Vereniging

 

Algemene informatie
Rechtsvorm: Vereniging
Statutaire naam: Historische Vereniging Noordoost Friesland
Ook bekend als: De Sneuper
Statutaire zetel: Dokkum

KvK nummer: 40004571
RSIN: 815703570
Culturele ANBI: 1-1-2012

Activiteiten:
Het stimuleren van en het leggen van contacten tussen onderzoekers en 
mensen die in historie/ historisch onderzoek geïnteresseerd zijn.
De resultaten van het onderzoek publiceren we sinds 1986 in het kwartaalblad voor leden, De Sneuper. Daarnaast organiseren we regelmatig lezingen en een jaarlijkse ledendag. Onderling worden door de meer dan 500 leden genealogische en cultuurhistorische gegevens uitgewisseld.

Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden: 5
Is er een dagelijks bestuur: Ja
Is er een persoon in dienst: Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee

Naam Titel; functie; Beloning
Gosse Bootsma; Voorzitter; Geen
Ciska Hoekstra; secretaris; Geen
Arjen Dijkstra; Penningmeester; Geen
Johannes Dijkstra; Algemeen lid; Geen
Jan de Jager; bestuurslid; Geen

De bestuursleden kunnen gemaakte kosten tegen werkelijke prijs declareren.

Redactie ‘De Sneuper’:
Piet de Haan
Hans Zijlstra
Warner Banga
Jacob Roep
Lisette Meindersma
Nykle Dijkstra

Ereleden: W.T. Keune, Reinder Tolsma, Henk Aartsma, Eimert Smits

Contact informatie
Bezoekadres: N.v.t.
Postadres: Postbus 369
9100 AJ Dokkum

Telefoonnummer: n.v.t.
E – mailadres: info@hvnf.nl 

Financieel
– Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
– Staat van baten en lasten met toelichting
– 
Link naar de jaarrekening: Jaarrekening

Overig
– Statuten
Statuten (naamswijziging)
Beleidsplan
– Huishoudelijk reglement
Jaarverslag 2016

 

 Posted by at 17:01

  One Response to “Vereniging”

  1. Goedenavond, 

    Ik ben de info betreffende de bijeenkomst op Ameland:kwijt. Vriendelijk verzoek ik U mij e.e..a. opnieuw door te geven. Ik ben lid van hvnf en zie misschien een mogelijkheid om toch de bijeenkomst te bezoeken. Te laat, ik weet het, kom dus e.v.t. op eigen gelegenheid en kosten. Hartelijk dank vr gr mhoogstra  Zaandijk P.G.Visstraat 12 

     

 Leave a Reply