okt 122008
 

De op 12 augustus 1827 in Tietjerksteradeel geboren Coop Wiersma was een zoon van Jacob Ouwes Wiersma en Lutske Coops Elsinga.

Als vee-arts te Ee hield hij zich ook bezig met het uitvinden van nieuwe verloskundige werktuigen voor dieren. Daar won hij prijzen mee, getuige de erepenningen die bewaard zijn gebleven bij zijn nazaat G. Meijer.

Eén is uitgereikt door het : “Friesche Maatschappij van Landbouw” te Dockum: 1871 (zie de foto’s van de penningen)
En éen is uitgereikt door het “Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde” te Utrecht: 1872.

Beide (ere)penningen waren voor het uitvinden van een “verloskundig werktuig voor runderen”.

Wumkes meldt het volgende over Wiersma: 1868, 2 november J. O. Wiersma en C. J. Wiersma te Eestrum publiceeren hun uitvinding, zijnde een instrument ter afleding der kalveren. In 1867 en 1868 hadden zij 8 kalveren met goed gevolg voor de moederdieren verlost.
1875,
17 september Verschenen bij G. J. Reits te Groningen de tweede druk van: Korte omschrijving en verklaring van een instrument of draaiwerktuig ten dienste der verlossing van runderen, vervaardigd door C. J. Wiersma, veearts te Ee (O.D.). In 1873 was de eerste druk verschenen, getuige de lijst van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waar de opleiding diergeneeskunde wordt gegeven.

Ons lid Douwe Zwart, Ee-kenner, wist nog het volgende van de vee-arts: Coop Wiersma , geboren op 12 augustus 1827 te Eestum komt in 1869 voor als veearts te Ee.
Hij woonde tot zijn dood op 19 januari 1885 in bij Jan Jans Douma, gardenier te Ee, op huisnr. 36.
Volgens het bevolkingsregister van 1869 woonden de volgende personen op huisnr. 36.

Jan Jans Douma, gardenier (=kleine boer)
Wytske Nieuwstra (echtgenote)
Jan Douma (zoon)
Aaltje Nieuwstra (zuster van Wytske en tegelijkertijd ‘dienstmeid’)
Coop Wiersma

Ook in de notariële acten is hij nog terug te vinden met zijn testament (Tresoar): 1884 Metslawier, notaris J. Feenstra. Inv. nr. 104075, repertoire nr. 1520 d.d. 29 februari 1884. Testament – Coop Jacobs Wiersma te Ee.

De broer van Coop, Ouwe Jacobs Wiersma, was eveneens vee-arts. De door Wumkes genoemde J.O. Wiersma is waarschijnlijk hun vader en heeft blijkbaar samen met hem het werktuig ontwikkeld.

Mocht u zelf ook nog een bijzonder voorwerp van een voorouder uit Noordoost Friesland hebben, laat het ons dan weten!

 Posted by at 14:10

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.