mei 202008
 

Elk jaar geeft het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, een wetenschappelijk boekwerk uit met artikelen op het gebied van de Friese geschiedenis, kunst, literatuur en archeologie: De Vrije Fries. Dit doen ze overigens in samenwerking met de Fryske Akademy, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (K.N.A.W). Als je lid bent van het Fries Genootschap (37,50 per jaar) ontvang je automatisch het dikke boek en elk kwartaal het tijdschrift Fryslan. Daarnaast krijg je met je hele gezin vrije toegang tot het Fries Museum in Leeuwarden. In het jaarboek van 2007, nummer 87, staan weer vele ‘nijsgjirriche’ artikelen.

Zo is er een artikel van Herman Noordegraaf over J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum (1935-1942). Reinder Reinders en Ypie Aalbers schrijven over ‘Friese klinkerschepen in de vroege Middeleeuwen.’ Een kerkhistorisch artikel ‘De Premonstratenzer abdij Lidlum en de zielzorg in Noordelijk Westergo’ zal ook velen aanspreken. Diverse auteurs geven een overzicht van de publicaties van historicus, doctor, dominee J.J. Kalma. Douwe Kooistra schetst een boeiende bekeringsgeschiedenis die in 1752 te Rottevalle aanving. Persoonlijk het meest interessant vind ik het artikel ‘Een Friese schipper in Franse krijgsgevangenschap. Het journaal van Wytze Gerbens Hellinga (1794-1795).’

Een transcriptie van het journaal zelf is als bijlage op de site van het Genootschap digitaal te raadplegen. Hierin komt een kofschipper Jan Pieters Visser uit Pesens (Paesens) voor! Wytze Gerbens overleefde een gevangenschap in de Franse binnenlanden in een periode dat om hem heen zo’n 50% van de gevangenen bezweek! Het verhaal sluit overigens mooi aan op ons eerdere blogartikel over de Sailing Letters.

Op de site Wumkes.nl, de door sneuper Wybo Palstra opgezette Digitale Historische Bibliotheek Friesland, is een groot deel van de oudere jaarboeken de Vrije Fries (nu 1839- 1929) digitaal (in pdf) beschikbaar, met een index.
 Posted by at 10:14

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.