jan 222009
 

Een mooie bron over de Middeleeuwse geschiedenis van de Noordelijke provincies is de website http://www.cartago.nl/ . Op deze site worden bronnen van voor 1600 toegankelijk gemaakt, met name oorkondeboeken. Daaronder ook het Groot placaat en charter-boek van Vriesland, uitgegeven door Georg Frederik thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Leeuwarden 1768-1793; 5 delen). Het is het enige algemene oorkondeboek betreffende de provincie Friesland, met alle officiële stukken uit de Friese rechtsgeschiedenis. De eerste vier delen bevatten stukken uit de periode tot 1600:
1. stukken tot 1499;
2. het landboek van Keimpe van Martena en stukken van 1500 tot 1542;
3. stukken van 1543 tot 1578;
4. stukken van 1579 tot 1604.

De stukken zijn te raadplegen per bladzijde. Een mooi voorbeeld is de pagina met een stuk uit 1347 uit een kloosterarchief waarin een abt uit Dokkum (Dockingen) genoemd wordt.

 Posted by at 23:27

  One Response to “Groot Placaat en charter-boek van Vriesland”

 1. Ik ben in het bezit van het boek “De Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw” uitgegeven door het Fries museum te Leeuwarden.

  Hierin staan 2 kunstschilders vermeld, Willem Jans van Loon (1591) en diens broer Jan van Loon.

  Sinds enige tijd probeer ik meer informatie over hen in te winnen maar dat lukt maar mondjesmaat.

  Bent u in staat mij informatie over hen te verschaffen?

  Bij voorbaat dank

  F J van Loon

  van Zomerenlaan 53

  4205 CR  Gorinchem

   

 Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.