jun 012001
 

O. Viersen

Ype Oebeles Viersen en Antje Haayes Minnema

Ype Oebeles Viersen en Antje Haayes Minnema

Een bijzondere voorouder.

Bij ons thuis hingen vroeger 2 foto’s, één van een vriendelijk kijkende oudere man en één van een frank en vrij rondkijkende jonge vrouw. Het waren mijn vaders Pake: Ype Oebeles Viersen, 1808-1877, en zijn Beppe: Antje Haayes Minnema, 1834-1913. Hun nageslacht vormde voor ons (als achterkleinkinderen) een min of meer een niet te ontwaren knoop in de familiebanden, niet geheimzinnig maar een beetje wazig. Zo zeiden de broers en zusters van mijn moeder, oom tegen mijn vaders vader.
Toen ik op een goed moment in de genealogie ben gedoken heb ik daar duidelijkheid in proberen te krijgen en het resultaat was het volgende: Mijn overgrootvader Ype trouwde in 1834 met zijn nicht AEbeltje Piers de Groot, die in 1844 overleed. Ze kregen in 1835 een dochter. 13 jaar later in 1857 hertrouwde Ype met de 25 jaar jongere Antje Haayes Minnema. Ype overleed in 1877. Ze kregen een dochter en 3 zonen, waarvan de oudste mijn Pake Oeble Ypes is, mijn vaders vader.
En dan begint de knoop in de familie-banden. Antje trouwde een jaar later met Uilke Douwes Dijkstra, een goede buur, 10 jaar jonger dan Antje, weduwnaar, vader van 2 zoons en een dochter: Tietje Dijkstra, later mijn moeders moeder, mijn Beppe dus. Pake Oeble en Beppe Tietje groeiden dus op als stiefbroer en zus, vandaar dat oom zeggen tegen Pake Oeble. Maar om het nog wat ingewikkelder te maken: Tietje’s moeder was Trijntje Meinderts Meindertsma. Mijn Pake Oeble trouwde met Maaike Binnes Boelens. Haar moeder was Dieuwke Meinderts Meindertsma, een zus van Trijntje. Trijntje trouwde met Andries Gerrits Brouwer.
Zo bleek dat Pake van vaders kant was opgegroeid met Beppe van moeders kant en dat mijn vader Ype Oebles Viersen en moeder Janke Andries’ Brouwer achterneef en –nicht waren. Helaas was het toen te laat om er met hen over te praten, ze waren al overleden.
Het speelde zich allemaal af in Oostdongeradeel: Anjum, Lioessens, Metslawier, Oosternijkerk.
Het bijzondere van mijn overgrootvader Ype Oebeles Viersen is dat hij aan het begin van een familieknoop staat, maar vooral ook om zijn bewogen leven. Maar dat is weer een ander verhaal.
Mijn advies is: praat met je ouders of grootouders over zulke dingen vóór het te laat is.

Oeble Ypes Viersen, kerst 2000, Swifterbant, De Koningshof 7

 Posted by at 23:37