jan 012004
 

In het Admiraliteitshuis te Dokkum bevinden zich vele voor genealogen interessante zaken. Uit enkele publicaties zijn op deze pagina voorbeelden bijeengebracht. Voor de zaken zelf zou u een bezoek aan het museum moeten plegen.
In 1995 vond de expositie “Alleen voor meisjes?: 3 eeuwen merklappen” plaats in het museum. Speciale aandacht kreeg de merklap van Geeske Bekius – Suidema uit 1761. Diverse burgemeesters van Dokkum, leden van aanzienlijke geslachten zoals Van Kleffens (met een minister van staat E.N. van Kleffens) en Fockema, maar ook iemand als de bekende dominee/literator Francois Haverschmidt vinden haar naam in hun voorgeslacht. Haar vader was de uit Groningen afkomstige Steffen Suidema en haar moeder Attje Oeges van Kleffens. Van een dochter van Geeske en haar man Francois Henricus Bekius, Attje Bekius, is een geschilderd portret bewaard gebleven in de collectie. Ook van schoonvader dominee Francois Bekius bestaat nog een portret uit 1754 van de hand van Bernardus Accama en een dagboekje uit 1789. Deze worden vermeld in een boekje van dominee H.G. Cannegieter: Francois Bekius. De duivel-dominee uit de Friesche Wouden. Santp. 1941. M.portr. Geïll. 228p.

Duiveldominee Francois Bekius Attje Bekius


Het museum heeft een uitgebreide collectie merklappen met een erop geborduurde datum van tussen 1700 en 1875. De meeste merklappen of letterlappen zijn gemaakt door meisjes in de leeftijd van 8 tot 16 jaar, als onderdeel van het onderwijs. De eigendomsmerken waren noodzakelijk om de was op de vaak gemeenschappelijke bleek uit elkaar te kunnen houden.
In een artikel in het blad van de NGV Friesland, 11en30, van juli 2005, wordt in ‘De merklap Schellingwou ‘ door Tineke Slof een andere Dokkumer merklap beschreven. Het is de in 1841 door Uilkje Pieters Schellingwou gemaakte letterlap, waarop ook prominent de naam van haar tante Henke Fokkes Schellingwou (een naaivrouw) staat. Uilkje, geboren op 26 augustus 1817 te Dokkum en in 1856 getrouwd met Auke van der Werf, was een dochter van Pieter Fokkes Schellingwou en Jacoba van Kessel. Henke en Pieter waren kinderen van Fokke Klazes Schellingwou, die op 22 november 1789 te Stavoren trouwde met Uilkje Pieters Roorda.

In een andere publicatie van het museum “Mede namens wederzijdse ouders, trouwen in Friesland in vroeger tijden”, staan vele huwelijkskaarten en namen verneld. Zoals die van Tiertie Simmens op een merklap uit 1712-1714. Of de bruidsjurk van Grietje Helder die in 1856 trouwde met de latere burgemeester Doederus de Vries.

Trouwjurk van Grietje Helder


Op een smartlap uit 1850 staat een beeldend verhaal op het huwelijk van azijnfabrikant Sybrand Hingst uit Harlingen en Jacoba Huidekoper (collectie Hannemahuis Harlingen).
Trouw- en ondertrouwkaartjes uit de tweede helft van de 19e eeuw:

T. Schrader, Leeuwarden, met M. de Vries, Dockum, november 1868.
Auke Folkerts de Roos, van Hogebeintum, en Aaltje Eelkes van der Woude, van Wanswerd, april 1879.
Wiebe K. Nauta jr., van Dockum, en Taedske R. Jippes, van Hijum, mei 1868.
Albert S. vd Vegt en Trijntje M. de Boer, te Suameer, mei 1888.
Rienk M. Douma, van Ee, en Sijke I. Idsinga, van Hantumhuizen, mei 1855.
D.B. Memerda, van Brantgum, en D.G. Jensma, van L. Vrouwenparochie, mei 1869.

Verder een heilwens van de doopsgezinde Holwerder predikant M. Martens op het huwelijk van Jan Haukes Bergmans en Sjaukje Jans Wiersma, gesloten te Ternaard op 17 mei 1823.
Bruiloftszangen t.g.v. de 25 jarige echtvereniging van Geert Ybeles van der Veen en Teatske Donga 1866-1891. Een huwelijkstafereel van Frederik L. Schregardus, geboren 20.0.1818 en Sipkje P. Prins, geboren 10.8.1816.
Idem van Wiebe K. Nauta en Reinau I. Van Deijk, gehuwd te Dokkum op 1november 1818. Deze was getekend door hun zoon Klaas Nauta.
Als laatste 2 foto’s van het 50-jarig huwelijksfeest van Dirk Klazes Boonstra, geboren Sijbrandahuis 1824, en Riemke Gerrits Oosterbaan, geboren Genum 1829, te Dokkum in 1905. Een andere foto van dit echtpaar, waarschijnlijk 5 a 10 jaar jonger, staat tevens afgebeeld in Sneuper no. 69, december 2003.

Dirk Klazes Boonstra en Riemke Gerrits Oosterbaan


Voor meer info over het museum klik hier.

Heeft u zelf nog interessante voorwerpen die u bekend wilt maken, laat het ons dan weten.

 


 Posted by at 22:53

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.