jan 012003
 

Anno 1756: Den 21sten Februari dezes jaars, des avonds ongeveer 10 uur, werd men op eene plaats aan de Wanswerder-meer onder Hallum gewaar een vrij sterke aardschudding. Het eerste wat men er van ontdekte was de ontsteltenis van het rundvee, dat niet stil kon staan en waarvan er eenige runderen onder den voet vielen, terwijl alles, zoo muuren als de grond in de stal zich bewoog. Vooraf werd onder den grond een geluid als van veraf zijnde donderslagen gehoord. Buiten was het stil en fraai weder en geene beweging in het water. Bij het eindigen was het of alles trilde en beefde. Na eene poos werd hetzelfde geluid gehoord, dezelfde beweging gevoeld. Alles viel voor in den tusschentijd van een uur. Op den 1sten November des vorigen jaars had men te Hallum ook eeniger mate de aardbeving gevoeld die Lissabon verwoestte. Onder anderen werd op Goslinga-State een paar zware bomen, die aan de gracht stonden, uit den grond gerukt.”
Uit: Beschrijving van het dorp Hallum in Ferwerderadeel, D. Cannegieter, ca. 1880, deel 1, p. 73.

 Posted by at 23:07

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.