nov 012001
 

Wist u dat ? 
Bekende en minder bekende historische fenomenen die een relatie met de regio Noordoost Friesland hebben.

Pact van Dokkum: 
De Elfstedentocht 1940 kende 5 winnaars, die in Dokkum hadden afgesproken gezamenlijk te finishen. Toch ging het niet helemaal volgens afspraak. Lees de details.

Nynke fan Hichtum: 
Deze bekende kinderboekenschrijfster werd geboren in Nes (Westdongeradeel) op 13 februari 1860 als Sjoukje Bokma de Boer. Ze ging op school in Dokkum en trouwde later met Pieter Jelles Troelstra. Haar bekendste boek is Afke’s Tiental. In 2001 is een film verschenen over haar leven, getiteld ‘Nynke’. Lees de details, in het Fries

Piet Paaltjens: 
François Haverschmidt (1835-1894) is waarschijnlijk Nederland’s meest bekende literaire vertegenwoordiger van de Romantiek. Zijn bekende dichtbundel “Snikken en Grimlachjes” kwam uit in 1867. In 1859 werd Haverschmidt predikant in Foudgum en Raard.

Dokkumer koffie: 
Ingrediënten:
1 borrelglaasje Berenburg
koffie
twee grote theelepels bruine suiker
slagroom
Bereidingswijze:
Doe de bruine suiker in een mok of Dokkumer koffieglas (een Irish Coffee-glas mag ook). Voeg de Berenburg en daarna de koffie toe. Tot slot een flinke toef slagroom. Roer met een dessertlepel de suiker en berenburg door de koffie. Gebruik bv. Sonnema Berenburg (met 71 kruiden), ontstaan in 1860 in Dokkum door een ontwikkeling van de plaatselijke herbergier Fedde Sonnema.

It Dockumer Lokaeltsje
Dit was een lokale stoomtreinverbinding tussen Leeuwarden en Anjum, via Dokkum.

Ezonstad: 
Legendarische plaats, gelegen aan de monding van de Zuider-Ee en Lauwerszee, die volgens oude kronieken rond het jaar 803 gedeeltelijk zou zijn verzwolgen door een grote vloed en in 808 verder verwoest door de Noormannen. Eertijds zou op deze plek een kasteel hebben gestaan ter verdediging tegen aanvallen van de Vikingen. In ‘Fryske Plaknammen, deel XI, publikaesje fan it toponymysk wurkforbân fan de Fryske Akademy, septimber 1958’ is een uitgebreid artikel over Ezonstad verschenen onder de titel ‘Esonsted, leginde of wierheit ?’. Verder ook hier details.

De Friese Admiraliteit: 
Van 1596 tot 1645 was deze gevestigd in Dokkum, waar de schepen op de rede bij het nog bestaande Admiraliteitshuis (nu Streekmuseum) lagen. Door dichtslibbing van de monding werd het hoofdkantoor verplaatst naar Harlingen. Klik voor het volledige Notulen- en resolutieboek van het zeekantoor voor convoyen en licenten van 1599 hiervoor de details. En voor 1601 hier voor de details

 Posted by at 23:19

 Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.