dokkum Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 2. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 3. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 4. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 5. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 6. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 7. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 8. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 9. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 10. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 11. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 12. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 13. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 14. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 15. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 16. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 17. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 18. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 19. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 20. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 21. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 22. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 23. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 24. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 25. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 26. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 27. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 28. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 29. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 30. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 31. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 32. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 33. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 34. Sarcofagen in Friesland
 35. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 36. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 37. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 38. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 39. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 40. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 41. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 42. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 43. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 44. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 45. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 46. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 47. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 48. Stemmen op 3D project Dokkum
 49. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 50. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 51. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 52. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 53. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 54. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 55. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 56. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 57. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 58. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 59. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 60. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 61. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 62. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 63. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 64. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 65. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 66. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 67. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 68. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 69. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 70. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 71. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 72. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 73. Bonifatiusjaar 2016
 74. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 75. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 76. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 77. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 78. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 79. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 80. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 81. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 82. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 83. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 84. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 85. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 86. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 87. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 88. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 89. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 90. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 91. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 92. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 93. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 94. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 95. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 96. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 97. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 98. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 99. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 100. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 101. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 102. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 103. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 104. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 105. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 106. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 107. Dokkum, bolwerk van het noorden
 108. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 109. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 110. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 111. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 112. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 113. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 114. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 115. Kennis delen waar het kan
 116. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 117. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 118. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 119. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 120. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 121. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 122. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 123. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 124. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 125. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 126. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 127. It Beaken van de Fryske Akademy
 128. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 129. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 130. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 131. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 132. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 133. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 134. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 135. Friese dame Baard in Indiaas museum
 136. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 137. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 138. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 139. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 140. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 141. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 142. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 143. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 144. Boek over Nes laat het verleden herleven
 145. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 146. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 147. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 148. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 149. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 150. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 151. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 152. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 153. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 154. Fulda vol van Bonifatius
 155. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 156. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 157. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 158. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 159. 11en30 en geneagrammen
 160. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 161. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 162. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 163. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 164. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 165. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 166. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 167. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 168. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 169. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 170. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 171. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 172. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 173. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 174. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 175. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 176. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 177. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 178. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 179. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 180. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 181. 11en30 met themanummer Rampen
 182. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 183. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 184. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 185. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 186. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 187. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 188. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 189. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 190. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 191. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 192. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 193. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 194. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 195. Heraldische databank CBG online
 196. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 197. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 198. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 199. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 200. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 201. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 202. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 203. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 204. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 205. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 206. Beneficiaal digitaal!
 207. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 208. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 209. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 210. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 211. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 212. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 213. Foudgumse school in opmars
 214. Sneuper 111 met focus op Ameland
 215. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 216. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 217. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 218. Historische topografie en cartografie in Friesland
 219. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 220. Friese familiedag
 221. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 222. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 223. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 224. Het beroep Rustmeester
 225. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 226. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 227. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 228. 11en30 juli 2013
 229. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 230. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 231. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 232. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 233. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 234. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 235. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 236. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 237. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 238. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 239. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 240. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 241. De oudste kaart van Dokkum?
 242. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 243. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 244. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 245. ANBI-status. En dan?
 246. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 247. 11en30 april 2013
 248. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 249. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 250. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 251. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 252. Napoleons douane bureau te Dockum
 253. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 254. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 255. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 256. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 257. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 258. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 259. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 260. Historia Doccumensis boort in het verleden
 261. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 262. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 263. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 264. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 265. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 266. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 267. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 268. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 269. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 270. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 271. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 272. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 273. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 274. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 275. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 276. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 277. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 278. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 279. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 280. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 281. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 282. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 283. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 284. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 285. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 286. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 287. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 288. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 289. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 290. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 291. De paus en de Dokkumer kloostermop
 292. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 293. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 294. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 295. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 296. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 297. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 298. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 299. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 300. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 301. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum