mrt 012002
 

B.J. te Boekhorst

Een rinkelbel vervaardigt uit een gegraveerde zilveren penning met op de voorzijde een schip, en op de achterzijde het wapen van Dokkum. Op deze penning lezen we de initialen G:S, M:J, en G:J. 
Omdat deze rinkelbel/penning steeds familiebezit is geweest kon worden nagegaan dat deze zeer waarschijnlijk heeft toebehoord aan Geart Siesis/Geert Sytses/Geert Siedses die het beroep van scheepstimmerman uitoefende. Bij zijn overlijden was hij in het bezit van een scheepswerf te Leeuwarden. 
Geert Siedses trouwt op 2 januari 1785 te Dokkum met Emkjen Uilkes Bakker en neemt later als familienaam Van der Werf aan. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren: Sieds op 20 oktober 1785 te Birdaard, Martie op 6 maart 1787 te Birdaard, Uilke op 16 januari 1791 te Leeuwarden, Gertie op 6 juli 1794 te Leeuwarden, Johannes op 27 maart 1798. Blijkens de volkstelling van 1830 waren Sieds, Uilke en Johannes allen te Leeuwarden werkzaam als scheepstimmerman. 
De betekenis van de andere initialen (MJ en GJ) kon niet worden achterhaald. Gezien de overeenkomst tussen deze penning en een vergelijkbare penning is het zeer waarschijnlijk dat beiden hebben toebehoord aan scheepstimmerlieden.
Wie weet van wie de andere initialen zijn wordt verzocht dit te melden aan de redactie via email.


Gildepenning van Geert Sytses (1785)

Gildepenning van Geert Sytses uit 1785  Gildepenning van Geert Sytses uit 1785

 Posted by at 23:16

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.