feb 092008
 

In 2008 bestaat de Historische Vereniging Noordoost Friesland 20 jaar. In het kader daarvan gingen 14 leden op stap om 31 oudere personen te interviewen.
In deze interviews komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals het [verdwenen] beroep van de geïnterviewden, het dorps- en stadsleven van de afgelopen eeuw en belevenissen in oorlogstijd.
Omdat er niet alleen verteld wordt vanuit de eigen ervaring, maar er ook verhalen doorverteld worden van ouders en grootouders en in een enkel geval van overgrootouders, beslaat het boek een tijdspanne van wel 150 jaar.
De interviews worden aangevuld met een aantal egodocumenten, door mensen zelf al eerder geschreven verhalen van een deel van hun leven.
De in dit boek gepubliceerde 37 verhalen geven een mooi en levendig tijdsbeeld van het leven in de afgelopen 100 jaar in de regio Noordoost Friesland. Enkele verhalen zijn in het Fries opgetekend.
Meer dan 200 foto’s, in het ± 300 pagina’s dikke boek zorgen voor een waardevolle aanvulling en maken het geheel tot een fraai lees- en kijkboek van de eigen omgeving.
Leden van de vereniging en belangstellenden kunnen bij voorintekening tot 1 maart 2008 het boek bestellen voor slechts 15 euro + 3,35 porto. Na 1 maart zal het boek iets meer kosten + eventuele porto. Medio april komt het boek uit en zal op de ledenvergadering van zaterdag 19 april in Dokkum gepresenteerd worden.

Enkele citaten;
Lieuwe Keegstra:
……….. er was ook een timmerman in dienst van het dijkbestuur. Als er een reparatie aan de veldkeien van de zeedijk gedaan moest worden, maakte hij het benodigde beton klaar op Ezumazijl, deed het in een emmertje en fietste naar de plek om de reparatie uit te voeren.
Was er nog meer beton nodig dan fietste hij weer naar Ezumazijl en begon het ritueel van voren af aan . . .
Jan Walda:
……. moarns om healwei fiven begûn ús heit mei it mingen fan it bôledaai. Earder as fjouwer oere mochtst trouwens net begjinne [konkurrinsje] en marsjesees hâlden strang tafersjoch, stoden bytiden op hynders by ús troch de steech om te sjen at er ek ljocht baarnde . . .
Sale Visser:
………waterdicht waren de houten scheepjes overigens lang niet altijd. Op bed sliep pake daarom met de hand op de grond. Als de hand nat werd, ging hij als de bl…… naar voren om water te scheppen. Vooral ‘s zomers als het lang mooi weer was, krompen de planken en kwam het water naar binnen . . .
Inhoudsopgave
1. Een kooikersfamilie te Engwierum…….. Auteur(s)
Lieuwe Keegstra …………………………………… Gerard Mast en Reinder Tolsma
2. Al wer ferhúzje: bern fan in boere-arbeider
Grietje van der Mossel – Bosch ………………………………………. Reinder Tolsma
3. Een leven met auto’s
Chris van der Weij ………………………………………………….. Nico W.J. Speelman
4. 60 jaar lang wonen en werken op twee boerderijen onder Morra
Trijntje Ozenga – Terpstra ………………………………………………… Henk Aartsma
5. In famylje fan bakkers út Nijewier
Jan Walda ………………………………………… Doede Douma en Reinder Tolsma
6. Van bakker tot beheerder
Jan Tienstra …………………………………………………………………… Dick de Jager
7. Beurtvaart Dokkum – Groningen
Hennie Boersma ……………………………………………………………… Eimert Smits
8. Leesbibliotheek “Het goede boek”
Fokje en Bjinse de Jager …………………………………………………… Jan de Jager
9. Karrider út Ljussens
Oege Bandstra ………………………………….. Doede Douma en Reinder Tolsma
10. Van arbeider tot boer
Sijtze Jacobs ………………………………………………………………. Douwe A. Zwart
11. Arts op Celebes en (vrouw van) chirurg in De Sionsberg
Alyda Nortier – Van Lonkhuyzen …………………………………………. Jan de Jager
12. Een veeartsenpraktijk in Metslawier in de periode 1952 – 1982
Folkert Broersma en Tine Broersma – Bijleveld …………………… Dick de Jager
13. In dienst van mensen
Jan Jacobs Blom ……………………………….. Dick de Jager en Libbe Meerema
14. Koerierster yn oarlochstiid
Stien Vroom – Jongeling ………………………………………………… Reinder Tolsma
15. Herberg de verdrevene en meld de omzwervende niet
Sjoerd Hania ………………………………………………………………. Libbe Meerema
16. Joodse onderduikers in Dokkum, 1943 – 1945
Tjitske Halbesma – Van der Werff ……………………………………… Dick de Jager
17. Skroar en skerpskutter fan Driezum
Fedde van der Zwaag ………………………………………………….. Jouke Dantuma
18. Kleuters en kleuterjuffen
Hennie Boersma ……………………………………………………………… Eimert Smits
19. Koetsier voor “De Laatste Eer” te Ee Auteur(s)
Marten Krol …………………………………………………………………. Douwe A. Zwart
20. In het slijk, achter de dijk
Klaas Schoorstra ……………………………………………………………… Eimert Smits
21. Molkfarders en molkriders út Wetsens en Nijewier
Lolke van der Meulen …………………………. Doede Douma en Reinder Tolsma
22. De molenaars van Dokkum
Popke en Cornelis Broekema ……………………………………… Warner B. Banga
23. Van deur naar deur
Joop de Vries ………………………………………………………………….. Eimert Smits
24. Slagers uit Niawier
Tietsje Weidenaar – Postmus ………………….. Henk Aartsma en Dick de Jager
25. Smid en kloklieder yn Moarre
Age Heegstra ……………………………………. Doede Douma en Reinder Tolsma
26. Verdwenen transport over water
Sale Visser ………………………………………………………………………. Piet de Haan
27. Een timmerzaak in Holwerd
Johannes Walsma …………………………………. Henk Aartsma en Dick de Jager
28. Arbeider by de gemeente en tontsjeleger
Albert de Groot ………………………………….. Doede Douma en Reinder Tolsma
29. De lange traditie van een vellenbloterij in Dokkum
Nanne Toornstra ………………………………………………………………. Jan de Jager
30. Een leven lang langs de deuren
Jan Zwart ………………………………………………………………….. Gerard de Weger
31. Een familie van vissers uit Moddergat
Louw Vanger …………………………………………………………….. Gerard de Weger
32. Van groenteboer tot walvisvaarder
Brand Feenstra ……………………………………………………………… Dick de Jager
Egodocumenten
33. Dagelijks leven omstreeks 1940 in de pastorie te Nes ………. Afke Smits
34. In jonkje út Ginnum yn oarlochstiid …………………………. Thijs Folkertsma
35. Jeugdherinneringen ………………………………………………… Saapke de Haan
36. De Dokkumer Schutterij ………………………………………………….. Ids Jousma
37. Marktdagen in Dokkum …………………………………………………. Ids Jousma
 Posted by at 00:38

  One Response to “Oral history Noordoost Friesland: Op de Praatstoel”

  1. Reageer:Graag wilde ik dit boek bestellen

     

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.