Links

 

Links naar homepages van Sneupers/families uit N.O.-Friesland

Let op: Daar waar oude websites verdwenen of verplaatst zijn is er voor gekozen de versie te tonen uit het Internet archief via www.archive.org. Hierdoor duurt het laden soms iets langer. Controleer altijd de gegevens op de website met de originele bron! De praktijk wijst uit dat fouten snel gemaakt en gekopieerd worden.

Amelander historie Amelander historie
Renze Petersohn Families Rekker, Petersohn, van der Meulen, van Houten
Ljibbe Jaap Bergema Families Terpstra, Kampstra, Kloosterman
Sinia Familie Sinia
Klaas Jansen Families Mullender, Schregardus, de Vries (Hantumhuizen), de Vries(Westergeest/Oudwoude), Schaafstra
Dan Gamber Families Hemminga, Liezenberg, Steffan, Heeringa en Ronner
Henk Zomer Familie Ronner
Weijtse Torenstra Familie Torenstra
Sylvia Talma Familie Talma
Jeroen vd Brink Families Lolkema, Riddersma, vd Wiel, Broekstra, Poort, vd Wal, Kuipers en Kooistra
Hessel de Walle Families Bandstra, Banga, Benthem, Boitsma, Botma, Dantuma, Van Eizinga, Folkertsma, Gerbranda, Hania, Hartmans, Heeringa, Idsardi, Jilderda, Van Kleffens, Raap, Reneman, Rintjema, Schregardus, Sinia, Sjoorda, Tania, De Walle, Wynia
Martin Alta Familie Alta
Ron de Ruyter Families Helder, Heeringa, Halbesma, Haverschmidt, Joustra, Van Kleffens, Noordewier, De Vries (bestanden op aanvraag beschikbaar)
Andre Buwalda Familie Buwalda
Hans Jansma Families Jansma, Zijlstra
Roelof Varkevisser Families Braak, Buursma, Dreijer, Papma, Swart, kaarten Friese grietenijen rond 1860, en grafstenen Westernijkerk, Blija en Ferwerd
Sieds Bijker Families Bijker, Hoekstra
Tjip Wijma Families Wijma, Haakma, vd Ploeg, Bremer, Loonstra
Annemieke Vriese Familie Wiersma
George Kempenaar Families Kempenaar, Kingma, Van der Schaaf, Visser, Wijnberg, Joustra, Loonstra en De Jong
Jaap-Sip Faber Familie Faber
Detje vd Laan Families Bosma, Elzenga, Elsinga, Elzinga
Pieter Kloosterman Families Kloosterman, Van Kammen, Veenstra
Wybo Palstra Families De Bruin (Salomon Levi), Jilderda
Lucas van Heeren Familie Hijlke Oenses De Vries (Anjum)
Metha Hoeksema Families Postmus, Westra en Buwalda
Gary Verver Familie De Boer (Kollum, Oudwoude)
Meindert Frouws Families Banga, Bosch, Bruinsveld, Hania, Haringhoek, Hettema, Krab, Reneman, Schregardus, Terpstra
Petra Timmenga Families Tibma, Hansma
Ruben Woudsma Familie Woudsma
Gerrit Zweers Families Prins, De Vries, S(Z)einstra, Visser (Wierum, Ternaard)
Jan Kuitert Familie Kuitert
Frans Dijkstra Families Dijkstra, Veerman
Ico Smit Familie Spriensma
Gina Damsma Familie Damsma
Kees de Boer Familie De Boer (Lioessens)
Henk Raap Familie Raap
Ynke Houkes Families (o.a.) Bouma, Braaksma, Monsma, Viersen, Visser, Wouda
André Metz Families Metz, De Jong (Ameland)
Danny vd Schaaff Familie Van der Schaaff (Dokkum)
Wijtske Jousma Familie Jousma
Fred Boer Familie Lieuwma
Henk Wijbenga Families Wijbenga, Walstra en Wijnsma
Sietze Elsinga Families Elsinga, Elzinga
Bouke Meindersma Familie Meindersma
Auke Jans/ Jansma Familie Jansma
Kees Braaksma Families Braaksma, Van der Galiën
Nienke Zwart Families Zwart, De Jong, Haitsma, Jousma
Edgar Stapelveld Familie Thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg
Marten Kramer Families Kramer, Cuperus
Jaap Groen Familie Koolstra/ Cooistra
Halma Families Halma, Dijkstra en unieke aantekeningen Sake Reitzes Dijkstra van 1791-1848 (op te vragen via redactie)
Rob de Bruijn Families Kingma
Jan Klaver Familie Klaver
Wilco Boek Familie Ondersma
P. de Vries Familie De Vries
Rudy Schoonveld Families Antonides, Hekke, Van Santen
Henk Remiens Families Buwalda, Schaap
Alexander de Groot Families Leegstra, Vaatstra, Postma, De Boer, Westra
Hans Zijlstra Familie Zijlstra
Wim Sels Familie Veenstra
Hugo van der Kooij Families Van der Kooij
Jouke Families Holwerda
Sytske Barkhuis Families Draaysma, Vlint, Rosema, Beitstra, Postma, Ruwersma, Pol, Poelstra, Boersma, Buwalda, Braaksma, Merkus, Stulpstra, Kloosterveen, Broersma, Schaafsma, Van der Steeg, van der Veer, Wijma
Koen Fijma Familie Feyma, (Ternaard, Ferwerd
Klaas Jelle Bekkema Familie Holwerda, afstamming Hein Botes en families uit Noordoost Friesland
Roel Loonstra Families Loonstra en Westerlaan
Co Pomstra Familie Pom(p)stra
B. Beimers Familie Buimer
Taeke van der Leij Familie Van der Leij
Jelle Kooistra Families Van der Meulen, Hoekstra, Kooistra
Willem Poerink Familie Huber
Sietske en Peter Familie Vormsma/Formsma
Tymen Wierstra Families Wierstra, Pijpstra, Van der Horn
Jetze Luhoff Familie Luhoff, Luehof
Klaas de Winkel Families Bock
Henk van Dijke Familie Van Dijke
Eddy van der Wal Familie Van der Wal (Ferwerd)
Onno Elgersma Familie Elgersma
Frans Jordan Familie Van der Veen
Martinus Jongsma Families uit Achtkarspelen e.o.
Sake Wagenaar Families Wagenaar, De Haan, Luimstra
Hans Schripsema Families uit Westerkwartier/Kollumerland met o.a. Eeuwe Ennes
Lukas Cazemier Familie Cazemier (Westerkwartier)
Gerrit Veldman Familie Wagenaar
Roel Teeninga Familie Teeninga
Dick van Santbrink Familie Folkert Wijbes (de Vries e.a.)
Fred Reenders Familie Reenders
Linda Jansma Families Jansma, Vonk
Jakob Wierd Rinsma Families Rinsma, Bijma, Kooistra, van Kammen (Achtkarspelen)
Mattie Bruining Families Bruining, Hoeksma, Loonstra, Saterdag, Bijlsma, Arkema, Veenstra
Miranda, Fabiola Holtewes Familie Holtewes
Jannes Veenstra Familie Meinema
Taede van der Weit Families Van der Weit, Vellema
Dirk Piet Feitsma Familie Feitsma, Kollumerland</