invt. nr. 2
Lidmaten 1689-1749, 1734-1772.
Handelingen 1790-1792, 1797, 1808-1837.
Verkiezingen van kerkeraadsleden 1700-1837
Invt. nr. 3 Doopboek 1772-1812
Invt. nr. 4 Doopboek 1812-1852
Invt. nr. 5 Trouwboek 1772-1934
Invt. nr. 6 Lidmatenboek 1772-1934
Invt. nr. 7 Lidmatenboek 1772-1934
Invt. nr. 8 Kerkvoogdijrekeningboek 1674-1697
Invt. nr. 9 Kerkvoogdijrekeningboek 1698-1732
Invt. nr. 10 Kerkvoogdijrekeningboek 1732-1754 met voorin enige losse akten
Invt. nr. 11 Kerkvoogdijrekeningboek 1755-1785 een aantal losse bladen ontbreken
Invt. nr. 12 Kerkvoogdijrekeningboek 1797-1813
Invt. nr. 13 Kerkvoogdijrekeningboek 1813-1825
Invt. nr. 14 Kerkvoogdijrekeningboek 1826-1847
Invt. nr. 15 Kerkvoogdijrekeningboek 1848-1878
Invt. nr. 16 Contracten en andere losse stukken betreffende Kerk- en armvoogdij van Hallum 1663-1875
Invt. nr. 17 Administratie der bewaarschool te Hallum 1862-1902 inliggend: Staten en Kwitanties over 1902
Invt. nr. 18 Administratie en Rekeningboek van gecommitteerde tot de slatting van de Hallumer Lange Vaart over de jaren 1815-1817
Invt. nr. 19 Grafschriften van Wanswerd, Hoogebeintum en Blija met als oudste jaartal 1532
Invt. nr. 19, Contracten en andere losse stukken, waar een verband met de kerk en armvoogdij niet blijkt 1662-1865, Waarschijnlijk afkomstig uit de particuliere verzameling van Notaris Cannegieter er worden in de aantekeningen jaartallen genoemd vanaf het jaar 1397 enz.
Invt. nr. 186 Doopboek 9 Mei 1658 tot 18 December 1681
Invt. nr. 187 Doopboek 13 Mei 1683 tot 16 Juni 1709
Invt. nr. 188 Doopboek Mei 1772 tot 16 Juni 1812
Invt. nr. 189 Doopboek 16 Juni 1709 tot 20 April 1772
Invt. nr. 189 Trouwboek 23 Oktober 1796 tot 30 december1810
Invt. nr. 190 Trouwboek 24 Februari 1656 tot Mei 1699
Invt. nr. 191 Trouwboek 31 Augustus 1699 tot 3 Augustus 1766
Invt. nr. 192 Trouwboek 14 September 1766 tot 3 Mei 1772
Invt. nr. 193 Trouwboek 31 Mei 1772 tot 3 Maart 1811

De oudste acte betreft dus een document met grafschriften uit 1532 in inventarisnummer 19! Misschien iets voor sneuper Hessel de Walle?

Verder lanceerde Tresoar kortgeleden de nieuwe site www.AlleFriezen.nl
Op deze site is niet alleen een groot deel van de reeds bestaande genealogische database met Burgerlijke Stand-gegevens beschikbaar (dus van 1811 en later en nog geen DTB-gegevens van voor 1811) maar ook een scan van het originele document!
In het project werkt het Historisch Informatiecentrum Noordoost Friesland (http://www.hicnof.nl/ ) mee en is Schiermonnikoog beschikbaar, maar helaas zijn de gescande gegevens van de Dongeradelen, Kollumerland, Ameland en Dantumadeel nog niet beschikbaar. Die getranscribeerde gegevens moet u dus voorlopig nog even via Tresoar blijven raadplegen.
Wel zijn ook de gegevens van Ferwerderadeel als scan online, waarmee dus voor een plaats als Hallum, in combinatie met de scans op de site van Anton Musquetier en een deel van de transcriptie van het dagboek van Catharina Schrader (haar Hallumer periode), een zeer rijke online bron is ontstaan!

 Posted by at 17:26

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.