jul 152008
 

U zult wellicht denken: moet dat niet ‘754: Bonifatius bij Dokkum vermoord’ zijn? Nou, nee. Op een van mijn digitale zwerftochten kwam ik op de gerenommeerde website-encyclopedie Wikipedia een stukje tegen over de Viking Rodulf. Nu heb ik wel eens vaker verhalen gelezen over Vikingen die in de Noordelijke Nederlanden plunderend de kusten afschuimden. Vikingen, letterlijk: wijkkoningen (denk ook aan al die plaatsen aan zee waar het woord ‘wijk’ in voorkomt) zijn beroemd en berucht om hun barbaarse vechtlust. De voormalige Lauwerszee en eerder nog de Friese Middelzee (waarvan de monding in het huidige Het Bildt lag) waren ideale plaatsen voor hen om aan land te komen en hun plunderingen en verkrachtingen te verrichten. Zo zouden ze ook in het mytische Ezonstad, bij het huidige Ezumazijl, aan land gegaan zijn en het plaatsje met de grond gelijk hebben gemaakt. De bekende Waling Dykstra uit Holwerd besteedde in zijn meesterwerk ‘Uit Frieslands volksleven’ ook de nodige aandacht aan Ezonstad en de invasie van Noormannen.
Op het voormalige eiland Wieringen, in de kop van Noord-Holland (West-Friesland) is een Viking-informatiecentrum gevestigd die interessante informatie geeft over de rol van de Deense vikingen in het aloude Frisia.

Het stof van de beroering die ontstond na de moord op Bonifatius in 754, wiens resten naar het belangrijke klooster Fulda in Duitsland werden gebracht, was nog nauwelijks nedergedaald of een volgende moord voltrok zich in de nabijheid van de hoofdstad van Oostergo. Niet voor niks heeft Dokkum zich in het recente verleden geprofileerd als ‘moordstad’, weliswaar als taalgrapje bedoeld (in het rijtje van ‘moordwijf’, ‘moordgoser’), maar met een historische achtergrond. Om P.R-redenen is hier uiteindelijk mee gestopt. Het heeft immers een negatieve lading.
In de annalen van het klooster van Fulda zijn oude geschriften bewaard gebleven waarin verslag wordt gedaan van plunderingen en gevechten met de Friezen. In het jaar 873 zou daarbij de eerder genoemde Rodulf omgekomen zijn. Het was al met al een roerige tijd.

Rond diezelfde tijd vestigden de Brunonen zich in Oostergo. Opvallend genoeg is door detector-amateurs een behoorlijke hoeveelheid munten met de afbeelding van Bruno gevonden, waarop de naam van Dokkum wordt vermeld. Ben te Boekhorst schreef er ooit een aardig boekje over: Dokkum op de penning. Was het zo onrustig dat de mensen massaal hun geld in de grond verstopten ? Of is het allemaal een hardnekkig standhoudende Friese mythe?

 Posted by at 21:21

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.