mrt 042008
 

Als u in uw voorgeslacht een militair had is het interessant verder te zoeken naar de mogelijke veldslagen waaraan hij heeft meegedaan.

 
Specifieker voor Friesland zijn 2 websites van wijlen Jan Paasman:
Friese Soldaten in het leger van Napoleon (1795-1815), een site waarop ook vele brieven in pdf-formaat staan van Friese soldaten aan het thuisfront, en
Friezen in de Tiendaagse Veldtocht (1831). Deze site bevat achtergrondinformatie over de veldslag met de Belgen en namenlijsten van Friese deelnemers. Van diverse Friese deelnemers staan ook uitgebreide webpagina’s online, zoals die van Wietze Koops van der Velde, Ruurd Jans Deelstra en Ebe Rinses Kooistra.
 
In het jaarverslag over 2005 van het Admiraliteitshuis te Dokkum en in Sneuper 86 is een transcriptie weergegeven van een brief van Gosse/Gozewinus Heeringa aan zijn zoon Willem, die op dat moment in Maastricht gelegerd was en daar ruim 3 jaar zou verbijven. Gozewinus, geboren in 1785 te Oosternijkerk was getrouwd met Grietje Idsardi, dochter van Ids Idsardi uit Wierum.
In 2007 werd een boek uitgegeven door Ulke Hessel Brolsma over zijn voorvader Hessel Brolsma, die in vele brieven aan het thuisfront verslag doet van zijn belevenissen tijdens de Tiendaagse Veldtocht, in het Fries onder de titel ‘Een slagje hier en daar’.
 
 
Van veel recentere datum is de site van de Oorlogsgravenstichting, waarop gegevens van 180.000 Nederlandse oorlogslachtoffers (met name de Tweede Wereldoorlog) wereldwijd vermeld worden.

 Posted by at 22:28

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.