Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de schijnwerpers
 2. Tinco Lycklama Foundation brengt Friese jonkheer terug naar Cannes
 3. Allekolonisten.nl prachtige site voor onderzoek Koloniën van Weldadigheid
 4. Lezing Dockumer Bierbrouwerijen door Warner Banga
 5. Hondenkarren in Noordoost-Friesland
 6. Friezen in Archief van Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam
 7. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 8. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 9. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 10. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 11. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 12. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 13. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 14. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 15. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 16. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 17. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 18. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 19. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 20. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 21. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 22. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 23. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 24. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 25. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 26. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 27. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 28. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 29. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 30. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 31. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 32. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 33. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 34. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 35. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 36. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 37. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 38. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 39. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 40. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 41. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 42. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 43. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 44. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 45. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 46. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 47. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 48. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 49. Waddencanon
 50. Waddencanon
 51. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 52. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 53. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 54. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 55. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 56. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 57. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 58. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 59. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 60. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 61. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 62. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 63. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 64. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 65. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 66. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 67. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 68. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 69. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 70. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 71. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 72. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 73. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 74. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 75. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 76. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 77. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 78. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 79. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 80. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 81. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 82. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 83. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 84. Sarcofagen in Friesland
 85. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 86. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 87. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 88. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 89. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 90. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 91. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 92. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 93. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 94. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 95. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 96. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 97. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 98. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 99. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 100. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 101. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 102. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 103. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 104. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 105. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 106. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 107. Stemmen op 3D project Dokkum
 108. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 109. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 110. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 111. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 112. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 113. Vernieuwde website Fryske Akademy
 114. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 115. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 116. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 117. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 118. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 119. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 120. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 121. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 122. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 123. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 124. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 125. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 126. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 127. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 128. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 129. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 130. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 131. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 132. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 133. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 134. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 135. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 136. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 137. Van snik naar smak
 138. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 139. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 140. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 141. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 142. Frysk nu bijna in Google Translate
 143. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 144. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 145. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 146. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 147. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 148. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 149. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 150. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 151. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 152. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 153. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 154. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 155. Bonifatiusjaar 2016
 156. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 157. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 158. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 159. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 160. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 161. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 162. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 163. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 164. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 165. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 166. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 167. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 168. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 169. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 170. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 171. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 172. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 173. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 174. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 175. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 176. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 177. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 178. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 179. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 180. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 181. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 182. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 183. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 184. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 185. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 186. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 187. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 188. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 189. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 190. Boerenbloed zet aan tot denken
 191. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 192. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 193. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 194. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 195. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 196. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 197. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 198. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 199. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 200. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 201. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 202. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 203. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 204. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 205. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 206. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 207. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 208. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 209. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 210. Dokkum, bolwerk van het noorden
 211. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 212. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 213. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 214. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 215. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 216. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 217. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 218. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 219. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 220. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 221. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 222. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 223. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 224. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 225. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 226. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 227. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 228. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 229. Kennis delen waar het kan
 230. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 231. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 232. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 233. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 234. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 235. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 236. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 237. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 238. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 239. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 240. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 241. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 242. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 243. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 244. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 245. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 246. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 247. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 248. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 249. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 250. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 251. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 252. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 253. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 254. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 255. It Beaken van de Fryske Akademy
 256. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 257. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 258. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 259. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 260. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 261. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 262. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 263. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 264. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 265. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 266. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 267. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 268. De Franse kazerne te Anjum
 269. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 270. Friese dame Baard in Indiaas museum
 271. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 272. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 273. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 274. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 275. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 276. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 277. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 278. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 279. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 280. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 281. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 282. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 283. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 284. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 285. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 286. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 287. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 288. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 289. Boek over Nes laat het verleden herleven
 290. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 291. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 292. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 293. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 294. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 295. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 296. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 297. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 298. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 299. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 300. Zomereinde in Bears
 301. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 302. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 303. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 304. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 305. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 306. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 307. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 308. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 309. Fulda vol van Bonifatius
 310. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 311. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 312. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 313. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 314. Voornamen in Noordoost Friesland
 315. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 316. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 317. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 318. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 319. 11en30 en geneagrammen
 320. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 321. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 322. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 323. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 324. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 325. Mummies en aardappels uit Friesland
 326. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 327. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 328. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 329. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 330. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 331. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 332. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 333. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 334. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 335. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 336. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 337. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 338. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 339. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 340. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 341. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 342. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 343. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 344. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 345. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 346. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 347. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 348. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 349. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 350. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 351. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 352. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 353. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 354. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 355. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 356. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 357. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 358. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 359. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 360. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 361. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 362. 11en30 met themanummer Rampen
 363. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 364. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 365. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 366. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 367. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 368. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 369. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 370. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 371. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 372. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 373. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 374. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 375. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 376. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 377. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 378. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 379. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 380. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 381. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 382. Heraldische databank CBG online
 383. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 384. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 385. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 386. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 387. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 388. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 389. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 390. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 391. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 392. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 393. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 394. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 395. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 396. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 397. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 398. Beneficiaal digitaal!
 399. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 400. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 401. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 402. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 403. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 404. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 405. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 406. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 407. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 408. Foudgumse school in opmars
 409. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 410. Boekhouding VOC nader ontsloten
 411. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 412. Sneuper 111 met focus op Ameland
 413. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 414. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 415. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 416. Historische topografie en cartografie in Friesland
 417. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 418. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 419. Friese familiedag
 420. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 421. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 422. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 423. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 424. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 425. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 426. Het beroep Rustmeester
 427. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 428. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 429. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 430. 11en30 juli 2013
 431. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 432. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 433. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 434. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 435. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 436. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 437. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 438. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 439. Familie van tien of meer generaties terug
 440. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 441. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 442. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 443. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 444. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 445. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 446. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 447. Vele Handen of een enkele hand
 448. De oudste kaart van Dokkum?
 449. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 450. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 451. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 452. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 453. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 454. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 455. ANBI-status. En dan?
 456. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 457. 11en30 april 2013
 458. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 459. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 460. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 461. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 462. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 463. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 464. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 465. Napoleons douane bureau te Dockum
 466. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 467. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 468. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 469. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 470. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 471. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 472. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 473. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 474. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 475. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 476. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 477. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 478. Samen staan we sterk, zeker op zee
 479. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 480. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 481. Historia Doccumensis boort in het verleden
 482. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 483. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 484. 11en30 over Mobiele Friezen
 485. Sneupen in de kerstvakantie
 486. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 487. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 488. Blad Genealogie van CBG december 2012
 489. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 490. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 491. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 492. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 493. Waterschapsarchieven en Tresoar
 494. Fryslan special over Friese Zeevaart
 495. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 496. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 497. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 498. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 499. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 500. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 501. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 502. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 503. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 504. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 505. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 506. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 507. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 508. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 509. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 510. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 511. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 512. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 513. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 514. Suggesties voor de Fryske Akademy
 515. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 516. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 517. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 518. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 519. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 520. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 521. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 522. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 523. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 524. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 525. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 526. Kan Google het Frysk redden?
 527. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 528. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 529. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 530. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 531. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 532. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 533. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 534. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 535. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 536. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 537. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 538. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 539. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 540. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 541. De paus en de Dokkumer kloostermop
 542. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 543. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 544. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 545. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 546. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 547. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 548. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 549. De familie Lodeizen te Dokkum
 550. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 551. Heeft u nog diskettes?
 552. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 553. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 554. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 555. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 556. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 557. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 558. Friezen in de online Militieregisters
 559. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 560. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 561. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 562. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 563. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 564. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 565. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 566. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 567. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 568. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 569. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 570. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 571. Biografie van Iman Falck
 572. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 573. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 574. Scans DTB Ee en Engwierum online
 575. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 576. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 577. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 578. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 579. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 580. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 581. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 582. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 583. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 584. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 585. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 586. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 587. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 588. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 589. Werelate en Noordoost-Friesland online
 590. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 591. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 592. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 593. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 594. Op naar de 500 leden
 595. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 596. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 597. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 598. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 599. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 600. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 601. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 602. Scheepsmodellen in Friese kerken
 603. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 604. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 605. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 606. De galg van Ezumazijl
 607. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 608. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 609. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 610. Vele handen maken licht archiefwerk
 611. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 612. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 613. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 614. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 615. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 616. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 617. Saapke Goslings en de merklap
 618. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 619. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 620. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 621. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 622. Schatzoeken in museumcollecties
 623. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 624. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 625. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 626. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 627. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 628. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 629. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 630. Dokkum digitaal
 631. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 632. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 633. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 634. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 635. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 636. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 637. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 638. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 639. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 640. VOC-database bron voor vele verhalen
 641. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 642. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 643. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 644. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 645. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 646. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 647. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 648. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 649. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 650. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 651. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 652. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 653. Zoeken in Google boeken
 654. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 655. Met de bus op de sneup door Friesland
 656. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 657. Zeepaard in Moddergat
 658. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 659. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 660. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 661. Boek historisch reddingstation Moddergat
 662. iPad app Markant Friesland musea live
 663. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 664. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 665. Geboren in 1811 in Friesland
 666. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 667. Dwaande in Noordoost Friesland
 668. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 669. Muntschatten in collectie Fries Museum
 670. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 671. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 672. Maritieme historici actief bijeen
 673. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 674. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 675. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 676. Oude kaart Noordoost Friesland
 677. Rijdende en varende historie in Dokkum
 678. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 679. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 680. Amelander historie aan zee
 681. Sonttolproject naar volgende fase
 682. Collectie Fries Museum in online database
 683. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 684. Amelander historie online
 685. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 686. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 687. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 688. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 689. Baron Van Sytzama
 690. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 691. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 692. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 693. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 694. Meine Tosk
 695. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 696. URL verkorten met Lyt.sr
 697. Meer historie op de proppen
 698. Walvisstrandingen toen en nu
 699. Film De schaduw van Bonifatius
 700. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 701. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 702. Proppen oud papier als historische bron
 703. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 704. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 705. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 706. Buurtschap De Oere te Moddergat
 707. Fiskershuske en VPRO
 708. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 709. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online