Blog Archieven - Historische Vereniging Noordoost-Friesland

 1. Bierbrouwen in Dokkum: 30-jarig jubileumnummer De Sneuper
 2. Waardering voor sneupers van de lokale historie
 3. Historisch Dokkum digitaal in kaart gebracht
 4. Museum De Sûkerei in het het teken van Alde Maaie
 5. Nieuw boek: Het landschap van de Friese klei 800-1800
 6. Fryslân Uitgebeeld nieuwe site voor Friese cartografie en cultuurhistorie
 7. Gedenkboeken Dokkumer scholen digitaal
 8. Verontwaardigde visser bij de Ezumazijl
 9. Verslag ledendag te Dokkum op 15 april 2017
 10. Vroeg-middeleeuwse Friezen op de Grote Walvisweg
 11. Voorjaarsledendag op zaterdag 15 april in De Posthoorn te Dokkum
 12. Historisch tijdschrift Fryslân met Dokkumer Jaco, Willem Bartel vd Kooi en Schaaf
 13. Friesland promotie aan de Cote d’Azur deze zomer
 14. Schoorsteenstukje uit Ee onderwerp van onderzoek profielwerkstuk
 15. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 16. Bijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis op zaterdag 8 april
 17. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 18. Oude kaart Dokkum uit 1565 geprojecteerd op Google Maps
 19. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 20. De Sneuper 125, maart 2017, met Princesse Albertina, vluchtelingen en scheepstimmerman
 21. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 22. Digitale bevalling dagboek Dokkumer vroedvrouw Schrader
 23. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 24. Onderzoek naar bijzondere interieurs in de gemeente Dongeradeel
 25. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 26. Piet de Haan en Streekarchief Noordoost Fryslân delen historische huizeninformatie met Fryske Akademy
 27. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 28. Wat doet Redbot nu eigenlijk met digitalisering Friese collecties?
 29. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 30. Historisch Tijdschrift Fryslân met landverhuizer, 1666 en visworst
 31. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 32. Winterjûnenocht-lezing in Hiaure door architect Nynke-Rixt Jukema
 33. Waddencanon
 34. Waddencanon
 35. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 36. Lezing Beurtschippers & Bodediensten Dockum & Omstreken
 37. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 38. Sonttolregisters 1600-1634 getranscribeerd
 39. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 40. Scans Stadsarchief Amsterdam gratis beschikbaar
 41. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 42. Viglius Aytta en het Lam Gods te Gent
 43. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 44. Streekhistorische roman over Abel Tasman
 45. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 46. Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’
 47. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 48. De Vrije Fries deel 96 met Mata Hari, Alma Tadema en huisnummering
 49. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 50. De Sneuper 124, december 2016, met Hessel van Meckema, vluchtelingen en Aylva-zilver
 51. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 52. Naamregister Bouwstijlen in Dokkum nu online
 53. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 54. Lezingen in Groningen en Leeuwarden over genealogie en Het Bildt
 55. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 56. Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis: 1666, de ramp van Vlieland en Terschelling
 57. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 58. Sieperda Symposium over Fries bedrijfsleven op 16 december
 59. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 60. Historisch tijdschrift Fryslân met Gysbert, Tjerk en PEB
 61. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 62. Knielende beelden Van Aylva terug naar NH kerk Holwerd
 63. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 64. Tresoar zoekt hulp bij beschrijving 25.000 monumentenfoto’s
 65. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 66. Gebedenboek uit 1540 van nonnen Van Burmania geveild
 67. Nieuwe naam voor gemeentes in Noordoost-Friesland
 68. Sarcofagen in Friesland
 69. Weer een stukje historisch Friesland in België ontdekt
 70. Nieuwe website Ottema-Kingma Stichting met meer mogelijkheden
 71. Poterbewaarplaatsen in Fryslân: verrassend boek over broeihokken
 72. Presentatie boek De bewoners van Paesens-Moddergat
 73. Pieter Doekes van Bil, opperstuurman van Dirk Hartog in 1616
 74. Lezing Piet de Haan met virtuele rondvaart door Dokkumer Binnendiept
 75. Oproer, staatsgreep en revolutie: “Wij zijn gewezene vrije Friezen”
 76. Grote opkomst lezing Willem Wilstra tijdens ledendag in Oostmahorn
 77. Interieur 19e eeuwse binnenvaartschepen wetenschappelijk onderzocht
 78. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 79. Maritieme lezingen voor sneupers in Moddergat
 80. Beeldenstorm in Historisch Tijdschrift Fryslan
 81. Nieuw boek Wil Schackmann: De Kinderkolonie
 82. Presentatie ‘Gestrand, Gered, Geborgen’
 83. De Sneuper 123, september 2016, met VOC-opperhoofd Nicolaas Tadema, broeihokken en poldermolens
 84. Dokkumer torenuurwerk van rond 1600 teruggevonden
 85. Friesland presenteert nieuwe generatie encyclopedie
 86. Dokkumer Open Monumentendag in het teken van de symboliek van de windwijzers
 87. Stichting voor Tinco Lycklama a Nijeholt breidt activiteiten uit
 88. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland te Oostmahorn
 89. Boek over geschiedenis Waag van Dokkum: Dokkumer wetenswaagdigheden
 90. Dokkum in kadastraal perspectief is nu gratis te downloaden
 91. Stemmen op 3D project Dokkum
 92. Lezing Antonia Veldhuis over Beter en sneller zoeken naar uw voorouders
 93. Notarieel Archief Rotterdam ook interessant voor Noordoost Friesland
 94. Hondsbrutale Aefje uit Dokkum in Amsterdam vervolgd
 95. Prize papers met zeemannen uit Noordoost Friesland
 96. Monsterrollen van schepen onder commando van Dokkumer Hinxt
 97. Vernieuwde website Fryske Akademy
 98. Groat Amelander Woa’deboek komt uit. Teken in!
 99. Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritieme Skiednis 8 oktober in Paesens-Moddergat
 100. Database met neergestorte vliegtuigen 1939-1945
 101. Nieuwe Notariële archieven en oude boeken Noordoost Friesland online
 102. Pytter Geerts Zijlstra kon de kolere krijgen
 103. De Sneuper 122, juni 2016, met vondsten, kerkramen en dominees
 104. Sneuper Wibo Boswijk ontdekte schilderij van Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries
 105. Boek van oud-minister Pieter Winsemius over een verleidelijke Friese prinses
 106. Nieuw boek Bauke van der Pol: Holland aan de Ganges
 107. Drukbezochte kraam tijdens Famillement Utrecht
 108. Alice Springs on Whiskey Tour in Dokkum
 109. Baanbrekend boerderijenonderzoek in Historisch Tijdschrift Fryslan
 110. Netwerk regionale geschiedenis Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start
 111. Historische Vereniging Noordoost Friesland deelnemer Famillement te Utrecht
 112. Crowdfunding restauratie langste Dokkumer schilderij van start
 113. Postma presenteert biografie van vlaskenner Broersma uit Ee
 114. Ledendag Westergeest in teken van 3D, De Ikkers en middeleeuwse grafplaten
 115. Komt allen tezamen: Ledendag in Westergeest met lezing Oebele Vries
 116. De gouden medaille van Sijbrandus Fockema
 117. The Tinco Project in volle vaart vooruit
 118. Enno Doedes Star en de Gouden Leeuwen
 119. Vier nieuwe indexen: Floreenkohieren, Weesboeken, Grondpachten en Stedepachten
 120. De Sneuper 121, maart 2016, met gouden ringen, dwarswegen en drama
 121. Van snik naar smak
 122. Onderzoek uitgeverij Doederus Kamminga te Dokkum
 123. Oproep om sportpoëzie in te sturen
 124. Unieke bewaard gebleven 17e eeuwse kleding van Friese stadhouders in Rijksmuseum
 125. De Italiaanse voorvader van mij en Jochem Myjer
 126. Frysk nu bijna in Google Translate
 127. Meer dan 300.000 opnamen uit de Nedergerechten Friesland online
 128. Dokkumer kentekenbewijzen en foto’s oude auto’s bij Tresoar
 129. Friese avonturier legde basis voor museum aan Cote d’Azur
 130. Voorouders Lourens Alma Tadema kwamen uit Hallum/Holwerd
 131. Historisch Tijdschrift Fryslân en de mythe van Auke Wybesz
 132. Nieuw boek: Dokkumer Muziekminnaars in het dramatische jaar 1787
 133. Sonttolregisters online uitgebreid tot voor 1634
 134. Vernieuwde website Fries Genootschap met digitale artikelen De Vrije Fries en Fryslân
 135. Schepen van de Friese Admiraliteit in zeeslagen
 136. Boek over Jaap Broersma uit Ee: Liefde tussen Kollum en Perak
 137. Genealogische puzzel: Vragen rond de letterlap van Wytske Popes uit 1751
 138. Nederlandse teksten uit 17e eeuw in New Yorkse archieven
 139. Bonifatiusjaar 2016
 140. 11en30 NGV Friesland januari 2016 themanummer Ommerschans en Veenhuizen
 141. Criminele Sententies Hof van Friesland 1516-1800
 142. De Sneuper 120, december 2015, met Dokkumer carillon, beiaardiers, stereofoto’s en Holwerders
 143. De Vrije Fries deel 95 met welkomstredes, beeldhouwer Hempel en Friese identiteit
 144. Symposium Het Maritieme verleden van de Friese Zuidwesthoek
 145. Gen magazine CBG met Groninger covermodel
 146. Een bibliotheek van verloren boeken: lunchlezing Dr. Arjen Dijkstra
 147. Friezen in de Slag bij Waterloo 1815
 148. De kunstzinnige familie Folkema te Dokkum
 149. Portretfoto’s bevolking Westdongeradeel
 150. En de sneuper…hij digitaliseerde voort
 151. Historisch Tijdschrift Fryslan met poartepleats Sjuxma en oorsprong Friese paard
 152. Tentoonstelling over Kollumer Oproer in Museum Dokkum
 153. Sneupers in de schijnwerper in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
 154. Silhouetportretten van Sybrandus Fockema en echtgenote Johanna Jacoba Bekius
 155. Friese heiligen Siardus en Frederik vereerd in Vlaanderen
 156. Vissen rond de terpen in Noordoost Friesland in 1717/1718
 157. Pax Groningana, de kroniek van Sicke Benninghe en de Dokkumer verbonden
 158. De reis in 1709 van twee Duitse broers door Dokkum, Leeuwarden en Franeker
 159. Nieuw uit Dokkum : Bonifatius Bier !
 160. Archief digitale versies Detectoramateur magazine 1992-2008 online
 161. Uitnodiging lezing door Siebe van Seijen: Bouwstijlen in Dokkum
 162. Friese slachtoffers WO1 en Canter Visscher in Historisch Tijdschrift Fryslan
 163. Genealogische bron met aangevers in dorpen Nes, Paesens en Moddergat
 164. Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging Noordoost Friesland op Ameland
 165. Eritia de Blocq en haar Chinese kan met gouden deksel
 166. ‘Windscheppen op Ameland’ door Warner Banga en Douwe de Boer
 167. 11en30 NGV Friesland oktober 2015 met Dokkumer Clement
 168. Dokkumer opperkoopman bij de VOC Bocatius Pontanus
 169. Wadden op de kaart symposium door Tresoar en Waddenacademie
 170. Prachtige portretten van bevolking Moddergat
 171. De Sneuper 119, september 2015, met Dokkumer zeeheld, Friese love story en vogeltjesknopen
 172. Presentatie nieuwe website AlleFriezen 3.0
 173. Het Friese equivalent van de Rembrandts van 160 miljoen
 174. Boerenbloed zet aan tot denken
 175. Intekenactie Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo
 176. Obe Postma Selskip nodigt uit voor presentatie boek It deistich bestean by âlds
 177. Lezing Wil Schackmann over Bedelaarskolonie Ommerschans, zaterdag 19 september 2015
 178. Van Lennep en Van Hogendorp in 1823 reizend door Friesland via Dokkum en Kollum
 179. Kroniek van Dokkum t/m het jaar 1711 door Gerrit Hesman digitaal
 180. Monument voor 8 slachtoffers zeemijnexplosie nabij Paesens onthuld
 181. Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld
 182. Koorkap gerelateerd aan Bonifatius in museum Catharijneconvent
 183. Origineel notitieboek Dokkumer vroedvrouw Schrader gedigitaliseerd
 184. Voer voor Friese numismaten en penningendeskundigen
 185. Admiraliteitslezingen in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 186. Open Monumentendag 2015 in Dokkum: Thema “Kunst & Ambacht“
 187. Fragmentengebouw Rijksmuseum bevat traptoren Franeker Ockingastins
 188. De historie beleven: Slag bij Noordhorn 29 en 30 augustus 2015
 189. Deense kunstschilder Martinus Rorbye tekende Friese poorten in 1834
 190. 14e Friese Genealogische Contactdag, 17 oktober 2015
 191. Fryske Google Translate week van 21-26 september 2015
 192. Publicatie en middag over professor Tony Feitsma in Brantgum
 193. Historisch Tijdschrift Fryslan met focus op einde Franse tijd, 1813-1815
 194. Dokkum, bolwerk van het noorden
 195. Friese mummies en reconstructie hoofd uit boomkistgraf
 196. Najaarsbijeenkomst zaterdag 24 oktober 2015 op Ameland
 197. Schilderij met zicht op Dokkum of Oostmahorn?
 198. Zaterdag 17 oktober 2015: 14de Friese Genealogische Contactdag
 199. Fries erfgoed website RedBot.frl online
 200. Namenindex en Intekenvoordeel boek Windscheppen op Ameland
 201. Cornelis Witteveen en de zeilvaart langs de westkust van Europa
 202. De Sneuper 118, juni 2015, met trekschuit, Spitkeet en schilderijen
 203. Onderzoek in gescande archieven VOC in Indonesië
 204. Zoekakten.nl mooie bron voor familieonderzoekers
 205. Gen.magazine CBG binnenkort (ook) digitaal beschikbaar
 206. 1250 jaar Westergeest uitgebreid gevierd
 207. Historisch Tijdschrift Fryslan met special over Maria Louise van Hessen-Kassel
 208. Nieuw boek Reinder Postma: Ter Lune, Van burcht tot boerderij
 209. Fries wapenglas met halve adelaar, lelies, boom en vogels
 210. Friese glas-in-loodramen in Vlaanderen
 211. Boek over Waalse Furie 1572 in Dokkum, door Ihno Dragt
 212. Lezing Processiepark en Bonifatiuskapel: een icoon, woensdag 20 mei
 213. Kennis delen waar het kan
 214. Genealogie Buwalda: Van Tjerkwerd tot Pella 1500-2015
 215. Kuifstuk kerk Metslawier curieus
 216. Nieuw boek over molens: Windscheppen op Ameland
 217. Verslag ledendag te Hantum en Hantumhuizen op 25 april 2015
 218. Haije kwam als symposiumbezoeker en ging weg als ridder
 219. Vrouwenbrievenboek ‘Laet doch niemant dese brief leesen’
 220. Oproep: Wie heeft 78 toeren platenspeler met USB-aansluiting voor digitaliseren?
 221. 11en30 NGV Friesland april 2015 met Schiermonnikoog gemeentewapen
 222. Dokkumer kaart uit 1550 bewijst nut bij archeologische opgraving middeleeuwse binnenhaven
 223. De Slag bij Noordhorn in 1581: Nederlands militaire historie belicht
 224. Brander-kapitein Adriaen Jansz, alias Gloeiende Oven
 225. De Sneuper 117, maart 2015, met Franse Friezen, sigaren en een geleend paspoort
 226. Historisch Tijdschrift Fryslan, maart 2015 met Friese filmgeschiedenis
 227. Zilveren huwelijkslepel van Kollumer uurwerkmaker Oeds Molles en Stijntje Gosses
 228. Brief aan Johan Willem Friso door Dokkumer Julius Schelto van Aitzema in 1709
 229. Oudste huis van Moddergat gerestaureerd
 230. Dokkumers in Notarieel Archief Amsterdam
 231. Symposium: Marijke Meu, prinses in Fryslân
 232. Lezing over Maria Louise van Hessen-Kassel door Bearn Bilker op zaterdag 14 maart
 233. Gen. magazine CBG met adellijke familieportretten en dossier Nederland en de West
 234. Veroordeelde Dokkumers in de confessieboeken van Amsterdam (tot 1732)
 235. Nog een portretschilderij van Hans Willem van Aylva?
 236. Reconstructie gezicht van vrouw uit boomkistgraf Hogebeintum
 237. Geschiedenis van de familie Halbesma uit De Falom
 238. Historische Wandelroutes Jirnsum mooi voorbeeld levend erfgoed
 239. It Beaken van de Fryske Akademy
 240. Lijkstatie van Maria Louise van Hessen Kassel te Leeuwarden in 1765
 241. Friezen trouwden in het kerkje van Sloterdijk
 242. Lezing Jacob Benckes en zijn wereld
 243. Wilco Holdinga bestelde een deur in 1646
 244. Dokkumers in Helsingør, circa 1550-1600
 245. Historisch Tijdschrift Fryslân januari 2015 met Dr. Straat, Edele Kinderen en Terpenpaard
 246. Expositie Museum Admiraliteitshuis: Dood in Dokkum, graven in de Bonifatiusterp
 247. Symposium: Maritieme Geschiedenis van Harlingen
 248. Tentoonstelling Pjutten en Beukers in Franeker een lust voor het oog
 249. Criminele Sententies Hof van Friesland 1649-1699
 250. Roddelboeken: Quaclappen 1527-1620 prachtige bron voor Friese streekhistorie en genealogie
 251. Fries kaartenkabinet online met kaarten 15e tm 20e eeuw
 252. De Franse kazerne te Anjum
 253. Porselein met wapen De Wendt in Rijksmuseum
 254. Friese dame Baard in Indiaas museum
 255. Liefdesbrieven uit Feitsma-archief over Eerste Wereldoorlog
 256. 11en30 NGV Friesland met themanummer Criminele Voorouders
 257. Monumentenroute langs 24 historische panden in Kollum
 258. Vrije Fries 2014, nummer 94, met Wybrand de Geest, Abraham Ferwerda, Wopke Eekhoff en Heringastate
 259. Gen.magazine CBG december 2014 met focus op België
 260. De Sneuper 116, december 2014, met Foudgum, schilderijen en mobilisatie 1914
 261. Jan Jellema over vroege genealogie en geologie van Friesland, bij NGV
 262. Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
 263. Nieuw boek Warner Banga over geschiedenis van molen Windlust te Burum
 264. Historisch Tijdschrift Fryslan met Friese walvisvaart, prentkunst en zilversmeden
 265. Foeke Sjoerds populair bij zilveren lepel-vervalsers
 266. Genealogysk jierboek 2014 met voorouders Jacob Benckes
 267. Lezing Erik Betten over Dokkumer Ee, zondag 23 november
 268. Tienminutenpraatjes NGV Friesland op zaterdag 15 november
 269. Amsterdamse School heeft roots in Dokkum
 270. Nieuwe boeken over het Nederlandse hofje
 271. Adrianus Bergsma en de Koning van Groningen
 272. Inhoudsopgaven Genealogyske Jierboeken van de Fryske Akademy
 273. Boek over Nes laat het verleden herleven
 274. Facsimile-editie van de Schotanus-Atlas uit 1718
 275. Moord en een vreemde Aylva in Jorwerd
 276. 11en30: Vlieland, Herman Brood en Friese vluchtelingen
 277. Nieuw: De Bosatlas van het cultureel erfgoed
 278. Boek ‘De oorlog een gezicht gegeven’ in Dokkum gepresenteerd
 279. Famillement, het landelijke genealogie-evenement in Leiden
 280. Afwisselende ledendag in Buitenpost
 281. De Sneuper 115 met Vribon, Hugenholtz en Friese relieken uit 13e eeuw
 282. Aan tafel met Historisch Tijdschrift Fryslan
 283. Vondst oude grafzerk Dokkumse in kerk Schalsum
 284. Zomereinde in Bears
 285. Nieuw boek Nes en haar bewoners
 286. Historicus Arjen Dijkstra nieuw lid Fryske Akademy
 287. Kanonnen Van Bouricius in kasteel Hackfort te Vorden
 288. Foppe van Aitzema als Herr zu Lipperode, Silly und Ailssheim in adelstand verheven
 289. Open Monumentendag in Dokkum over Verkeer & Vervoer, 13 september 2014
 290. Groepsportretten en de Maaltijd te Dokkum
 291. Opera Keapmanskeunsten in Openluchttheater Burgum-De Pleats
 292. Nieuw boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog van Reinder Postma
 293. Fulda vol van Bonifatius
 294. Frans van Donia tekende namens Friesland de Vrede van Münster in 1648
 295. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 296. Friese taal in ontwikkeling voor Google Translate
 297. Historisch tijdschrift Fryslan met Frans van Aylva
 298. Voornamen in Noordoost Friesland
 299. Fries zilver met alliantiewapen Idema, Leeuwarden, ca 1700
 300. De boeiende muntgeschiedenis van Dokkum en Klaarkamp
 301. Marten Jans Schaaf uit Dokkum, zeeheld van Drenthe in Tachtigjarige Oorlog
 302. Bernardus Accama nummerde zijn schilderijen. Wie heeft hoogste nummer?
 303. 11en30 en geneagrammen
 304. De Friese schilder Wessel Pieters Ruwersma
 305. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 306. De Sneuper 114 met drinkdobben, Opskuor en familieschilderij
 307. Index op de floreenkohieren van Oostdongeradeel.
 308. Audrey Hepburn, dochter van barones Van Heemstra, op cover Gen.magazine
 309. Mummies en aardappels uit Friesland
 310. Friese schippers en de Deense ossenhandel
 311. Zomer-expositie 2014 Oudheidkamer Kollum: Esonstad: Mythe of werkelijkheid?
 312. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 313. Expositie Windmotoren in Fries Landbouwmuseum Earnewâld
 314. Wat is mijn link met familie Schenck van Toutenburg?
 315. Voorbereidingen nieuw boek over Dokkum in oorlog
 316. Boeiende uitstalling en lezing over rouwgebruiken
 317. Vlaskamp boek op basis archief boomkwekersfamilie Bosgra
 318. Bijna 1000 jaar oude munt geschonken aan Admiraliteitshuis in Dokkum
 319. Niawier enthousiast over ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 320. Klooster Klaarkamp, middeleeuws klooster in Noordoost Friesland
 321. Wonderen van Niawier op ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland
 322. 11en30 april 2014 NGV Friesland met Ameland cover
 323. Historisch Tijdschrift Fryslan over Fries toneel
 324. Zeemijn monument in Peazens stap dichterbij
 325. De Sneuper 113 met Ohne, zeemijn en pater Mets
 326. De familiebijbel van Geeske Harmens uit Burum
 327. Gen.magazine nieuw tijdschrift CBG
 328. Johannes Veltdriel, burgemeester van Dokkum in 1630 voor Staten Generaal naar Rusland
 329. Gens Nostra: een nieuwe poging in 2014
 330. 25 Frisse Fryske Ferskes, debuutbundel van Tomke Dragt
 331. De huurders en eigenaren van Noord-Friesland Buitendijks vanaf 1511
 332. Bierpissen en vrouwensmijten in Aldfryske rjocht
 333. Adelborst Beilanus uit Ee in Slag bij Doggersbank op Eensgezindheid
 334. Wiebe Siewerts uit Molkwerum bracht collectie Seba naar de tsaar
 335. Historisch Tijdschrift Fryslan over Eerste Wereldoorlog
 336. De Caeskopers, een Zaanse koopmansfamilie in de Gouden Eeuw
 337. Herdruk boeken: Wierum en haar bewoners en De Hellinga’s
 338. Friese dwerg Wybrand Lolkes internationaal bekend
 339. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 340. Friezen in South-Africa’s Stamouers
 341. Bijzondere Friese en Groningse vondsten
 342. Holwerder kapitein Hoekstra leed in 1871 schipbreuk bij Macao
 343. Maritiem symposium op zoek naar echte schepen
 344. Een familieverhaal van een stoere voorvader
 345. De steen van Meester Chirurgijn Pieter Alma uit Ee
 346. 11en30 met themanummer Rampen
 347. VOC journaal Dokkumer Theodorus Bergsma 1770/1771
 348. Feestelijke Tafels in Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 349. Auke Luitzens Zwitting, Sontvaarder, vergaat met zoons in Oostzee
 350. Presentatie nieuwste nummer magazine Alde Fryske Tsjerken
 351. De laatste “Gens Nostra” van 2013, themanummer Binnenschippers
 352. Dokkumer professoren aan Universiteit van Utrecht
 353. Vrije Fries 2013 met boerenprofessor Ekama, Macht, Geweld en Monniken
 354. Hendrick van Brunsveld, Schout bij Nacht, ook op Facebook
 355. De Sneuper 112 met Dokkumer molens in Album Amicorum Francois Bekius
 356. Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam
 357. SontTol Registers Online: Vrijwilligers Crowdsourcing gevraagd!
 358. Kwartaalblad Genealogie met HISGIS
 359. Help mee boekendiefstal Universiteit Franeker op te lossen!
 360. Bijzondere lezing Obama van Fryslân: Talma
 361. Zonnewijzer Stania State in tuin Amsterdams Museum van Loon
 362. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 363. Huismerken Noordoost-Friesland: komt allen tezamen!
 364. Fronton Admiraliteitshuis Harlingen bij Noordelijk Scheepvaartmuseum
 365. Ramp van Wierum, 120 jaar geleden
 366. Heraldische databank CBG online
 367. Sonttolregisters online nu getranscribeerd tot 1634
 368. Friezen in Averijgrossen Amsterdam
 369. 1813, Waling Dijkstra en Kollumer Oproer in Historisch Tijdschrift FRYSLÂN
 370. Noordelijk Oostergo boekenserie digitaal en meer online
 371. Lezing donderdag 21 november: Winterjûnenocht in Hiaure
 372. Volkstelling 1744 Dokkum nu ook online raadpleegbaar
 373. Archief Rooms-Katholiek Friesland met vele linnenweversfamilies
 374. Historische kaarten met Friesland rond 1600
 375. Oude film Dokkum over kleinschalige industrie
 376. Lezing Meer dan drie eeuwen Latijnse School in Dokkum door Piter van Tuinen
 377. Museum Admiraliteitshuis Dokkum viert dit weekend 50-jarig bestaan
 378. Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650
 379. Noord-Friese spoorlijntjes definitief te boek gesteld
 380. Sontschipper Tjebbe Rinkes in 1780 te Lissabon opgebracht
 381. Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen
 382. Beneficiaal digitaal!
 383. Bloedstollend archiefstuk Tresoar DNA stuk van het jaar?
 384. Boeken blijven, geschiedenis van de gewone man verdwijnt
 385. Op de Praatstoel 2 is er klaar voor!
 386. VOC-schip strandt op Ameland in 1683
 387. Crowdfunding voor Friese kunst en cultuur
 388. Dokkumers en Amelanders overleden in Amsterdams Gasthuis, Pesthuis (1739-1811), Werkhuis en Spinhuis (1783-1812)
 389. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 390. Jaarboek CBG 2013 over Ethiek en methodiek van onderzoek
 391. Friese sjezen en hun eigenaars in Noordoost Friesland rond 1795
 392. Foudgumse school in opmars
 393. Frieslandopdekaart.nl gelanceerd onder grote belangstelling
 394. Boekhouding VOC nader ontsloten
 395. Kwartaalblad Genealogie van CBG met verhaal over Lutine
 396. Sneuper 111 met focus op Ameland
 397. Brief aan Gualter Zeeman boven water
 398. Bewaarnummer Historisch Tijdschrift Fryslan over Gouden Eeuw in Friesland
 399. Burgemeester Van Aitzema voor even terug uit de historie
 400. Historische topografie en cartografie in Friesland
 401. Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700
 402. Gens Nostra met Vlaskamp, nieuwe cover en redactie
 403. Friese familiedag
 404. Folkert Snip uit Dokkum werd hoogleraar anatomie te Amsterdam
 405. Op de Praatstoel 2 met oral history nu te bestellen
 406. Historisch Openluchtspel in Metslawier over Smokkelaars van de Schans
 407. Historisch tijdschrift FRYSLÂN – themanummer Ons Museum
 408. Fries schilder Mancandan in Oostenrijks kasteel
 409. Uitstervende Friese voornamen: De lêste Hikke
 410. Het beroep Rustmeester
 411. De schippersfamilie Veltkamp uit Dokkum
 412. Paleografie met VOC-opvarende Aucke Gerbrants in 1668
 413. Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen
 414. 11en30 juli 2013
 415. Tekst lied Arme Visschers, gezongen in NH kerk Paesens
 416. Sneuper 110 over drie eendenkooien van Oudwoude
 417. De Nederlandsche Leeuw 1883-1932 online raadpleegbaar
 418. Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland
 419. Grondige schilderbeurt voor de Dokkumer trekschuit
 420. De vergeten tuinen van Vlaskamp
 421. ePistolarium ontsluit 20.000 brieven uit Gouden Eeuw
 422. Kwartaalblad Genealogie CBG, juni 2013
 423. Familie van tien of meer generaties terug
 424. Historisch Tijdschrift Fryslan over Friese Meren
 425. Lied Arme Visschers doet geschiedenis herleven
 426. Foto’s van oud Dokkum op Facebook
 427. Arjen Dijkstra gaat Elsevier en Eisinga onderzoeken
 428. Slijk- en landmeting bij Dokkum in 1638
 429. Friese vissersvrouwen hadden de broek aan
 430. Dokkum niet geheel platgebrand bij Waalse Furie 1572
 431. Vele Handen of een enkele hand
 432. De oudste kaart van Dokkum?
 433. Nieuw boek Kwartierstaat van Sape van der Ploeg en Gryt Tamminga
 434. Prachtige ode aan vissers in Paesens-Moddergat
 435. Erelid Reinder Tolsma benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau
 436. Kerkmuseum Jannum een bezoekje waard!
 437. Zwanen op Landgoed Borg Verhildersum te Leens
 438. Vondst bladmuziek 1883 leidt tot nieuw concert in Paesens-Moddergat
 439. ANBI-status. En dan?
 440. Jubileumdag Historische Vereniging Noordoost-Friesland een succes
 441. 11en30 april 2013
 442. Auke Benedictus Visser, Sontvaarder rond 1820
 443. Sneuper 109 met rococo op Het Loo en tsaar Peter
 444. Verslag lezing Molens in Achtkarspelen
 445. Iedereen welkom op Jubileumdag 6 april te Dokkum
 446. Film over Wiskunde in de Gouden Eeuw met Rene Descartes?
 447. Vrije Fries 2012, nummer 92, met kloeke Friese geschiedenissen
 448. AlleFriezen.nl nu met gratis scans BS Dongeradeel
 449. Napoleons douane bureau te Dockum
 450. Schrijfplankje te Dokkum uit tijd Bonifatius
 451. Scheepsmodellen en hun verhalen gezocht
 452. Verlies Amelander schilderij leidt tot vondst Fries zilver
 453. Galjootschippers Bul uit Dokkum rond 1700
 454. Gens Nostra 2013 in nieuw jasje
 455. Tovenarij en duivelbanners in tijdschrift Fryslan
 456. Dokkumer trommel te Leipzig uit omstreeks 1813
 457. Kostbaar boek uit 1561 ontdekt, geschreven in klooster Sion door Teth Bolta
 458. Oude kaart Blaeu 1665 met Noordoost-Friesland
 459. De verrassende koffer van oudtante Mathilde
 460. Het wedervaren van Ids Sippes Tjaarda
 461. Dokkumers voor de WIC in Brazilie
 462. Samen staan we sterk, zeker op zee
 463. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 464. Grietje Post, Moddergat en Man bijt hond
 465. Historia Doccumensis boort in het verleden
 466. Rapport archeologisch onderzoek Klooster Klaarkamp
 467. Reizen door Friesland in vroegere tijden
 468. 11en30 over Mobiele Friezen
 469. Sneupen in de kerstvakantie
 470. Tentoonstelling Streekarchief over Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 471. Familiegeschiedenis op Spitsbergen, Sneuper 108, december 2012
 472. Blad Genealogie van CBG december 2012
 473. Wie was Wybrandt Scheltinga, Fries zeeman in dienst van tsaar Peter de Grote?
 474. Genealogysk Jierboek 2012 verschenen bij Fryske Akademy
 475. Open Dag Tresoar op 12-12-12 met prachtprogramma
 476. Lost at Sea: schitterend boek over Vrouw Maria en St Michel
 477. Waterschapsarchieven en Tresoar
 478. Fryslan special over Friese Zeevaart
 479. Amelander Sontvaarder Fopke Cornelis meer dan 100 keer door de Sont
 480. Redactieleden voor De Sneuper gezocht!
 481. Pekelder Sontvaarders met thuishaven Dokkum
 482. Archeologisch onderzoek grafkisten in Dokkum van start
 483. Boek Foestrum voor burgemeester Bearn Bilker
 484. Brandewijnkom Botma en Roorda in collectie Rijksmuseum
 485. Sonttolregisters online internationaal erkende maritieme bron
 486. Gezichtsherkenning portretten met Picasa
 487. Roots Gerrit Komrij in Noordoost-Friesland
 488. Poesiealbums, vriendenboekjes en iPads in Dokkumer tentoonstelling
 489. Over de liefde van Poppo van Burmania (1603-1676) voor aardbeien
 490. Verslag ledendag Historische Vereniging Noordoost-Friesland oktober 2012
 491. Rondom de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)
 492. Kwaadsprekerij over koopman Eyso de Wendt in gekaapte brieven
 493. Nieuw boek Moddergat, historie van een Fries vissersdorp
 494. Dokkumer bijbel van roggenhuid met zilveren boekbeslag
 495. Engelse hondjes op Friese schoorsteenmantels
 496. Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed
 497. Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen
 498. Suggesties voor de Fryske Akademy
 499. Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots
 500. Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen
 501. Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting
 502. Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
 503. Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen
 504. Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis
 505. Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online
 506. De pannenkoek van Hendrik Jacobs Nagtegaal van Ameland
 507. VOC tabaksdoos van Jan Jans uit Lutjegast
 508. Antonius Brugmans, hoogleraar uit Hantum
 509. Donderkerkje in Museum Martena te Franeker
 510. Kan Google het Frysk redden?
 511. Don Diego Zijlstra in Argentijnse Avonden
 512. Tijdschrift Fryslan over Friese sportcultuur
 513. Hessel de Walle ontdekte middeleeuwse grafstenen
 514. Franse Fries Babois in Ezumazijl
 515. Filmpjes musea Noordoost-Friesland online
 516. 11en30 juli 2012 met interessante namen
 517. Zeventiende eeuwse hypotheekboeken Tietjerksteradeel online
 518. De Vrije Fries 2011 over Universiteit van Franeker
 519. Boek over Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
 520. Vele Friese handen voor Volkstelling 1744?
 521. Sneuper 106, juni 2012, in teken Van Aylva
 522. Maaltijd te Dokkum met prinses Juliana
 523. Poppo van Burmania (1603-1676) boek op komst?
 524. Visbuurt in Heimwee naar Nederland
 525. De paus en de Dokkumer kloostermop
 526. Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online
 527. Erik Spoelstra, hoofdcoach NBA-team Miami Heat
 528. Friestalig boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel online
 529. Porselein van het Burgerweeshuis in Dokkum
 530. Achter de schermen bij digitalisering Mairieboeken Dongeradeel
 531. Greg Stiemsma, Boston Celtics speler met Anjumer roots
 532. Volkstelling 1744 Friese elfsteden online
 533. De familie Lodeizen te Dokkum
 534. Brief uit 1645 van Dokkumer Remonstrant aan Grotius
 535. Heeft u nog diskettes?
 536. Monumenta quaedam Van Buchel/Buchelius 1610-1620
 537. Merklappen in Oudheidkamer Dantumadeel
 538. Scans oude foto’s Noordoost Friesland op een rijtje
 539. Historische vereniging Noordoost Friesland verwelkomde 500e lid op ledendag
 540. Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek
 541. Congres over David Gorlaeus (1591-1612) in Cornjum
 542. Friezen in de online Militieregisters
 543. Amelander Hendrik Jans de Boer in 1795 bij Wight gekaapt
 544. Grafmonument van Bonifatius te Fulda
 545. Fraaie tekening Dokkum in 17e eeuw
 546. Fryslân, 11en30 en In Alle Staten
 547. Tresoar digitaliseert Volkstelling 1744 na Twitter-actie
 548. Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden
 549. Vernieuwde Sneuper gepresenteerd aan burgemeester Dokkum
 550. Boek: Noordhorn vanaf de schamel
 551. Verleden en toekomst van het Dokkumer Lokaaltje
 552. Kamerbode Feike Klases vd Lei van de Friese Admiraliteit
 553. Zachte heelmeester maakte blinde ziend in 1628?
 554. Statistieken Dokkumer Sontvaart: 1767 topjaar
 555. Biografie van Iman Falck
 556. Cornelis Pieter Sorgdrager en zijn Amelander dagboeken
 557. Broncommentaren nu digitaal beschikbaar
 558. Scans DTB Ee en Engwierum online
 559. Een honderdjarige te Ezumazijl in 1936
 560. Hidde Jans Backer in 1778 door de Engelsen gekaapt
 561. De lijkstatie van Ernst Casimir te Leeuwarden in 1633
 562. Hidde Dirks Kat na Groenlandavontuur nog Sontvaarder
 563. Waar komen de blogbezoekers vandaan?
 564. Scherprechter was te zwak om Jan Binnes te onthoofden (1797)
 565. Lezing en boek De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
 566. Loden kistplaatjes als genealogische bron
 567. Gens Nostra januari 2012 met Fries tintje
 568. Met de Goddeloaze singel in de kerk
 569. Gemeentearchief van Kollumerland mooie bron voor sneupers
 570. Dirk Zijlstra werd Don Diego in Argentinië
 571. Friese Alba Amicorum in Leidse Universiteitsbibliotheek
 572. Bauke van der Pol over Dokkum, VOC en India
 573. Werelate en Noordoost-Friesland online
 574. De grootschippersfamilie Tal uit Dokkum
 575. Gezellige middag met als thema ‘Oud Dokkum’ in het Bolwerk
 576. Database Ottema-Kingma stichting uitgebreid
 577. Beeldbank Groningen ook interessant voor Friezen
 578. Op naar de 500 leden
 579. Boek IJsclub Oudwoude uitgereikt
 580. Rienk Jelgerhuis, reizend portretschilder
 581. Schilderij Maaltijd te Dokkum op reis voor restauratie
 582. Fries Notarieel Archief 1809-1925 online verdubbeld
 583. Worp van Peyma zag spoken en emigreerde naar de USA
 584. Boek over Meinder(t)sma’s in Dongeradelen op komst
 585. Oproep tot info over dokter Jarl Ruinen uit Ee
 586. Scheepsmodellen in Friese kerken
 587. Kralen-kunst of kitsch in museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum
 588. Worp van Ropta (1504-1551), grietman van Oostdongeradeel
 589. Apotheek Baas, Apotheker aan de Zijl van 1882 tot 1947
 590. De galg van Ezumazijl
 591. Vrijdag 18-11 Friezendag in Tresoar over 1811
 592. VOC, Dokkum en India aan bod tijdens lunchlezing
 593. Foto’s voor boek over NFLS gezocht
 594. Vele handen maken licht archiefwerk
 595. Tentoonstelling 200 jaar familienamen in Noordoost Friesland
 596. Levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes
 597. Jeronimus Cornelisz, de Friese apotheker achter het Batavia drama
 598. Update Sonttoldatabase brengt doorvaarten Dokkumer schippers op bijna 3000
 599. Harke Melles uit Munnekezijl verbannen naar de VOC
 600. Jacob Bodes uit Engwierum bouwde eendenkooi voor de keizer
 601. Saapke Goslings en de merklap
 602. Ternaard: mysterieus dorp aan Friese waddenkust
 603. Aaltje Johannes Stoltz, 1809-1857, geportretteerd te Hallum
 604. Film winkelweek Dokkum 1923 oerversie van Expo
 605. Kofschip De Jonge Columba liet vlag schilderen in 1758
 606. Schatzoeken in museumcollecties
 607. It Wûnder út’e Wâlden: Tet Rozendal brengt wonderdokters tot leven
 608. Gezellige drukte op de 13e Friese Genealogische Contactdag
 609. Nieuwe letterlappen voor het Admiraliteitshuis
 610. Ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland vrij toegankelijk
 611. Sneuper 103, september 2011 gepubliceerd
 612. Eyso de Wendt, opium en VOC-porselein
 613. Wurkgroep Maritime Skiednis in Makkum, 23 september 2011
 614. Dokkum digitaal
 615. De gebroeders Vlieg uit Oudwoude in de VOC
 616. Sixtinus Amama en de Universiteit van Franeker
 617. Jubileumboek 100-jarige IJsclub Oudwoude in aantocht
 618. Sneuper op 13e Friese Genealogische Contactdag
 619. Archeologische opgravingen Easterbeintum leveren 2500 jaar oude ploegsporen op
 620. Jan de Groot uit Dokkum voer in 1724 uit met de Oostrust
 621. Kollumer dorpsschool centraal in Zuiderzeemuseum
 622. Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, De medische aantekeningen en recepten van een Friese boer uit 1699
 623. Gravure Dokkum 1673 geschonken aan Admiraliteitshuis
 624. VOC-database bron voor vele verhalen
 625. Boeken over historische onderwerpen in Noordoost Friesland
 626. Expositie van Dokkumer muziekfeest van 1897
 627. Academia van Vrieslant in dubbeltentoonstelling Tresoar en Museum Martena
 628. Friese watergeuzen waren geen lieverdjes
 629. Nu meer dan 1000 Dokkumer schippers in Sonttoldatabase
 630. Zuivelfabriek Freia Veenwouden als Cultureel Erfgoed in Arnhem
 631. Jan van Beieren sloot in 1421 verbond met de Friezen
 632. Hoogste terp ooit en Friese paardrijschool
 633. Oorsprong en afkomst der Watergeuzen
 634. Watergeus Cornelis van Dockum in 1569 te Amsterdam opgehangen
 635. Dokkum en Anjum in online Atlas Schoemaker
 636. Friese koe centraal in Historisch Tijdschrift Fryslan
 637. Zoeken in Google boeken
 638. Dagboeken stadhouder Willem Frederik als genealogische bron
 639. Met de bus op de sneup door Friesland
 640. Tsjerkepaad in Noordoost Friesland met veertig kerken
 641. Zeepaard in Moddergat
 642. Gevangen Amelanders en IJe Wijkstra in 11en30 juli 2011
 643. Tentoonstelling stads- en dorpsgezichten Dongeradeel in streekarchief
 644. Sneuper 102 van juni 2011 gepubliceerd
 645. Boek historisch reddingstation Moddergat
 646. iPad app Markant Friesland musea live
 647. Criminele Sententies Dantumadeel en Achtkarspelen 1700-1811
 648. Blad Genealogie CBG met interessante artikelen
 649. Geboren in 1811 in Friesland
 650. Zoekplaatjes in National Maritime Museum, Greenwich, London
 651. Dwaande in Noordoost Friesland
 652. Collectie Beetstra als bron voor schippers
 653. Muntschatten in collectie Fries Museum
 654. Dokkumer goudleerbehang uit 1750 gerestaureerd
 655. Oude Nederlandse boeken 1781-1800 online
 656. Maritieme historici actief bijeen
 657. Boeken over reddingboot Insulinde van Oostmahorn
 658. 12 stekjes maken Noordoost Friesland nog mooier
 659. Zeemansleed en zeemanshoop van 1800 tot heden
 660. Oude kaart Noordoost Friesland
 661. Rijdende en varende historie in Dokkum
 662. Sneuper lezingenavond op woensdag 11 mei in Dokkum
 663. Boek De Oorlog een Gezicht gegeven deel 2 uitgereikt
 664. Amelander historie aan zee
 665. Sonttolproject naar volgende fase
 666. Collectie Fries Museum in online database
 667. Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het Dokkumer muziekfeest van 1897
 668. Amelander historie online
 669. De geschiedenis van ons verenigingsblad De Sneuper
 670. Unieke stads- en dorpsgezichten in Dongeradeel, Sneuper 100
 671. Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)
 672. Doutzen Kroes in film Nova Zembla alleen op Terschelling?
 673. Baron Van Sytzama
 674. Boek Wierum en haar bewoners gepubliceerd
 675. Friese tjalkschipper Karsten Hoytes zonk als baksteen in 1752
 676. Tijdschrift Fryslan in teken van strijd tegen water
 677. Database Friese strafzaken na 1838 sterk uitgebreid
 678. Meine Tosk
 679. Friezen in Album Studiosorum Heidelberg
 680. URL verkorten met Lyt.sr
 681. Meer historie op de proppen
 682. Walvisstrandingen toen en nu
 683. Film De schaduw van Bonifatius
 684. Sneuper 101 van maart 2011 verschenen
 685. Schilderij Hidde de Vries blijkt boekje
 686. Proppen oud papier als historische bron
 687. Lezing Dockum Hynstested in de Ark
 688. Kwartaalblad Genealogie CBG met Leeuwarder fotografe op cover
 689. Klassenfoto’s Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?
 690. Buurtschap De Oere te Moddergat
 691. Fiskershuske en VPRO
 692. Bemanning van reddingboot van Moddergat in 1925
 693. Website WWW.FRYSLAN1811.NL vandaag online